PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 4 (30) | 71--81
Tytuł artykułu

Warunki życia a migracje w strefie suburbialnej Wrocławia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Living Conditions and Migration in Suburban Area of Wrocław
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wokół dużych miast nietrudno napotkać miejscowości przybierające charakter sypialni miasta centralnego. Jednym z kluczowych czynników powodujących ten proces jest chęć poprawienia swojej jakości życia poprzez zamieszkanie w lepszych warunkach - niezależnie od interpretacji tego pojęcia przez poszczególne grupy społeczne. Obszarem badań były podwrocławskie gminy podlegające procesowi suburbanizacji. Istotne z punktu widzenia przedmiotowych badań było określenie zależności migracji ludności na obszary podmiejskie w odniesieniu do zmiany poziomu warunków życia. Poziom warunków życia został wyznaczony na podstawie dostępnych danych statystycznych: posłużono się tzw. syntetycznym wskaźnikiem Hellwiga. W badaniach wykazano, że gminy charakteryzujące się w roku bazowym najwyższym wskaźnikiem (ponad 0,4) odnotowały najwyższy przyrost ludności - ponad 20%. (abstrakt oryginalny)
EN
Around large cities it is easy to come across villages taking the character of the town sleeping area. One of the factors of this process is a desire to improve their quality of life by living in better conditions - regardless of the interpretation of the term by different social groups. The area of research will be suburban communes, located close to Wroclaw, which are in the process of suburbanisation. A relevant question of the research will be to determine the relationship of migration of the population to the suburban areas with regard to changes in living conditions. Level of living conditions will be determined on the basis of available statistical data using a synthetic indicator Hellwig. The study proved that communes with the highest index in a base year (over 0.4) recorded the highest growth of population - more than 20%. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--81
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Arbury J., 2005. From Urban Sprawl to Compact City - An analysis of Urban growth management in Auckland, Auckland, portal.jarbury.net/thesis.pdf
 • Bagiński E., 2000. Wokółmiejska przestrzeń Wrocławia. W: Wrocław i strefa przymiejska jako układ osadniczy (w interdyscyplinarnych badaniach planistów przestrzennych. Red. E. Bagiński. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Beim M., 2009. Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • Cendrowska R., 1998. Warunki życia ludności w strefie podmiejskiej Warszawy. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Czarnecki A., 2009. Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Frediani J., Giacobbe N., Ravella O., Pistola J., 2008. Compact City - Sprawl City: two interacting urban forms. W: Mater. konferencyjne 44th ISOCARP Congress 2008, Argentina.
 • Gądecki J., 2009. Za murami. Osiedla grodzone w Polsce - analiza dyskursu. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Grykień S., 2008. Gmina Kobierzyce - harmonijne łączenie funkcji rolniczej z aktywizacją gospodarczą i procesami suburbanizacji. W: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce. Red. A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kajdanek K., 2011. Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia. Nomos, Kraków.
 • Kazak J., Szewrański S., Sasik J., 2013. Gospodarowanie zasobami przestrzennymi w strefie podmiejskiej Wrocławia. W: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój równoważony. Red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus. KPZK PAN, Warszawa.
 • Piasny J., 1993. Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania. Ruch Prawn. Ekon. Socjol. 2.
 • Stanny M., 2013. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Stanny M., Drygas M., 2010. Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. IRWIR PAN, Warszawa.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020. 2012. MRiRW, Warszawa.
 • Śleszyński P., 2013. Propozycja kompleksowej koncepcji wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego. W: Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach. Red. P. Śleszyński. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Trzepacz P., Więcław-Michniewska J., 2009. Uwarunkowania i dynamika rozwoju strefy podmiejskiej Szczecina w dobie transformacji. W: Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji. Red. I. Jażdżewska. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 41-48.
 • Urban Sprawl. Warsaw Agglomeration Case Study. 2005. Red. M. Gutry-Korycka. Warsaw University Press, Warszawa.
 • Wdowicka M., Mierzejewska L., 2012. Chaos w zagospodarowaniu przestrzennym stref podmiejskich jako efekt braku zintegrowanego systemu planowania (na przykładzie strefy podmiejskiej Poznania). W: Problemy rozwoju miast. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Więcław-Michniewska J., 2006. Krakowskie suburbia i ich społeczność. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków.
 • Zathey M., 2005. Proces suburbanizacji w regionie miejskim Wrocławia - wrocławska strefa suburbialna. W: Problem suburbanizacji. Red. P. Lorens. Urbanista, Warszawa, 191-199.
 • Zipser T., Sławski J., 1988. Modele procesów urbanizacji. Teoria i jej wykorzystanie w praktyce planowania. PWE, Warszawa.
 • Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. 2007. Red. A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287269

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.