PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 78 | nr 134 | 87--107
Tytuł artykułu

The Impact of Culture on Interpreting International Financial Reporting Standards in Poland : a Comparative Analysis With Germany and Great Britain

Warianty tytułu
Wpływ uwarunkowań kulturowych na interpretacje Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej : analiza porównawcza na tle Niemiec i Wielkiej Brytanii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Problem wpływu różnic kulturowych na interpretację MSSF nabrał szczególnego znaczenia w trwającym obecnie procesie harmonizacji rachunkowości, zmierzającym do stworzenia jednolitego systemu rozwiązań w skali świata. Mając świadomość oddziaływania tych czynników na życie gospodarcze, łatwiej zrozumieć, jak złożonym i trudnym jest on zadaniem, tym bardziej że harmonizacja nie poszła drogą kompromisu, lecz stanowi próbę narzucenia całemu światu jednego punktu widzenia - angloamerykańskiego. Istotne jest zatem uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy regulacje rachunkowości oparte na tradycji angloamerykańskiej rzeczywiście będzie można w pełni zastosować w różnych kręgach kulturowych. Głównym celem niniejszego artykułu jest prezentacja projektu badawczego realizowanego obecnie w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego pt. Wpływ uwarunkowań kulturowych na interpretację Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Analiza porównawcza na tle Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Omawia się przyjęte cele, hipotezy oraz metody badawcze, a także znaczenie podjętych prac. W opracowaniu przedstawia się również syntetyczny przegląd zagranicznych badań dotyczących empirycznej weryfikacji teorii sformułowanych przez Hofstede i Graya. Przedmiotowy projekt stanowi pierwszą próbę empirycznej weryfikacji nie tylko hipotez dotyczących interpretacji MSSF w Polsce, lecz również szeroko pojętych uwarunkowań kulturowych naszej rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
The problem of the impact of culture on interpreting financial reporting standards has taken on special significance in the currently ongoing process of accounting harmonization, aimed at creating a uniform system of solutions on a worldwide scale. Having realized the impact of cultural differences on the economic life, it is easier to understand what a complex and difficult process it may be, regarding the fact that harmonization did not choose the way of compromise but constitutes an attempt to impose one view-point - an Anglo-American one - on the entire world. Therefore it is important to find an answer to the question whether the accounting regulations based on the Anglo-American tradition would in fact be fully applicable in various cultural areas. The primary objective of this article is to illustrate the research project that is currently being carried out by the Department of Accounting at the University of Gdańsk: The Impact of Culture on Interpreting International Financial Reporting Standards in Poland - A Comparative Analysis with Germany and Great Britain. We present adopted goals, hypotheses, the research methods and the significance of the project. We also discuss the basic theoretical framework of the influence of culture on accounting and provide a brief review of the international literature of empirical assessment of Hofstede's and Gray's theories. The research covered by the presented project will be the first attempt at an empirical verification of both the hypothesis on the interpretation of the IFRS in Poland and the broadly defined cultural conditioning in the field of accountancy. (original abstract)
Rocznik
Tom
78
Numer
Strony
87--107
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Akman N.H. (2011), The effect of IFRS adoption on financial disclosure: does culture still play a role?, "American International Journal of Contemporary Research", vol. 1, no. 1 (July), pp. 6-17.
 • Amat O., Blake J., Wraith P., Oliveras E. (1996), Dimension of national culture and the accounting environment: the spanish case, unpublished working paper.
 • Archambault J.J., Archambault M.E. (2003), A multinational test of determinants of corporate disclosure, "International Journal of Accounting", vol. 38, pp. 173-194.
 • Askary S. (2006), Accounting professionalism - a cultural perspective of developing countries, "Managerial Auditing Journal", vol. 21, no. 1, pp. 102-111.
 • Beazley G.F. (1968), An international implication for accounting, "International Journal of Accounting Education and Research", vol. 3, no. 2, pp. 20-28.
 • Bednarski L., Gierusz J. (eds) (2001), Rachunkowość międzynarodowa, PWE, Warszawa.
 • Bilewicz M. (2007), History as an obstacle: impact of temporal-based social categorizations on Polish-Jewish intergroup contact, "Group Processes & Intergroup Relations", vol. 10, pp. 551-563.
 • Borkowska A. (2007), Psychologiczne badania porównawcze poczucia szczęścia u polskich emigrantów w Kanadzie i Kanadyjczyków, "Zeszyty Naukowe WSSM", no. 16, pp. 24-43.
 • Chanchani S., Willett R. (2004), An empirical assessment of Gray's accounting value constructs, "International Journal of Accounting", vol. 39, pp. 125-154.
 • Ding Y., Jeanjean T., Stolowy H. (2005), Why do national GAAP differ from IAS? The role of culture, "International Journal of Accounting", vol. 40, pp. 325-350.
 • Doupnik T.S., Riccio E.L. (2006), The influence of conservatism and secrecy on the interpretation of verbal probability expressions in the Anglo and Latin cultural areas, "International Journal of Accounting", vol. 41, pp. 237-261.
 • Doupnik T.S., Richter M. (2004), The impact of culture on the interpretation of "in context" verbal probability expressions, "Journal of International Accounting Research", vol. 3, no. 1, pp. 1-20.
 • Doupnik T.S., Tsakumis G.R. (2004), A critical review of the test of Gray's theory of cultural relevance and suggestion for future research, "Journal of Accounting Literature", vol. 23, pp. 1-48.
 • Doupnik T.S., Richter M. (2003), Interpretation of uncertainty expressions - a cross-national study, "Accounting, Organizations and Society", vol. 28, no. 1, pp. 15-35.
 • Doupnik T.S., Salter S.B. (1995), External environment, culture and accounting practice: a preliminary test of a general model of international accounting development, "International Journal of Accounting", vol. 30, pp. 189-207.
 • Eddi I.A. (1990), Asia Pacific cultural values and accounting systems, "Asia Pacific International Management Forum", vol. 16, pp. 22-30.
 • Fijałkowska J., Jaruga-Baranowska M. (2007), Badanie wpływu zastosowania MSR/MSSF na prezentację majątku i wyników polskich spółek giełdowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 41 (97), SKwP, Warszawa, pp. 97-114.
 • Gierusz J. (2010), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk.
 • Gray S.J. (1988), Towards a theory of cultural influence on the development of accounting systems inter-nationally, "Abacus", vol. 24, pp. 1-16.
 • Hauriasi A., Davey H. (2009), Accounting and culture: the case of Solomon Island, "Pacific Accounting Review", vol. 21, issue 3, pp. 228-259.
 • Hofstede G. (1980), Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values, Sage Publications, Beverly Hills, CA.
 • Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. (2011), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 • Hope O.-K. (2003), Firm-level disclosures and the relative roles of culture and legal origin, "Journal of International Financial Management and Accounting", vol. 14, pp. 218-248.
 • Jaggi B., Low P.Y. (2000), Impact of culture, market forces, and legal system on financial disclosures, "International Journal of Accounting", vol. 35, issue 4, pp. 495-519.
 • Kabalski P. (2009), Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF, SKwP, Warszawa.
 • Koleśnik K., Silska-Gembka S. (2012), Aspekty kulturowe rachunkowości - analiza krajowej literatury, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122), SKwP, Warszawa, pp. 87-101.
 • Noravesh I., Dianati Dilami Z., Bazaz M.S. (2007), The impact of culture on accounting: does Gray's model apply to Iran?, "Review of Accounting and Finance", vol. 6, issue 3, pp. 254-272.
 • Perera M.H.B. (1989), Towards a framework to analyze the impact of culture on accounting, "International Journal of Accounting", vol. 4, issue 1, pp. 42-56.
 • Perera H., Cummings L., Chua F. (2012), Cultural relativity of accounting professionalism: evidence from New Zealand and Samoa, "Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting", vol. 28, pp. 138-146.
 • Radebaugh L.H., Gray S.J. (2002), International Accounting and Multinational Enterprises, 5th edition, Wiley.
 • Rezazadeh J. (2002), The relationship between culture and accounting values (conservatism and secrecy), unpublished dissertation, Alameh University.
 • Sajay S., Manassian A. (2011), The rise and coming fall of international accounting research, "Critical Perspectives on Accounting", vol. 22, pp. 608-627.
 • Salter S.B. (1995), Cultural influence on the development of accounting systems internationally: a test of Gray's (1988) theory, "Journal of International Business Studies", vol. 26, no. 2, pp. 379-397.
 • Salter S.B., Lewis P.A. (2011), Shades of Gray: an empirical examination of Gray's model of culture and income measurement practices using 20-F data, "Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting", vol. 28, pp. 132-142.
 • Schultz J.J., Lopez T.J. (2001), The impact of national influence on accounting estimates: implications for international accounting standard-setters, "International Journal of Accounting", vol. 36, pp. 271-290.
 • Sorokowski P. (2010), Politicians' estimated height as an indicator of their popularity, "European Journal of Social Psychology", vol. 40, pp. 1302-1309.
 • Sudarwan M., Fogarty T.J. (1996), Culture and accounting in Indonesia: an empirical examination, "International Journal of Accounting", vol. 31, no. 4, pp. 463-481.
 • Sułkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.
 • Taylor-Zarzeski M. (1996), Spontaneous harmonization effects of culture and market forces on accounting disclosures practices, "Accounting Horizons", vol. 10, no. 1 (March).
 • Tsakumis G.T. (2007), The influence of culture on accountants' application of financial reporting rules, "Abacus", vol. 43, issue 1, pp. 27-48.
 • Wingate M.L. (1997), An examination of cultural influence on audit environments, "Research in Accounting Regulation. Supplement", vol. 1, pp. 129-148.
 • Chand P. (2008), Factors Affecting Judgments of Professional Accountants: A Comparative Study of Australia and Fiji, papers from Accounting Association of Australia and New Zealand Conference, Sydney, Australia, http://www.afaanz.org/openconf/2008/modules/request.php?module=oc_proceedings&action=view.php&a=Accept+as+Forum&id=368 (access: 15 November 2012).
 • http://geert-hofstede.com (access: 15 November 2012).
 • http://geerthofstede.nl/dimension-data-matrix (access: 8 January 2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287413

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.