PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(25) Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego | 163--178
Tytuł artykułu

Współpraca przedsiębiorstw jako element zarządzania regionem turystycznym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Companies Cooperation in a Touristic Destination as the Element of Building its Competitive Advantage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotnym czynnikiem rozwoju regionu turystycznego jest współpraca jego interesariuszy. Może ona przybierać różnorodne formy, gdzie dwiema podstawowymi wydaje się współpraca komplementarna (pomiędzy podmiotami oferującymi produkty komplementarne) oraz współpraca konkurencyjna (pomiędzy konkurentami). Praktyka pokazuje, że pomimo szeregu korzyści generowanych dzięki współpracy możliwości te są wykorzystywane w ograniczonym stopniu. W prezentowanym opracowaniu autor prze-prowadził dwuetapowe badanie, którego celem była ocena stopnia współpracy na przykładzie wybranych przedsiębiorstw hotelarskich. Pierwszy etap polegał na obserwacji różnorodnych powiązań kooperacyjnych występujących na witrynach internetowych badanych obiektów, w drugiej części kontaktowano się z tymi obiektami przy wykorzy-staniu techniki mystery shopping, szukając wskazanych powiązań. Oba etapy potwierdziły hipotezę o deficycie współpracy zarówno w układzie komplementarnym, jak i konkurencyjnym.(fragment tekstu)
EN
An important factor of the tourist region development is the cooperation between its stakeholders. This cooperation can have various forms, but two of them seems to be fundamental: the complementary cooperation - between companies offering comple-mentary products and the competitive cooperation - between competitors. Despite the number of benefits generated by different types of partnerships, common practice shows that the possibilities connected with them are used to a limited extent. In the presented paper the author conducted a two-stage study designed to assess the degree of coopera-tion in the chosen hotel companies. The first part of this study was to observe different cooperative relations appearing on websites that belong to selected hotels. In the second part author contacted with these companies and used the mystery shopping technique to continue the analysis. Both stages have confirmed the hypothesis of cooperation deficit in both a complementary and competitive cases.(author's abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Warszawie
Bibliografia
 • Borodako K., Proces foresightu innowacją podnoszącą konkurencyjność regionu turystycznego,
 • Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa 2010.
 • Czernek K., Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, Proksenia, Kraków 2012.
 • Dębski M., Kooperacja przedsiębiorstw w regionie turystycznym jako czynnik podno-szący ich efektywność funkcjonowania - model sieci, w: Efektywność organizacji, red. M. Cisek, A. Marciniuk-Kluska, Emka, Warszawa 2013.
 • Holloway J., The Business of Tourism, Prentice Hall 2002.
 • Jaremen D., Panasiuk A., Usługi hotelarskie jako produkt, w: Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydawnictwo Na-ukowe PWN, Warszawa 2008
 • Keller P., Bieger T., Introduction, w: Productivity in Tourism. Fundamentals and Con-cepts for Achieving Growth and Competitiveness, red. P. Keller, T. Bieger, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2007.
 • Lewandowska A., Produkt na rynku usług turystycznych, w: Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Niemczyk A., Partnerstwo muzeów i organizatorów turystyki na rynku krakowskim (w świetle wyników badań),
 • Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 157.
 • Panasiuk A., Integracja działań samorządu terytorialnego i podmiotów sektora turystycznego jako warunek rozwoju gospodarki turystycznej, w: Gospodarka turystyczna a grupy interesu, red. S. Wodejko, Wyd. SGH, Warszawa 2006.
 • Rapacz A., Jaremen D., Gryszel P., Dolina Pałaców i Ogrodów jako przejaw współpracy na rynku turystycznym, "Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia" 2010, t. IX, nr 4.
 • Savrina B., Grundey D., Berzina K., Cooperation - the Form of Sustainable Tourism Industry in Latvia, "Baltic Journal of Sustainability" 2008, vol. 14, no. 2.
 • Wang Y., Collaborative Destination Marketing: Principles and Applications, w: Desti-nation Marketing and Management, red. Y. Wang, A. Pizan, Cabi, Oxfordshire 2011.
 • Zdon-Korzeniowska M., Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wyd. UJ, Kraków 2009.
 • Żemła M., Możliwości i ograniczenia pełnienia roli przywódcy w kooperacyjnym kre-owaniu potencjału turystycznego obszaru przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne,
 • Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, red. A. Pana-siuk, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2010, nr 53.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.