PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 240
Tytuł artykułu

Innowacyjność przedsiębiorstw - koncepcje, uwarunkowania i pomiar

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem zaprezentowanych badań w niniejszym opracowaniu są w szczególności uwarunkowania wewnętrzne innowacyjności, głównie małych i średnich firm, choć autorzy mają świadomość, że przyczyny stosunkowo niskiej innowacyjności polskich przedsiębiorstw, a co za tym idzie - polskiej gospodarki i jej konkurencyjności są złożone i mają między innymi swoje źródło w ukształtowanej w procesie transformacji strukturze podmiotów gospodarczych - strukturze własnościowej i branżowej. Zagadnienia te nie były jednak przedmiotem badań. Zatem badania innowacyjności przedsiębiorstw ze względu na rolę innowacji zarówno w rozwoju przedsiębiorstw, jak i gospodarek należy uznać za ważne i aktualne, zwłaszcza w kontekście wciąż niskiego poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, jak i gospodarki jako całości. Uzasadnia to prowadzenie badań tego zjawiska na poziomie przedsiębiorstw, których innowacyjność przekłada się na innowacyjność gospodarki. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
240
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomicka fakulta VŠB-TU Ostrava
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adams J.D., Jaffe A.B.: Bounding the effects of R&D: an investigation using matched establishment-firm data. "RAND Journal of Economics" 1996, Vol. 27, No. 4.
 • Adham K.A., Said M.F.: Technological innovation and firm development: The case of infovalley digital autopsy system commercialisation. "Asian Academy of Management Journal" 2008, Vol. 13, No. 2.
 • Alegre J., Lapiedra R., Chiva R.: A measurement scale for product innovation performance. "European Journal of Innovation Management" 2006, Vol. 9, No. 4.
 • Ali A., Krapfel R. Jr., Labahn D.: Product innovativeness and entry strategy: Impact on cycle time and break-even time. "The Journal of Product Innovation Management" 1995, Vol. 12, No. 1.
 • Almirall E., Casadesus-Masanell R.: Open versus closed innovations: A model of discovery and divergence. "Academy of Management Review" 2010, Vol. 35, No. 1.
 • Analiza zróżnicowania regionalnego aktywności inwestycyjnej sektora MSP, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej. Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2010.
 • Anand J., Mesquita L., Vassolo R.: The dynamics of multimarket competition in exploration and exploitation activities. "Academy of Management Journal" 2009, Vol. 52, No. 4.
 • Anand N., Gardner H.K., Morris T.: Knowledge-based innovation: Emergence and embedding of new practice areas in management consulting firms. "Academy of Management Journal" 2007, Vol. 50, No. 2.
 • Andrews J., Smith D.C.: In search of marketing imagination: Factors affecting the creativity of marketing programs for mature products. "Journal of Marketing Research" 1996, Vol. 33.
 • Andrews R., Boyne G.A., Law J., Walker R.M.: Strategy, structure and process in the public sector. A test of the Miles and Snow model. "Public Administration" 2009, Vol. 87, No. 4.
 • Antoncic B., Hisrich R.D.: Privatization, corporate entrepreneurship, and performance: Testing a normative model. "Journal of Developmental Entrepreneurship" 2003, No. 8(3).
 • Aragón-Sánchez A., Sánchez-Marin G.: Strategic orientation, management characteristics, and performance: A study of spanish SMEs. "Journal of Small Business Management" 2005, Vol. 43, No. 3.
 • Arndt M.: Creativity Overflowing. "Business Week" 2006, Vol. 5, No. 8.
 • Arundel A., Hollanders H., Kanerva M,: 2006 TrendChart report: Can we measure and compare innovation in services. Maastricht 2006.
 • Avlonitis G.J., Kouremenos A., Tzokas N.: Assessing the innovativeness of organizations and its antecedents: Project Innovstrat. "European Journal of Marketing" 1994, Vol. 28, No. 11.
 • Baer M., Leenders R., Oldham G, Vadera A.: Win or lose the battle for creativity: The power and perils of intergroup competition. "Academy of Management Journal" 2010, Vol. 53, No. 4.
 • Barney J.B., Hesterly W.S.: Strategic management and competitive advantage. Concepts and cases. Pearson Education, New Jersey 2006.
 • Bekefi T., Epstein M.J., Yuthas K.: Creating growth: Using opportunity risk management effectively. "Journal of Accountancy" 2008, June.
 • Benner M.J.: The incumbent discount: Stock market categories and response to radical technological change. "Academy of Management Review" 2007, Vol. 32, No. 3.
 • Białoń L.: Mierniki aktywności innowacyjnej firm. W: Zarządzanie działalnością innowacyjną. Red. L. Białoń. Placet, Warszawa 2010.
 • Bień W., Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Piasecka M., Kasiewicz S., Pierścionek Z.: Skuteczne strategie. Wydawnictwo CIM, Warszawa 1997.
 • Birkinshaw J., Hamel G., Mol M.J.: Management Innovation. "Academy of Management Review" 2008, Vol. 33, No. 4.
 • Bossak J.W., Bieńkowski W.: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.
 • Bratnicka K.: Kultura organizacyjna i twórczość w przedsiębiorczych organizacjach - model koncepcyjny. "Przegląd Organizacji" 2010, nr 11.
 • Bratnicka K.: Twórczość organizacyjna. Praca doktorska napisana w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego pod kierunkiem prof. UE dr hab. T. Kraśnickiej. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013. Praca niepublikowana.
 • Bratnicki M.: Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Buchko A.A.: Conceptualization and measurement of environmental uncertainty: An assessment of the Miles and Snow perceived environmental uncertainty scale. "Academy of Management Journal" 1994, No. 37.
 • Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A.: Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. IBS, Warszawa 2012.
 • Capron L.: Cisco's corporate development portfolio: a blend of building, borrowing and buying. "Strategy & Leadership" 2013, Vol. 41, No. 2.
 • Chesbrough H.W., Vanhaverebeke W., West J.: Open innovation: Researching a new paradigm. Oxford University Press, Oxford, UK, 2006.
 • Chesbrough H.W.: The era of open innovation. "MIT Sloan Management Review" 2003, Vol. 44, No. 3.
 • Chiesa V., Frattini F.: Commercializing technological innovation: Learning from failures in high-tech markets. "Journal of Product Innovation Management" 2011, Vol. 28, No. 4.
 • Chiou Ch., Chen Y.: Relations among learning orientation, innovation capital and firm performance: An empirical study in Taiwan's IT/Electronic industry. "International Journal of Management" 2012, Vol. 29, No. 3.
 • Cho Hee-Jae, Pucik V.: Relationship between innovativeness, quality, growth, profitability, and market value. "Strategic Management Journal" 2005, Vol. 26.
 • Chung D., Jung H., Baek S., Ok L.: The impacts of strategic orientation and HRM systems on firm performance. "Journal of International Business Strategy" 2008, Vol. 8, No. 2.
 • Cisco systems annual report. Cisco Systems. San Jose, CA, 2013.
 • Colbert B.A.: The complex resource-based view: Implications for theory and practice in strategic human resource management. "Academy of Management Review" 2004, No. 29(3).
 • Conant J.S., Mokwa M.P., Varadarajan P.R.: Strategic types, distinctive marketing competencies and organizational performance: A multiple measures based study "Strategic Management Journal" 1990, Vol. 11, No. 5.
 • Contemporary management of innovation. Ed. J. Sundbo, A. Gallina, G. Serin, J. Davis. Palgrave MacMillan, Great Britain 2006.
 • Cooper R.G., de Brentani U.: New industrial financial services: What distinguishes the winners. "Journal of Product Innovation Management" 1991, Vol. 8, No. 1.
 • Cowan R., Jonard N.: Knowledge portfolios and the organization of innovation networks. "Academy of Management Review" 2009, Vol. 34, No. 2.
 • Damanpour F.: Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinants, and moderators. "Academy of Management Journal" 1991, Vol. 34, No. 3.
 • Danneels E., Kleinschmidt E.J.: Product Innovativeness from the Firm's Perspective: Its Dimensions and their Impact on Project Selection and Performance (Rev 1/2000). Institute for the Study of Business Markets, The Pennsylvania State University, ISBM Report 4-2000.
 • Davis J.P., Eisenhardt K.M.: Rotating leadership and collaborative innovation: Recombination processes in symbiotic relationships. "Administrative Science Quarterly" 2011, Vol. 56.
 • De Stobbeleir K., Ashford S.J., Buyens D.: Self-regulation of creativity at work: the role of feedback-seeking behavior in creative performance. "Academy of Management Journal" 2011, Vol. 54, No. 4.
 • Denton D.K.: Gaining competitiveness through innovation. "European Journal of Innovation Management" 1999, Vol. 2, No. 2.
 • Derius P.J., Maggitti P.G., Grimm C.M., Smith K.G.: The Red Queen effect: competitive actions and firm performance. "Academy of Management Journal" 2008, Vol. 51.
 • DeSarbo W., Di Bendetto A., Song M., Sinha I.: Revisiting the Miles and Snow strategic framework: uncovering interrelationships between strategic types, capabilities, environmental uncertainty, and firm performance. "Strategic Management Journal" 2005, Vol. 26, No. 1.
 • Directorate-General Press and Communication, Innobarometer 2004.
 • Dobni C.B.: Measuring innovation culture in organizations: The development of a generalized innovation culture construct using exploratory factor analysis. "European Journal of Innovation Management" 2008, Vol. 11, No. 4.
 • Dobni C.B.: The relationship between an innovation orientation and competitive strategy. "International Journal of Innovation Management" 2010, Vol. 14, No. 2.
 • Dodgson M.: The management of technological innovation. Oxford University Press, New York 2000.
 • Doty D.H., Glick W.H., Huber G.: Fit, equifinality, and organizational effectiveness: a test of two configurational theories. "Academy of Management Journal" 1993, Vol. 36, No. 6.
 • Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 • Dvir D., Segev E., Shenhar A.: Technology's varying impact on the success of strategic business units within the miles and snow typology. "Strategic Management Journal" 1993, No. 14.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004. GUS, Warszawa 2006.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2005-2007. GUS, Warszawa 2008.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008. GUS, Warszawa 2009.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012. GUS, Warszawa 2013.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w sektorze usług w latach 2004-2006. GUS, Warszawa 2007.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w sektorze usług w latach 2007-2009. GUS, Warszawa 2010.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w sektorze usług w Polsce w latach 2006-2009. GUS, Warszawa 2010.
 • Dziemianowicz W., Juchniewicz M., Samulowski W., Szmigiel K.: Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Warmii i Mazur. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Warszawa-Olsztyn 2006.
 • Elenkov D.S., Judge W., Wright P.: Strategic Leadership and Executive Innovation Influence: An International Multi-Cluster Comparative Study. "Strategic Management Journal" 2005, Vol. 26.
 • Ettlie J.E., Bridges W.P., O'Keefe R.D.: Organization strategy and structural differences for radical versus incremental innovation. "Management Science" 1984, Vol. 30.
 • European Innovation Scoreboard 2005. Comparative Analysis of Innovation Performance, European Trend Chart on Innovation.
 • European Innovation Scoreboard. European Commission, Brussels 2005.
 • Evans J.D., Green C.L.: Marketing strategy, constituent influence, and resource allocation: An application of the Miles and Snow typology to closely held firms in Chapter 11 Bankruptcy. "Journal of Business Research" 2009, Vol. 5, No. 2.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Zarządzanie. Strategie tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Petex, Katowice 1995.
 • Fagerberg J.: Innovation: A guide to the literature. W: The Oxford Handbook of Innovation. Eds. J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson. Oxford University Press 2005.
 • Fiss P.C.: Building better casual theories: a fuzzy set approach to typologies in organizational research. "Academy of Management Journal" 2011, Vol. 54, No. 2.
 • Flak O., Głód G.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele. Cz. 1. AE, Katowice 2009.
 • Forte M., Hoffman J.J., Lamont B.T., Brockmann E.N.: Organizational form and environment: an analysis of between-form and within-form responses to environmental change. "Strategic Management Journal" 2000, No. 21.
 • Gaba V., Meyer A.D.: Crossing the organizational species barrier: How venture capital practices infiltrated the information technology sector. "Academy of Management Journal" 2008, Vol. 51, No. 5.
 • Gadomska-Lila K., Lozano-Platonoff A., Moszoro B.: Kluczowe źródła i bariery innowacyjności przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. "Przegląd Organizacji" 2010, nr 3.
 • Gailly B.: Developing innovative organizations. A roadmap to boosts your innovation potentail. Palgrave Macmillan, London 2011.
 • Garcia R., Calantone R.: A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: A literature review. "Journal of Product Innovation Management" 2002, Vol. 19, No. 2.
 • Girardi A., Soutar G.N., Ward S.: The validation of a use innovativeness scale. "European Journal of Innovation Management" 2005, Vol. 8.
 • Glaser B.G., Strauss A.L.: Odkrywanie teorii ugruntowanej. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009.
 • Gomes C.M., Kruglianskas I., Scherer F.L.: Innovation management for sustainable development practices in the internalization context. "Journal of Technology Management & Innovation" 2011, Vol. 6, No. 2.
 • Grant A.M., Berry J.W.: The necessity of others is the mother of invention: Intrinsic and prosocial motivations, perspective-taking, and creativity. "Academy of Management Journal" 2011, Vol. 54.
 • Greve H.R.: A behavioral theory of firm growth: Sequential attention to size and performance goals. "Academy of Management Journal" 2008, Vol. 51, No. 3.
 • Guan J.C., Gao X.: Exploring the h-index at patent level. "Journal of the American Society for Information Science and Technology" 2009, Vol. 60, No. 1.
 • Hall B., Mairesse Exploring the relationship between R&D and productivity in French manufacturing firms. "Journal of Econometrics" 1995, No. 65.
 • Hambrick D.C.: On the staying power of defenders, analyzers, and prospectors. "Academy of Management Executive" 2003, Vol. 17, No. 4.
 • Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością: teoria i praktyka. WN PWN, Warszawa 1999.
 • Hargrave T.J., Van de Ven A.H.: A collective action model of institutional innovation. "Academy of Management Review" 2006, Vol. 31, No. 4.
 • Hassan H.: The relationship between firms' strategic orientations and strategic planning process. "International Journal of Business & Management" 2010, Vol. 5, No. 11.
 • Hastings H., Saperstein J.: How Cisco creates new value via global customer service. "Thunderbird International Business Review" 2010, Vol. 52, No. 5.
 • Hilami M.F., Ramayah T., Mustapha Y., Pawanchik S.: Product and process innovativeness: Evidence from Malaysian SMEs. "European Journal of Social Science" 2010, Vol. 16.
 • Hirst G, Knippenberg D.V., Zhou J.: A cross-level perspective on employee creativity: Goal orientation, team learning behavior, and individual creativity. "Academy of Management Journal" 2009, Vol. 52.
 • Hoetker G, Agarwal R.: Death hurts, but it isn't fatal: The postexit diffusion of knowledge created by innovative companies. "Academy of Management Journal" 2007, Vol. 50, No. 2.
 • Hu H., Hafsi T.: Strategic change in a shifting institutional context. "Journal of Change Managementh" 2010, No. 10.
 • Hurt H.T., Joseph K., Cook C.D.: Scales for the measurement of innovativeness. "Human Communication Research" 1997, Vol. 4, No. 1.
 • Innovation Evaluation Tool: http://www.facstaff.bucknell.edu/ttoole/Innovation/ CII%20RT%20243%20IMM%20survey.pdf.
 • Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym. Red. H. Bieniok, T. Kraśnicka. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 • Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Red. R. Nowacki. Difin, Warszawa 2010.
 • James W. L., Hatten K.J.: Further evidence on the validity of the self typing paragraph approach: Miles and snow strategic archetypes in banking. "Strategic Management Journal" 1995, No. 16.
 • Jasiński A.H.: Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Difin, Warszawa 2006.
 • Jordan G, Segelod E.: Software innovativeness: outcomes on project performance, knowledge enhancement, and external linkages. "R&D Management" 2006, Vol. 36, No. 2.
 • Jouret G.: Inside Cisco's search for the next big idea. "Harvard Business Review" 2009, Vol. 87, No. 9.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B.: Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Warszawa 2010.
 • Kabanoff B., Brown S.: Knowledge structures of prospectors, analyzers, and defenders: content, structure, stability, and performance. "Strategic Management Journal" 2008, Vol. 29, No. 2.
 • Kafouros M.I., Buckley P.J., Sharp J.A., Wang C.: The role of internationalization in explaining innovation performance. Elsevier Ltd. 2007.
 • Kaplan S.: Cognition, capabilities, and incentives: Assessing firm response to the fiber-optic revolution. "Academy of Management Journal" 2008, Vol. 51, No. 4.
 • Kapoor R., Lim K.: The impact of acquisitions on the productivity of inventors at semiconductor firms: A synthesis of knowledge-based and incentive-based perspectives. "Academy of Management Journal" 2006, Vol. 50, No. 5.
 • Klonowski D.: Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa. Sprawne Państwo, Warszawa 2009.
 • Kołodziejczyk D., Pawłowska M.: Konkurencyjność polskich MSP po wejściu do Unii Europejskiej. Wyniki badania ankietowego. Warszawa 2006.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. Red. E. Skawińska. WN PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 • Kopčaj A.: Řízení proudu změn. Silma '90/Grada, Rychvald-Praha 1999.
 • Kozakiewicz A.: Współczesne trendy w innowacyjności - w kierunku otwartych innowacji. "Przegląd Organizacji" 2010, nr 5.
 • Kraśnicka T., Głód G.: Modele innowacji a poziom innowacyjności MSP. SGH, Warszawa 2012.
 • Kraśnicka T.: Innowacyjność przedsiębiorstw - uwarunkowania organizacyjne. "UE FORUM", Katowice 2012.
 • Kraśnicka T.: Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. AE, Katowice 2002.
 • Krawiec F.: Strategia innowacji wartości w firmie. "Przegląd Organizacji" 2002, nr 12.
 • Kreikebaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. WN PWN, Warszawa 1997.
 • Kuratko D.F., Hodgetts R.M.: Entrepreneurship: A Contemporary Approach. 5th edition. Harcourt College Publishers, Fort Worth, TX, 2001.
 • Lado A.A., Boyd N.G., Hanlon S.C.: Competition, cooperation, and the search for economic rents: a syncretic model. "Academy of Management Review" 1997, Vol. 22, No. 1.
 • Lado A.A., Boyd N.G., Wright P.: A competency-based model of sustainable competitive advantage: Toward a conceptual integration. "Journal of Management" 1992, March.
 • Lahiri N.: Geographic distribution of R&D activity: How does it affect innovation quality? "Academy of Management Journal" 2010, Vol. 53, No. 5.
 • Lange D., Boivie S., Henderson A.D.: The parenting paradox: How multibusiness diversifiers endorse disruptive technologies while their corporate children struggle. "Academy of Management Journal" 2009, Vol. 52, No. 1.
 • Lank E.: Building Structural Capital: A New Key to Generating Business Value. "Knowledge & Process Management" 1997, Vol. 4, No. 2.
 • Lattimer R.L.: The new age of competitiveness. "Competitiveness Review" 2003, Vol. 13, No. 2.
 • Laugen B.T., Boer H., Acur N.: The new product development improvement motives and practices of Miles and Snow's Prospectors, Analysers and Defenders. "Creativity & Innovation Management" 2006, Vol. 15, No. 1.
 • Lawson B., Petersen K.J., Cousins P.D., Handfield R.B.: Knowledge sharing in interorganizational product development teams: The effect of formal and informal socialization mechanisms. "Journal of Product Innovation Management" 2009, Vol. 26, No. 2.
 • Lawson B., Samson D.: Developing Innovation Capability in Organisations: A Dynamic Capabilities Approach. "International Journal of Innovation Management" 2001, Vol. 5, No. 3.
 • Leszczyńska A.: Zarządzanie wiedzą a innowacyjność przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 2007, nr 7-8.
 • Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A.: Analiza ekonomiczno-finansowa firmy. Difin, Warszawa 2001.
 • Lichtenthaler U., Muethel M.: The impact of family involvement on dynamic innovation capabilities: Evidence from German manufacturing firms. "Entrepreneurship Theory and Practice" 2012, Vol. 36, No. 6.
 • Lichtenthaler U.: Absorptive capacity, environmental turbulence, and the complementarity of organizational learning processes. "Academy of Management Journal" 2009, Vol. 52.
 • Lichtenthaler U.: Open innovation: Past research, current debates, and future directions. "Academy of Management Perspectives" 2011, February.
 • Ling Y., Simsek Z., Lubatkin M., Veiga J.: Transformational leadership's role in promoting corporate entrepreneurship: Examining the CEO-TMT Interface. "Academy of Management Journal" 2008, Vol. 51.
 • Link A.: Research and Development Activity in US Manufacturing. Praeger, New York 1981.
 • Lofton L.: MTA sees improvement in Annual Innovation Index. "Mississippi Business Journal" 2006, Vol. 28, No. 33.
 • Lovelace K., Shapiro D.L., Weingart L.R.: Maximizing cross-functional new product teams' innovativeness and constraint adherence: A conflict communications perspective. "Academy of Management Journal" 2001, Vol. 44, No. 4.
 • Luo Y., Park S.H.: Strategic alignment and performance of market-seeking MUCs in China. "Strategic Management Journal" 2001, Vol. 22, No. 2.
 • Lyon D.W., Lumpkin G.T.: Enhancing entrepreneurial orientation research: Operationalizing and measuring a key strategic decision making process. "Journal of Management" 2000, No. 5.
 • Ma Hao: Competitive Advantage and Firm Performance. "Competitiveness Review" 2000, Vol. 10.
 • Maatoofi A.R., Tajeddin K.: Effect of market orientation and entrepreneurial orientation on innovation. "Journal of Management Research" 2011, Vol. 11, No. 1.
 • Mainemelis Ch.: Stealing fire: Creative deviance in the evolution of new ideas. "Academy of Management Review" 2010, Vol. 35, No. 4.
 • Majtan Š. i in.: Aktuálne pohl'ady na konkurenceschopnost' a podnikanie - nové výzvy. Ekonom, Bratislava 2011.
 • Managing innovation and change. 3rd edition. Ed. D. Mayle. SAGE Publications, London 2006.
 • Mantere S., Schildt H.A., Sillince J.A.: Reversal of strategic change. "Academy of Management Journal" 2012, Vol. 55, No. 1.
 • Markides C.: Strategic innovation in established companies. "Sloan Management Review" 1998, Spring.
 • Martensen A., Dahlgaard J.J., Park-Dahlgaard S.M., Gronholdt L.: Measuring and diagnosing innovation excellence - Simple contra advanced approaches: a Danish study. "Measuring Business Excellence" 2008, Vol. 11, No. 4.
 • McDaniel S.W., Kolari J.W.: Marketing strategy implications of the Miles and Snow strategic typology. "Journal of Marketing" 1987, No. 51.
 • Mikoláš Z., Peterková J., Tvrdiková M. i in.: Konkurenčni potenciál průmyslového podniku. C.H. Beck, Praha 2011.
 • Mikoláš Z.: Jak zvyšit konkurenceschopnost podniku. Grada Publishing, Praha 2005.
 • Miles R.E., Snow C.C.: Organizational strategy, structure, and process. Stanford University Press, Stanford, California 2003.
 • Miller D.: The correlates of entrepreneurship in three types of firms. "Management Science" 1983, Vol. 29.
 • Miller D.J., Fern M.J., Cardinal L.B.: The use of knowledge for technological innovation within diversified firms. "Academy of Management Journal" 2007, Vol. 50, No. 2.
 • Miron-Spektor E., Erez M., Naveh E.: The effect of conformists and attentive-to-detail members on team innovation: Reconciling the innovation paradox. "Academy of Management Journal" 2011, Vol. 54, No. 4.
 • Mizgajska H., Wściubiak Ł.: Czynniki wpływające na aktywność innowacyjną zaawansowanych technologicznie firm produkcyjnych sektora MSP w Polsce. W: V Konferencja naukowa "Ochrona wiedzy i innowacji". Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009.
 • Moszoro B., Lozano-Platonoff A., Gadomska-Lila K.: Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 2010, nr 3.
 • Nauka i Technika w 2003 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2005.
 • Nauka i Technika w 2004 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2006.
 • Nęcka E.: Psychologia twórczości. GWP, Gdańsk 2012.
 • Neuwirth M., DeMeo M.: Dannon's shift in culture encourages transparency and collaboration. "Strategic Communication Management" 2011, Vol. 15, No. 5.
 • Norena M., Gupta P.: Interview: Perfecting Innovation. "International Journal of Innovation Science" 2012, Vol. 4, No. 1.
 • Nowak P.: Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. "Prace Komisji Geografii Przemysłu", Warszawa-Kraków 2012, nr 19.
 • O'Sullivan D., Dooley L.: Applying innovation. SAGE, London, New Delhi, Singapore 2009.
 • Obłój T.: Trwałość konkurencji - analiza empiryczna. "Przegląd Organizacji" 2006, nr 1.
 • Olszewska B., Piwoni-Krzeszowska E.: Partnerstwo z klientami szansą zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie. Red. Z. Olesiński, A. Szplit. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 • Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce - Raport 2012. Red. A. Bąkowski, M. Mażewska. PARP, Warszawa 2012.
 • Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. SOOIPP, Poznań-Warszawa 2005.
 • Pavlik J.: F.A. Hayek a teorie spontánního řádu. Professional Publishing, Praha 2004.
 • Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • Peng M.W., Tan J.T., Tong W.: Ownership types and strategie groups in an emerging economy. "Journal of Management Studies" 2004, No. 41.
 • Perechuda K.: Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 2007.
 • Perechuda K.: Knowledge diffusion methods in a networking company. Knowledge business models. Publishing House of WU of Economics, Wrocław 2010.
 • Phelps C.C.: A longitudinal study of the influence of alliance network structure and composition on firm exploratory innovation. "Academy of Management Journal" 2010, Vol. 53, No. 4.
 • Pichlak M.: Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Difin, Warszawa 2012.
 • Pierścionek Z.: Rynkowe determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 4.
 • Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. WN PWN, Warszawa 2003.
 • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. WN PWN, Warszawa 1997.
 • Pil F.K., Cohen S.K.: Modularity: Implications for imitation, innovation, and sustained advantage. "Academy of Management Review" 2006, Vol. 31, No. 4.
 • Pittino D., Visintin F.: Innovation and strategic typed of family SMEs. Atest and extensions of Miles and Snow's configurational model. "Journal of Enterprising Culture" 2009, Vol. 17, No. 3.
 • Pleshko L., Nickerson I.: Strategic orientation, organizational structure, and the associated effects on performance in industrial firms. "Academy of Strategic Management Journal" 2006, Vol. 7, No. 1.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. MNiSW, Warszawa 2008.
 • Polidoro F., Toh P.K.: Letting rivals come close or warding them off? The effects of substitution threat on imitation deterrence. "Academy of Management Journal" 2011, Vol. 54, No. 2.
 • Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. Globalizacja. Konkurencja. Technologia informacyjna. WN PWN, Warszawa 2001.
 • Porter M.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.: Technology and Competitive Advantage. "Journal of Business Strategy" 1985, Vol. 5.
 • Porter M.E.: Form Competitive Advantage to Corporate Strategy. W: Reading in Strategic Management. Red. D. Asch, C. Bowman. Macmillan, New York 1989.
 • Prahalad C.K., Krishnan M.S.: Nowa era innowacji. Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 • Prahalad C.K., Ramaswany V.: Przyszłość konkurencji. PWE, Warszawa 2005.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Puranam P., Singh H., Zollo M.: Organizing for innovation: Managing the coordination-autonomy dilemma in technology acquisition. "Academy of Management Journal" 2006, Vol. 49, No. 2.
 • Purdy J.M., Gray B.: Conflicting logics, mechanisms of diffusion and multilevel dynamics in emerging institutional fields. "Academy of Management Journal" 2009, Vol. 52.
 • Rainey H.G.: Using comparison of public and private organizations to assess innovative attitudes among members of organizations. "Public Productivity & Management Review" 1999, Vol. 23, No. 2.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, 2007-2009, 2010-2011. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007, 2009, 2012.
 • Read A.: Determinants of successful organizational innovation: a review of current research. "Journal of Management Practice" 2000, Vol. 3, No. 1.
 • Rodriguez J.M., Ventura J.: Human resource management systems and organizational performance: an analysis of the Spanish manufacturing industry. "International Journal of Human Resource Management" 2003, No. 14.
 • Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE ,Warszawa 2005.
 • Roxas B.: Social capital for knowledge management: The case of small and medium-sized enterprises in the Asia-Pacific region. "Asian Academy of Management Journal" 2008, Vol. 13, No. 2.
 • Sampson R.C.: R&D alliances and firm performance: The impact of technological diversity and alliance organization on innovation. "Academy of Management Journal" 2007, Vol. 50, No. 2.
 • Sarkar M.B., Weigelt C.: Learning from supply-side agents: The impact of technology solutions providers' experiential diversity on clients' innovation adoption. "Academy of Management Journal" 2009, Vol. 52, No. 1.
 • Sassenou M.: Recherche-developpment et productivity dans les enterprizes Japonaises: Une etude économétrique sur donnees de panel. Doctoral Dissertation. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 1988.
 • Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 • Schumpeter J.A.: The Theory of Economic Development. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1934.
 • Semadeni M., Anderson B.S.: The follower's dilemma: Innovation and imitation in the professional services industry. "Academy of Management Journal" 2010, Vol. 53, No. 5.
 • Sethi R., Smith D.C., Park C.W.: Cross-functional product development teams, creativity, and the innovativeness of new consumer products. "Journal of Marketing Research" 2001, Vol. 38, No. 1.
 • Shortell S.M., Zajac E.J.: Perceptual and archival measures of Miles and Snow's strategic types: A comprehensive assessment of reliability and validity. "Academy of Management Journal" 1990, No. 33.
 • Slater S. F., Olson E.M.: Strategy type and performance: The influence of sales force management. "Strategic Management Journal" 2000, No. 21.
 • Slater S.F., Olson E.M.: Marketing's contribution to the implementation of business strategy: an empirical analysis. "Strategic Management Journal" 2001, No. 22.
 • Smith D.: Exploring innovation. The McGraw Hill Companies, London 2006.
 • Snow C.C., Hrebiniak L.G.: Strategy, distinctive competence, and organizational performance. "Administrative Science Quarterly" 1981, Vol. 25, No. 2.
 • Snow C.C., Miles R.E., Miles G.: A configurational approach to the integration of strategy and organization research. "Strategic Organization" 2005, Vol. 3, No. 4.
 • Snyder N.T.: Innovation at Whirlpool: Embedment and sustainability. "Human Resource Planning" 2006, Vol. 29, No. 3.
 • Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance. Ed. T.J. Hamalainen and R. Heiskala. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2007.
 • Sopińska A.: Otwarte innowacje bazujące na mądrości "tłumu" - podstawą sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" 2013, vol. 11, nr 4, cz. 1.
 • Srivastava M.K., Gnyawali D.R.: When do relational resources matter? Leveraging portfolio technological resources for breakthrough innovation. "Academy of Management Journal" 2011, Vol. 54, No. 4.
 • Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. WN PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Strychalska-Rudzewicz A.: Proinnowacyjne zarządzanie przedsiębiorstw przemysłowych a ich kondycja finansowa. "Przegląd Organizacji" 2010, nr 7-8.
 • Swann G.M.P.: The Economics of Innovation: an Introduction. Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2009.
 • Świt innowacyjnego społeczeństwa. Red. P. Zadura-Lichota. PARP, Warszawa 2013.
 • Sydow J., Schreyogg G, Koch J.: Organizational path-dependence: Opening the black box. "Academy of Management Review" 2009, Vol. 34, No. 4.
 • Szałkiewicz W.K.: Dynamiczny wskaźnik innowacyjności. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2010, nr 2.
 • Szarucki M.: Typologia przedsiębiorstw według rodzaju wdrażanych innowacji, www.naukaigospodarka.pl.
 • Szultka S., Tamowicz P.: Instrumenty udziału MSP w Programach Ramowych UE - Ocena skuteczności, diagnoza potrzeb. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2006.
 • Tandon A., Shanna R.R.K., Uma N.S.: ERP implementation approach in Defender organizations: An empirical study. "International Journal of Business Research" 2010, Vol. 10, No. 2.
 • Tang Z., Tang J.: Entrepreneurial orientation and SME performance in China's changing environment: The moderating effects of strategies. "Asia Pacific Journal of Management" 2012, Vol. 29, No. 2.
 • Taylor A., Greve H.: Superman or the Fantastic Four? Knowledge combination and experience in innovation teams. "Academy of Management Journal" 2006, Vol. 49, No. 4.
 • Tellis G.J., Prabhu J.C., Chandy R.K.: Radical Innovation Across Nations: The Preeminence of Corporate Culture. "Journal of Marketing" 2009, Vol. 73.
 • Terziovski M.: Innovation practice and its performance implications in small and medium enterprises (SMEs) in the manufacturing sector: a resource-based view. "Strategic Management Journal" 2010, Vol. 31.
 • Thomas A., Litschert J., Ramaswamy K.: The performance impact of strategy - manager coalignment: an empirical examination. "Strategic Management Journal" 1991, No. 12.
 • Tidd J., Bessant J.: Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Tidd J.: A review of Innovation Models. Imperial College, London 2006.
 • Timmerman J.C.: A Systematic Approach for Making Innovation a Core Competency. "The Journal for Quality and Participation" 2009, Vol. 31, No. 4.
 • Tomanek R.: Konkurencyjność transportu miejskiego. Wydawnictwo AE, Katowice 2002.
 • Tortoriello M., Krackhardt D.: Activating cross-boundary knowledge: the role of Simmelian ties in the generation of innovations. "Academy of Management Journal" 2010, Vol. 53, No. 1.
 • Tzabbar D.: When does scientist recruitment affect technological repositioning? "Academy of Management Journal" 2009, Vol. 52, No. 5.
 • Urbanowicz-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
 • Vaccaro I.G., Jansen J.P., Van Den Bosch F., Volberda H.W.: Management innovation and leadership: The moderating role of organizational size. "Journal of Management Studies" 2012, Vol. 49, No. 1.
 • Vilanova M., Dettoni P.: Sustainable innovation strategies: Exploring the cases of Danone and Interface. ESADE Institute for Social Innovation, Barcelona 2013.
 • Wang C.L., Ahmed P.K.: The development and validation of the organisational innovativeness construct using confirmatory factor analysis. "European Journal of Innovation Management" 2004, Vol. 7, No. 4.
 • Wang C.L.: Entrepreneurial orientation, learning orientation, and firm performance. "Entrepreneurship: Theory & Practice" 2008, Vol. 32, No. 4.
 • Wickham P.A.: Strategic entrepreneurship. 4th edition. Prentice Hall Harlow, England 2006.
 • Wright P., Kroll M., Chan P., Hamel K.: Strategic profiles and performance: An empirical test of selected key propositions. "Journal of the Academy of Marketing Science" 1991, Vol. 19, No. 3.
 • Xu Y.: A social-cognitive perspective on firm innovation. "Academy of Strategic Management Journal" 2011, Vol. 10, No. 2.
 • Yang H., Phelps C.C., Steensma H.K.: Learning from what others have learned from you: The effects of knowledge spillovers on originating firms. "Academy of Management Journal" 2010, Vol. 53, No. 2.
 • Yuan F., Woodman R.W.: Innovative behavior in the workplace: The role of performance and image outcome expectations. "Academy of Management Journal" 2010, Vol. 53, No. 2.
 • Zarządzanie działalnością innowacyjną. Red. L. Białoń. Placet, Warszawa 2010.
 • Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Red. M. Brzeziński. Difin, Warszawa 2001.
 • Zarządzanie marketingowe. Podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze. Red. L. Żabiński. Wydawnictwo AE, Katowice 2004.
 • Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych. Red. M. Morawski, M. Prudzienica. Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Zastempowski M.: Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.
 • Zhoul K.Z., Bingxin Li C.: How knowledge affects radical innovation: knowledge base, market knowledge acquisition, and internal knowledge sparing. "Strategie Management Journal" 2012, Vol. 33.
 • Zięba M.: Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach - rozważania teoretyczne. "Przegląd Organizacji" 2011, nr 7-8.
 • Żołnierski A.: Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw. PARP, Warszawa 2006.
 • Żołnierski A.: Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw. PARP, Warszawa 2006.
 • cordis.europa.eu/innovation-smes/src/innobarometer.htm
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, www.uprp.pl
 • www.cisco.com
 • www.danone.com
 • www. europa.eu.int/com/Eurostat
 • www.stat.gov.pl
 • www.trendchart.cordis.lu
 • www.trendchart.org
 • www.whirlpool.com
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.