PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2(26) | 9--19
Tytuł artykułu

Propozycja metodyczna badań regionalnego potencjału innowacyjności w perspektywie przedsiębiorstw turystycznych.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Methodological Proposal for the Research of the Regional Innovation Potential from the Perspective of Tourism Enterprises.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Warunkiem przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw, a także regionów turystycznych jest ich innowacyjność. W podjętych badaniach empirycznych założono, że innowacyjność regionu turystycznego jest efektem współpracy kluczowych interesariuszy regionalnych na każdym z etapów procesu innowacyjnego. Podstawowymi interesariuszami w łańcuchu tworzenia wartości dodanej innowacyjności są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ są one tłem i fundamentem rozwoju regionalnego oraz lokalnego. W opracowaniu przedstawiono podstawowe elementy modelu badania regionalnego potencjału innowacyjności w perspektywie przedsiębiorstw turystycznych wraz z ideogramem. W zbudowanym modelu przenikają się trzy wymiary: sprawność zarządzania w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach turystycznych (MMŚP), jakość regionalnego/lokalnego otoczenia biznesu (otoczenia instytucjonalnego i społecznego) oraz regionalne/lokalne platformy współpracy w celu najefektywniejszego wykorzystania efektu synergii w zakresie kreowania, kształtowania i komercjalizacji innowacji turystycznych. (fragment tekstu)
EN
Innovation is a necessary condition for the survival and the development of enter-prises and also tourist regions. In empirical examinations, it has been established that innovation of tourist region is the result of the synergy cooperation of key regional stakeholders at all stages of the innovation process. In the chain of creating the value added innovations basic are stakeholders of micro, small and medium-sized enterprises, since are a background and a foundation of the regional and local development. The study presents the basic components of the model testing of regional innovation poten-tial from the perspective of tourism enterprises including the ideogram. In-built model permeate three dimensions, namely, management efficiency in micro, small and medi-um-sized tourism enterprises (MSMEs), the quality of regional/local business environ-ment (institutional and social) and regional/local cooperation platform for the best use of synergistic effect in the field of creating, shaping and commercialization of tourist innovations. (fragment of text)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • hesbrough H.W., Vanhaverebeke W., West J., Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, Oxford 2006.
 • Hanse M.T., Birkinshaw J., The Innovation Value Chain, "Harvard Business Review" 2007, June.
 • Hjalager A.M., Repairing Innovation Defectiveness in Tourism, "Tourism Manage-ment" 2002, vol. 23.
 • Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, red. J. Perenc, J. Hołub-Iwan, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południo-wym, red. M. Bednarczyk, M. Najda-Janoszka, CeDeWu, Warszawa (w druku).
 • Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, red. M. Bednarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Kraśnicka T., Głód G., Modele innowacji a poziom innowacyjności MSP, w: Zarządza-nie w regionie. Teoria i praktyka, red. E. Kuczmer-Ludwiczyńska, Oficyna Wy-dawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Marketing w turystyce i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2013.
 • Meyer B., Marketing terytorialny w turystyce, w: Marketing w turystyce i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2013.
 • Najda-Janoszka M., Współdziałanie przedsiębiorstw turystycznych w ramach działalno-ści innowacyjnej, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 12.
 • Niedzielski P., Łobacz K., Istota współczesnych innowacji - specyfika, kierunki, trendy, w: Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, red. J. Perenc, J. Hołub-Iwan, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Pechlander H., Raich F., Vom Entrepreneur zum "Intrepreneur" - die Rolle des Unter-nehmers im Netzwerk Tourismus, w: Unternehmertum im Tourismus. Fuhren mit Erneuerungen, red. K. Weiermair, M. Peters, H. Pechlaner, M.-O. Kaiser, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2008.
 • Wszendybył-Skulska E., Human Capital Industry, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • "Zarządzanie innowacyjnym łańcuchem turystyki regionalnej", Uniwersytet Jagielloń-ski, Kraków 2013.
 • Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach, red. M. Bednarczyk, CeDeWu, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287453

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.