PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 78 | nr 134 | 109--130
Tytuł artykułu

Development of Estonian Local Government Accounting : the Stages of Evolution During the Years 1991-2013

Warianty tytułu
Rozwój rachunkowości estońskich jednostek samorządowych : etapy ewolucji w latach 1991-2013
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W ostatnich latach Estonia doświadczyła wielu zmian gospodarczych, społecznych i politycznych. W wyniku zmiany otoczenia system samorządu terytorialnego kraju przeszedł również reformy zarówno finansowe, jak i w zakresie zarządzania. Wszystkie te zmiany mają wpływ na charakter, praktykę rachunkowości oraz budżetowanie lokalnych samorządów. W artykule rozwinięto założenia koncepcyjne dla zrozumienia zmian rachunkowości w jednostkach estońskiego samorządu lokalnego, wykorzystując zintegrowane ramy teoretyczne obejmujące etapowe podejście opracowane przez Baileya (1998), cykl PDCA (Deming, 2000) opisujący rachunkowość i zagadnienia budżetowania w ramach cyklu zarządzania (tzw. koła Deminga) i podejście opracowane przez Lüdera (1992, 2002), wyjaśniające wpływ nieprzewidzianych zdarzeń na reformę rachunkowości samorządów terytorialnych. Autorzy skoncentrowali swoją uwagę na oddziaływaniu na ten proces zmian związanych z wprowadzeniem rachunkowości memoriałowej i podstaw budżetowania w estońskich jednostkach samorządowych. Czynniki wpływające na reformę rachunkowości samo-rządów w Estonii są analizowane na przykładzie estońskich gmin na czterech poziomach reformy rachunkowości: wprowadzenia, budowy systemu, poprawy systemu i etapów zintegrowanego zarządzania finansami. (abstrakt oryginalny)
EN
During recent decades Estonia has simultaneously experienced many economic, social and political changes. As a result of the environmental shifts, the country's local government system has also under-gone both financial and management reform. All these changes have implications for the nature and practice of accounting and budgeting systems in local governments. The paper develops a framework for understanding the accounting changes in Estonian local government units, using an integrated theoretical framework including the phased approach developed by Bailey (1998), the PDCA cycle (Deming, 2000) treating accounting and budgeting issues within a continuous feedback loop management cycle, and the contingency approach developed by Lüder (1992, 2002) to explain the contingencies that have influenced the accounting reform in Estonian local governments. The focus is on the introduction of accrual-basis accounting and budgeting principles in the Estonian local government system and the factors which have influenced this process. The factors of the local government accounting reform are analysed using the example of Estonian municipalities during the four stages of the Estonian accounting reform: the introductory, system-building, system improvement and integrated financial management stages. (original abstract)
Rocznik
Tom
78
Numer
Strony
109--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Tartu, Estonia
autor
Bibliografia
 • Anessi-Pessina E., Näsi G., Steccolini I. (2010), Accounting innovations: a contingent view on Italian local governments, "Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management", vol. 22, no. 2, pp. 250-71.
 • Anessi-Pessina E., Steccolini I. (2007), Effects of budgetary and accruals accounting coexistence: evidence from Italian local governments, "Financial Accountability & Management, vol. 23, no. 2, pp. 113-131.
 • Bailey D. (1998), Eastern Europe: Overview, [in:] D. Alexander, S. Archer (eds), European Accounting Guide, 3rd edition, Harcourt Brace & Co., London, pp. 1456-1463.
 • Berry F.S., Wechsler B. (1995), State agencies' experience with strategic planning: findings from a national survey, "Public Administration Review", vol. 55, no. 2, pp. 159-168.
 • Boyne G.A. (2002), Theme: Local Government: Concepts and Indicators of Local Authority Performance: An Evaluation of the Statutory Frameworks in England and Wales, "Public Money & Management", vol. 22, issue 2, pp. 17-24.
 • Bourmistrov A., Mellemvik F. (eds) (2005), International Trends and Experiences in Governmental Accounting, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo.
 • Chan J.L., Jones R.H., Lüder K.G. (1996), Modeling governmental accounting innovations: an assessment and future research directions, [in:] Research in Governmental and Nonprofit Accounting, vol. 9, pp. 1-19.
 • Christiaens J., Vanhee C. (2002), The concept of a 'Mega General Ledger' in Belgian Provinces, [in:] V. Montesinos, J.M. Vela (eds), Innovations in Governmental Accounting, Kluwer, Dordrecht, pp. 191-202.
 • Curristine T., Lonti Z., Joumard I. (2007), Improving Public Sector Efficiency: Challenges and Opportunities, "OECD Journal on Budgeting", vol. 7, issue 1, pp. 161-201.
 • Deming W.E. (2000), The New Economics for Industry, Government, Education, 2nd edition, MIT Press, Cambridge.
 • Drebin A.R., Chan J.L., Ferguson L. (1981), Objectives of Accounting and Financial Reporting for Governmental Units: A Research Report, National Council on Governmental Accounting, Chicago.
 • Drechsler W. (2005), The re-emergence of "Weberian" public administration after the fall of New Public Management: the Central and Eastern European perspective, "Halduskultuur", vol. 6, pp. 94-108.
 • Ellwood S.M. (2002), The financial reporting revolution in the UK public sector, "Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management", vol. 14 (4), pp. 565-594.
 • Ellwood S.M., Wynne A. (2005), An accrual world? Questioning the universal validity of accrual ac-counting, [in:] A. Bourmistrov, F. Mellemvik F. (eds), International Trends and Experiences in Governmental Accounting, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, pp. 159-172.
 • Greiling D. (2005), Performance measurement in the public sector: the German experience, "International Journal of Productivity and Performance Management", vol. 54, issue 7, pp. 551-567.
 • Groot T., Lukka K. (2000), Cases in Management Accounting, Harlow, Prentice Hall.
 • Guthrie J. (1998), Accrual accounting in the Australian public sector, "Financial Accountability and Management", vol. 14 (1), pp. 1-19.
 • Haldma T. (2006a), Factors affecting accounting development in the harmonization process with the international framework: the case of Estonia, [in:] G.N. Gregoriou, M. Gaber (eds), International Accounting. Standards, Regulations and Financial Reporting, Elsevier, Oxford, Burlington, pp. 457-482.
 • Haldma T. (2006b), Motivators of accounting change in Estonian local government, [in:] J. Alver, A. Toots (eds), Accounting, Taxes and Audit, Tallinn University of Technology, Tallinn, pp. 81-87.
 • Haldma T. (2004), Development of the Estonian accounting policy within the European framework, [in:] Economic Policy Perspectives of Estonia in the European Union, Berliner Wissenschafts-Verlag, Mattimar OÜ, Berlin, Tallinn, pp. 544-555.
 • Hatry H. P. (1999), Performance Measurement: Getting Results, Urban Institute Press, Washington.
 • Hood C. (1991), A public management for all seasons?, "Public Administration", vol. 69, pp. 3-19.
 • Innes J., Mitchell F. (1990), The process of change in management accounting: some field study evidence, "Management Accounting Research", vol. 1, pp. 3-19.
 • Jaruga A., Nowak W.A. (1996), Toward a general model of public sector accounting innovations, [in:] J.L. Chan et al. (eds), Research in Governmental and Nonprofit Accounting, vol. 9, JAI Press, Greenwich, CT, pp. 21-31.
 • Jones R., Pendlebury M. (2000), Public Sector Accounting, 5th edition, Pearson Education, Harlow [etc.].
 • Jorge S.M. (2005), The reform of governmental accounting in Portugal: an application of Lüder's contingency model, [in:] A. Bourmistrov, F. Mellemvik (eds), International Trends and Experiences in Government Accounting, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, pp. 28-48.
 • Jõgiste K., Peda P., Grossi G. (2012), Budgeting in a time of austerity: the Case of the Estonian central government, "Public Administration and Development", vol. 32, pp. 181-195.
 • Khovanova K.M. (2008), How does variation in city fiscal health affect its degree of innovation?, "Croatian Economic Survey", pp. 43-72.
 • Kuhlmann S. (2010), Performance measurement in European local governments: a comparative analysis of reform experiences in Great Britain, France, Sweden and Germany, "International Review of Administrative Sciences", vol. 76, pp. 331-345.
 • Lapsley I., Pallot J. (2000), Accounting, management and organizational change: a comparative study of local government, "Management Accounting Research", vol. 11, issue 2, pp. 213-229.
 • Laughlin R.C., Pallot J. (1998), Trends, patterns and influencing factors: some reflections, [in:] O. Olson, J. Guthrie, C. Huphrey (eds), Global Warning! Debating International Developments in New Public Financial Management, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, pp. 376-399.
 • Lüder K. (2002), Research in comparative governmental accounting over the last decade: achievements and problems, [in:] V. Montesinos, J.M. Vela (eds), Innovations in Governmental Accounting, Kluwer, Dordrecht, pp. 1-21.
 • Lüder K. (1998), Towards a new financial management system for Germany's public sector: local governments lead the way, [in:] O. Olson, J. Guthrie, C. Huphrey, (eds), Global Warning! Debating International Developments in New Public Financial Management, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, pp. 114-129.
 • Lüder K. (1994), The 'Contingency Model' reconsidered: experiences from Italy, Japan and Spain, [in:] E. Buschor, K. Schedler (eds), Perspectives on Performance Measurement and Public Sector Accounting, Haupt Publishers, Berne, pp. 1-15.
 • Lüder K. (1992), A contingency model of governmental accounting innovations in the political-administrative environment, [in:] J.L. Chan, J.M. Patton (eds), Research in Governmental and Non-Profit Accounting, vol. 7, pp. 99-172.
 • Lüder K., Jones R. (2003a), The diffusion of accrual accounting and budgeting in European governments - a cross-country analysis, [in:] Reforming Governmental Accounting and Budgeting in Eu-rope, Moderne Wirtschaft, pp. 13-58.
 • Lüder K., Jones R. (eds) (2003b), Reforming Governmental Accounting and Budgeting in Europe, Mo-derne Wirtschaft.
 • Marcuccio S., Steccolini I. (2009), Patterns of voluntary extended performance reporting in Italian local authorities, "International Journal of Public Sector Management", vol. 22, issue 2, pp. 146-167.
 • Mattisson O., Näsi S., Tagesson T. (2004), Accounting Innovations in the Public Sector. A Comparative Analysis of the Accrual Accounting Reform Process in the Swedish and Finnish Local Governments, paper presented at EAA 27th congress, 1-3 April, Prague.
 • McCulloch B.W., Ball I. (1992), Accounting in the context of public sector management reform, "Financial Accountability & Management", vol. 8, issue 1, pp. 7-12.
 • McKendrick J. (2005), Modernization of the public accounting systems in Central and Eastern Europe-an countries: the case of Romania, [in:] A. Bourmistrov, F. Mellemvik (eds), International Trends and Experiences in Governmental Accounting, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, pp. 295-309.
 • Monsen N. (2002), The case for cameral accounting, "Financial Accountability & Management", vol. 18, issue 1, pp. 39-72.
 • Monsen N., Näsi S. (1998), The contingency model of governmental accounting innovations: a discus-sion, "European Accounting Review", vol. 7, pp. 275-288.
 • Nõmm K., Randma-Liiv T. (2012), Performance measurement and performance information in new democracies, "Public Management Review", vol. 14, issue 7, pp. 859-879.
 • Näsi S. (2003), Finland, [in:] Reforming Governmental Accounting and Budgeting in Europe, Moderne Wirtschaft, pp. 59-151.
 • Paulsson G. (2006), Accrual accounting in the public sector: experiences from the central government in Sweden, "Financial Accountability & Management", vol. 22, issue 1, pp. 47-62.
 • Pollitt C., Bouckaert G. (2011), Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, 3rd edition, Oxford University Press, Oxford.
 • Saudagaran S.M., Diga J.G. (1997), Accounting regulation in ASEAN: a choice between the global and regional paradigms of harmonization, "Journal of International Financial Management and Accounting", vol. 8, no. 1, pp. 1-32.
 • Schedler K., Siegel J.P. (2005), Strategisches Management in Kommunen, Hans Böckler Stiftung, Düs-seldorf.
 • Schick A. (1998), Why most developing countries should not try New Zealand's Reforms, "World Bank Research Observer", vol. 13, no. 1, pp. 123-131.
 • Torres L., Pina V., Marti C. (2012), Using non-mandatory performance measures in local governments, "Baltic Journal of Management", vol. 7, no. 4, pp. 416-428.
 • Tõnnisson K. (2006), The Applicability of the New Public Management Principles in Estonian Local Government (doctoral thesis, University of Tartu), Tartu University Press, Tartu.
 • Tõnnisson K. (2004), The effect of organizational structures and cultures on quality management in Estonian local authorities, [in:] E. Löffler, M. Vintar (eds), Improving the Quality of East and West European Public Services, Ashgate, Bratislava, pp. 43-56.
 • Bouckaert G., Halligan J.A. (2006), Framework for Comparative Analysis of Performance Management, paper for presentation to Study Group on Productivity and Quality in the Public Sector, Conference of European Group of Public Administration, Universita Bocconi, Milan, (Webh01.ua.ac.be/pubsector/milan/Bouckaert_Halligan.pdf).
 • Epstein P.D, Campbell W. (2002), Use and the Effects of Using Performance Measures for Budgeting, Management and Reporting. Research Report, http://www.seagov.org/sea_gasb_project/local_austin.pdf.
 • Riigikontroll (2007), Kohaliku omavalitsuse üksuste 2005. aaasta majandusaasta aruannete vastavus seaduse nõuetele, http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/1996/language/et-EE/Default.aspx (access: 15 December 2013).
 • Seletuskiri kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu juurde (Explanation letter to the Local Government Financial Management Act) (2008), http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=bc349c24-6ca6-b691-3abd-7ac9b5f0dd72& (access: 31 July 2013).
 • Seletuskiri riigieelarve seaduse eelnõu juurde (Explanation Letter to the State Budget Law) (2013), http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=1ee475fd-4e39-47a8-b9c8-95288c8b92fe&8 (access: 10.02.2014).
 • Riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungi protokoll nr 93 (2013), http://www.riigikogu.ee/index.php?id=55227 (access: 31 July 2013).
 • Act on Accounting (1994), Hea raamatupidamistava 2000, Estonian Accounting Board, Tallinn.
 • Act on Accounting (2002), Hea raamatupidamistava 2005, Estonian Accounting Board, Tallinn.
 • Constitution of the Republic of Estonia (adopted in 1992), www.legaltext.ee.
 • Local Government Financial Management Act (adopted in 2010), www.legaltext.ee.
 • Local Government Organisation Act (adopted in 1993), www.legaltext.ee.
 • Rural Municipality and City Budgets Act (adopted in 1994), www.legaltext.ee.
 • Rural Municipality and City Budgets and State Budget Correlation Act (adopted in 1994), www.legaltext.ee.
 • Local Taxes Act (adopted in 1994), www.legaltext.ee.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287419

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.