PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(25) Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego | 213--229
Tytuł artykułu

Usługi firmowe - wykorzystanie przez podmioty bazy noclegowej w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Firm Oriented Services by Accomoddation SEtor in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest identyfikacja zachowań polskich obiektów noclegowych w zakresie korzystania z usług firmowych (kategoria wprowadzona przez autorów, obejmująca usługi związane z działalnością przedsiębiorstwa, do których zalicza się: usługi rachunkowe i doradztwo podatkowe, usługi informatyczne, doradztwo związane z zarządzaniem, usługi prawnicze). Realizacja celu wymagała znalezienia odpowiedzi na szczegółowe pytania badawcze dotyczące zakresu i częstotliwości korzystania w 2012 r. przez przedsiębiorstwa noclegowe z usług firmowych oraz czynników, które sprzyjały powyższemu outsourcingowi. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań ankietowych zrealizowanych drogą elektroniczną. Uzyskane rezultaty pozwoliły stwierdzić, że usługi firmowe oparte na wiedzy były jednymi z najczęściej zlecanych na zewnątrz usług przez obiekty noclegowe. Najważniejsze dla tych obiektów były usługi rachunkowe i doradztwo podatkowe oraz usługi informatyczne.(fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is an identification of Polish accommodation facilities beha-vior in the domain of purchasing of firm oriented services (a category introduced by authors on the basis of their own services' classification, where there are included: ac-counting and tax advisory services, IT services, management and legal services). To reach the goal it was necessary to find answers to detailed questions concerning the scope and frequency of outsourcing by accommodation sector firm oriented services and factors determining that. The analysis was based on results of electronic survey conducted at the beginning of 2013. It was a purposive sampling used - a questionnaire was sent to all facilities of which e-mail addresses authors had managed to collect. The results revealed that firm oriented services were the category of services quite often outsourced by Polish accommodation sector. The most frequently bought were accounting and tax advisory services and IT services.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., The Potential of Local KIBS Companies as a Determinant of the Development of Tourism in Krakow, "Tourism Economics" 2013, IP Publishing Ltd., London, w druku, DOI: www.dx.doi.org.
 • Clark C., The Conditions of Economic Progress, Macmillan and Co. Ltd., London 1940.
 • Cyrek M., Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wyd. UR, Rzeszów 2012
 • Czarnitzki D., Spielkamp A., Business Services in Germany: Bridges for Innovation, "ZEW Discussion Paper" 2000, no. 00-52.
 • Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Wolters Kluwer Pol-ska, Warszawa 2012.
 • Dąbrowska A., Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 • Fisher A.G., The Clash of Progress and Security, McMillan, London 1935.
 • Fourastié J., Die grosse Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts, Bund-Verlag, Köln 1969.
 • Herman A., Tworzenie wartości w nowej gospodarce usług, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2006, nr 12.
 • Javalgi R.G., Gross A.C., Joseph W.B., Granot E., Assessing Competitive Advantage of Emerging Markets in Knowledge Intensive Business Services, "Journal of Business & Industrial Marketing" 2011, vol. 26, no. 3.
 • Kaliszczak L., Klaster turystyczny jako innowacyjna forma polsko-ukraińskiej współ-pracy transgranicznej0
 • , Konkurencyjność a innowacyjność, red. R. Fedan, L. Kaliszczak, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego" 2009, nr 1.
 • Kuczewska L., Stan i tendencje rozwojowe usług biznesowych w Polsce, IRWiK, Warszawa 2006.
 • Kusa R., Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych, w: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, red. A. Glińska-Neweś, TNOiK, Toruń 2008.
 • Miles I., Boden M., Introduction: Are Services Special?,
 • Services and the Knowledge-Based Economy, red. M. Boden, I. Miles, Science, Technology and the International Political Economy Series, Continuum, London-New York 2000.
 • Miles I., Kastrinos N., Flanagan K., Bilderbeek R., Den Hertog P., Knowledge-Intensive Business Services: Users, Carriers and Sources of Innovation, European Innova-tion Monitoring Systems Publication no. 15, Innovation Programme, DGXIII, Luxembourg 1995
 • Miozzo M., Grimshaw D., Modularity and Innovation in Knowledge-Intensive Business Services: IT Outsourcing in Germany and the UK, "Research Policy" 2005, vol. 34.
 • Pardos E., Gomez-Loscos A., Rubiera-Morollon F., "Do" versus "buy" decisions, "The Service Industries Journal" 2007, vol. 27, no. 3.
 • Perechuda K., Nawrocka E., Sieci outsourcingowe w przedsiębiorstwach hotelarskich Dolnego Śląska,
 • Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2008.
 • Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, GUS, Warszawa 2012.
 • Sanders R., Yang C., Chińska droga do "nowej gospodarki": podejście instytucjonalne, w: "Nowa gospodarka" a transformacja, red. M. Piątkowski, Tiger, Warszawa 2003.
 • Science and Engineering Indicators, National Science Foundation-National Science Board, Washington 1995.
 • Szalavetz A., Tercjaryzacja przemysłu wytwórczego i rola TIT w drugiej fazie restruk-turyzacji, w: "Nowa gospodarka" a transformacja, red. M. Piątkowski, Tiger, Warszawa 2003.
 • Sztorc M., Efektywność outsourcingu w hotelarstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2008, nr 788.
 • The Role of KISA in the Tourism and Leisure Industries. Innovation and Knowledge- -Intensive Service Activities, OECD 2006.
 • Turystyka w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 • Usługi w gospodarce rynkowej, red. I. Rudawska, PWE, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287289

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.