PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 78 | nr 134 | 7--24
Tytuł artykułu

Transparency and Quality of Financial Disclosures : the Case of Romanian Listed Companies

Warianty tytułu
Przejrzystość i jakość ujawnień finansowych : przypadek rumuńskich spółek giełdowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł dotyczy przejrzystości i jakości informacji finansowych spółek notowanych na giełdzie w gospodarkach wschodzących (tj. w Rumunii). W opracowaniu przybliżono czytelnikom kontekst lokalny danego kraju i jego wpływ na praktyki księgowych. Autorzy analizują całą populację podmiotów niefinansowych notowanych na giełdzie w Bukareszcie w 2012 roku. Niestety, ze względu na mały rozmiar giełdy w Rumunii, próba badanych podmiotów jest bardzo mała. Aby zrekompensować niewielki rozmiar próbki, autorzy ocenili 50 elementów związanych z ujawnieniem, syntetyzowane w dwa obszary: przejrzystości i jakości. Autorzy zidentyfikowali także niektóre czynniki związane z ujawnieniem w rezultacie zbadania korelacji z wieloma aspektami dotyczącymi działalności firm. Wyniki badań wskazują na średni poziom przejrzystości i jakości ujawnień rumuńskich spółek giełdowych, ze znacznymi różnicami między firmami oraz między poszczególnymi czynnikami. Najbardziej istotnym dla ujawnień okazała się obecność inwestora zagranicznego oraz wielkość firmy. Wyniki potwierdzają w pewnym zakresie podstawowe założenia wynikające z teorii agencji, a także dowodzą ważności nowych czynników będących efektem wschodzącej gospodarki, np. pojawienia się inwestorów zagranicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper addresses the transparency and the quality of financial disclosures of listed entities in the case of an emerging economy (i.e. Romania), in order to shed some light on the particular local context of the country and its impact on accounting practices. We analyze the entire population of non-financial entities listed in the first tier of the Bucharest Stock Exchange for the 2012 financial year. We are limited in our research by the size of the sample, which depends, however, on the small size of the Romanian stock market. In order to compensate for the small size of the sample, we assess 50 items related to disclosure, synthesized in two scores, i.e. transparency and quality. Also, we identify some factors associated with disclosure by investigating the correlation with several firm-related factors. Our results reveal a medium level of transparency and quality of Romanian listed companies, with significant variations between firms and between the sub-scores. The most important factors correlated with disclosure are company size and the presence of institutional investors. The results confirm to some extent most of the basic assumptions of the agency theory and also prove the importance of a new variable for emerging economies, specifically the presence of institutional investors. (original abstract)
Rocznik
Tom
78
Numer
Strony
7--24
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Bucharest University of Economic Studies
 • Bucharest University of Economic Studies
 • Bucharest University of Economic Studies
 • Bucharest University of Economic Studies
Bibliografia
 • Albu N., Albu C.N. (2012), International Financial Reporting Standards in an emerging economy: les-sons from Romania, "Australian Accounting Review", vol. 22, no. 4, pp. 341-352.
 • Albu N., Albu C.N., Mateescu R. (2013b), Analiza practicilor de raportare pe segmente - cazul so-cietăţilor cotate la BVB [The analysis of segment reporting practices - the case of entities listed on the BSE], "Audit Financiar" "Financial Auditing", no. 10, pp. 32-38.
 • Albu C.N., Albu N., Alexander D. (2011a), Accounting change in Romania - a historical analysis, Inter-national Accounting Section Mid-Year Conference, American Accounting Association, 27-29 January 2011, Tampa, Florida.
 • Albu N., Albu C.N., Bunea S., Calu D.A., Gîrbină M.M. (2011b), A story about IAS/IFRS implementation in Romania: an institutional and structuration theory perspective, "Journal of Accounting in Emerging Economies", vol. 1, no. 1, pp. 76-100.
 • Ball R., Kothari S., Robin A. (2000), The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings, "Journal of Accounting and Economics", vol. 29, no. 1, pp. 1-51.
 • Beest F. van, Braam G., Boelens S. (2009), Quality of Financial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics, working paper, Nijmegen Center for Economics, Radboud University Nijmegen.
 • Bova F., Pereira R. (2012), The determinants and consequences of heterogeneous IFRS compliance levels following mandatory IFRS adoption: evidence from a developing country, "Journal of International Accounting Research", vol. 11, no. 1, pp. 83-111.
 • Brown P. (2011), International Financial Reporting Standards: what are the benefits?, "Accounting and Business Research", vol. 41, no. 3, pp. 69-85.
 • Bushman R., Smith A. (2003), Transparency, financial accounting information, and corporate governance, "FRBNY Economic Policy Review", April, pp. 65-87.
 • Bushman R., Piotroski J., Smith A. (2001), What Determines Corporate Transparency?, working paper, University of Chicago.
 • Chamisa E.E. (2000), The relevance and observance of the IASC standards in developing countries and the particular case of Zimbabwe, "International Journal of Accounting", vol. 35, no. 2, pp. 267-286.
 • Chand P. (2005), Impetus to the success of harmonization: the case of South Pacific Island nations, "Critical Perspectives on Accounting", vol. 16, pp. 209-226.
 • Chatterjee B., Tooley S., Fatseas V., Brown A. (2011), An analysis of the qualitative characteristics of management commentary reporting by New Zealand companies, "Australasian Accounting Business and Finance Journal", vol. 5, no. 4, pp. 43-64.
 • Christensen H.B., Lee E., Walker M. (2008), Incentives or standards: what determines accounting quality changes around IFRS adoption?, working paper, SSRN eLibrary.
 • Daske H., Gebhardt G. (2006), International financial reporting standards and experts' perceptions of disclosure quality, "Abacus", vol. 42, no. 3-4, pp. 461-498.
 • Ertuna B., Tukel A. (2013), Do foreign institutional investors reward transparency and disclosure. Evidence from Istanbul Stock Exchange, "Journal of Emerging Market Finance", vol. 12, no. 1, pp. 31-57.
 • Bonsón E., Escobar T. (2006), Digital reporting in Eastern Europe: an empirical study, "International Journal of Accounting Information Systems", vol. 7, pp. 299-318.
 • Ezzamel M., Xiao J. (2011) Accounting in transitional and emerging market economies, "European Accounting Review", vol. 20, no. 4, pp. 625-637.
 • Feleagă N., Feleagă L., Dragomir V.D., Bigioi A.D. (2011), Corporate governance in emerging economies: the case of Romania, "Theoretical and Applied Economics",vol. XVIII, no. 9, pp. 5-16.
 • Filip A., Raffournier B. (2010), The value relevance of earnings in a transition economy: the case of Romania, "International Journal of Accounting", vol. 45, pp. 77-103.
 • Gîrbină M.M., Albu N., Albu C.N. (2012), Corporate governance disclosures in Romania, [in:] D.K Nguyen, S. Boubaker (eds), Board Directors and Corporate Social Responsibility, Palgrave Macmillan.
 • Guerreiro M.S., Rodrigues L.L., Craig R. (2012), Voluntary adoption of International Financial Reporting Standards by large unlisted companies in Portugal - institutional logics and strategic responses, "Accounting, Organizations and Society", vol. 37, no. 7, pp. 445-518.
 • Ionaşcu I, Ionaşcu M, Munteanu L. (2011), Motivaţii şi consecinţe ale adoptării IFRS: percepţii privind factorii instituţionali din mediul românesc [Determinants and consequences of IFRS adoption: perspectives on the Romanian institutional factors], "Audit Financiar", no. 12, pp. 33-41.
 • Ionaşcu I, Ionaşcu M, Olimid L, Calu DA. (2007), An empirical evaluation of the costs of harmonizing Romanian accounting with International Regulations (EU Directives and IAS/IFRS), "Accounting in Europe", vol. 4, pp. 169-206.
 • Istrate C. (2006), Quelques observations sur l'application des IAS/IFRS en Roumanie, "Accounting and Management Information Systems, Suppl., pp. 128-136.
 • Kang H., Gray S.J. (2011), The content of voluntary intangible asset disclosures: evidence from emerging market companies, "Journal of International Accounting Research", vol. 10, no. 1, pp. 109-125.
 • Karampinis N.I., Hevas D.L. (2011), Mandating IFRS in an unfavorable environment: the Greek experience, "International Journal of Accounting", vol. 46, pp. 304-332.
 • King N., Beattie A., Cristescu M.M., Weetman P. (2001), Developing accounting and audit in a transition economy: the Romanian experience, "European Accounting Review", vol. 10, no. 1, pp.149-171.
 • KPMG (2010), Sondaj cu privire la aplicarea IFRS în Romania [Survey on the IFRS application in Romania], KPMG Romania 2010.
 • Larson R.K., Street D.L. (2004), Convergence with IFRS in an expanding Europe: progress and obstacles identified by large accounting firms' survey, "Journal of International Accounting, Auditing and Taxation", vol. 13, pp. 89-119.
 • Nobes C., Parker R. (2008), Comparative International Accounting, 10th edition, Prentice Hall.
 • Peters S., Miller M., Kusyk S. (2011), How relevant is corporate governance and corporate social responsibility in emerging markets?, "Corporate Governance", vol. 11, no. 4, pp. 429-445.
 • Răileanu A.S., Dobroţeanu C.L., Dobroţeanu L. (2011), Probleme de actualitate cu privire la măsurarea nivelului de guvernanţă corporativă în România [Current issues in measuring corporate governance status in Romania], "Audit Financiar", vol. 1, pp. 11-15.
 • Tarca A. (2012), The Case for Global Accounting Standards: Arguments and Evidence, working paper, University of Western Australia.
 • Verrecchia R.E. (2001), Essays on disclosure, "Journal of Accounting and Economics", vol. 32, pp. 97-180.
 • Wang K., Sewon O., Claiborne M.C. (2008), Determinants and consequences of voluntary disclosure in an emerging market: evidence from China, "Journal of International Accounting, Auditing and Taxation", vol. 17, pp. 14-30.
 • World Bank (2008), Romania: Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) 2008, Washington, DC.
 • Wright M., Filatotchev I., Hoskisson R.E., Peng M.W. (2005), Strategy research in emerging economies: challenging the conventional wisdom, "Journal of Management Studies", vol. 42, pp. 1-33.
 • Albu C.N., Albu N., Alexander D. (2013a), When global accounting standards meet the local context - Insights from an emerging economy, "Critical Perspectives on Accounting" (in press), http://dx.doi. org/10.1016/j.cpa.2013.03.005.
 • ISAR (2008), Review of the Implementation Status of Corporate Governance Disclosures: an Examina-tion of Reporting Practices among Large Enterprises in 10 Emerging Markets, available online at http://www.unctad.org/en/docs/c2isarcrp1_en.pdf.
 • Oliveira L., Rodrigues L.L., Craig R. (2005), Applying Voluntary Disclosures Theories to Intangible Reporting: Evidence from the Portuguese Stock Market, working paper, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.825764.
 • http://siteresources.worldbank.org/ROMANIAEXTN/Resources/Romania_Final_A&A_ROSC.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287369

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.