PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2(26) | 37--50
Tytuł artykułu

Planowanie strategiczne oparte na partycypacji w przedsiębiorstwie turystycznym - wyniki badań empirycznych .

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Strategic Planning Based on Participation in a Tourism Company - Empirical Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój przedsiębiorstw turystycznych jest uwarunkowany wieloma czynnikami, wśród których można wymienić wewnętrzne zasady procesu planowania strategicznego. Stosowanie go w firmie wymaga wiedzy o jego przebiegu, ale także dostępu do różnych, wiarygodnych źródeł informacji. Jednym z nich są sami pracownicy. Z tego też powodu w ostatnich latach w literaturze podkreśla się dużą rolę planowania strategicznego opartego na aktywnym udziale interesariuszy danej firmy, w tym w szczególności jej pracowników. Udział ten jest zróżnicowany w zależności od roli i funkcji danej osoby, jak również wiedzy przez nią posiadanej. W badaniu, wykorzystując metodę ankietową, określono poziom udziału pracowników w procesie podejmowania decyzji oraz zróżnicowania postrzegania procedur partycypacji w zależności od statusu i pozycji respondenta w firmie oraz jego cech. Wyniki potwierdziły przypuszczenie, że właściciele i współwłaściciele firm znacznie wyżej określali poziom partycypacji. Pozytywnym aspektem uzyskanych wyników było natomiast stosunkowo wysokie (pozytywne) ocenianie tego procesu przez pracowników niższego szczebla firm turystycznych. (fragment tekstu)
EN
The development of tourism enterprises is influenced by many factors, among which there are the internal rules for the strategic planning process. The implementation of them in the company requires knowledge of its course, but also requires access to various reliable sources of information. One of them are the employees themselves. For this reason, in recent years, the literature emphasizes the important role of strategic planning based on the active participation of the employees of the company. The share of this participation varies depending on the role and function of the persons and the knowledge possessed by them. In a study using a survey tool, the level of employee participation in decision-making procedures and the diversity of perceptions of partici-pation was described. It was run depending on the status and position of the respondent in the company. The results confirmed the assumption that the owners and co-owners of companies much higher determines the level of participation. The positive aspect of the results was the fact, that there was a relatively high (positive) evaluation of the process by lower-level employees in the tourism companies.(fragment of text)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Cabała P., Analiza założeń w planowaniu strategicznym, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 2.
 • Fahey L., King W.R., Narayanan V.K., Environmental Scanning and Forecasting in Strategic Planning: The State of the Art, "Long Range Planning" 1981, no. 14 (1).
 • Jankowska-Mihułowicz M., Partycypacja zespołu w podejmowaniu decyzji strategicz-nych, w: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, red. A. Kaleta, K. Mosz-kowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Jankowska-Mihułowicz M., Walentynowicz P., Personalne bariery podejmowania decyzji menadżerskich, w: Człowiek i jego decyzje, red. K.A. Kłosiński A. Biela, t. 1, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
 • Ławicka M., Przez restaurację do serca, "Hotelarz" 2009, nr 5.
 • Margraf-Adamczyk M., Badania marketingowe w bankach spółdzielczych - jako ele-ment planowania strategicznego, "Regionalny Biuletyn Wyższej Szkoły Banko-wej: Banki, Firmy, Gminy" 1996, nr 3.
 • Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Difin, Warszawa 2005.
 • Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Planowanie strategiczne w średnim przedsiębiorstwie hotelarskim - model biznesu, w: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Romanowska M., Analiza i planowanie strategiczne w małej firmie, w: Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, red. R. Krupski, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2005.
 • Rovelstad J.M., Blazer S.R., Research and Strategic Marketing in Tourism: A Status Report, "Journal of Travel Research" 1983, vol. 22, no. 2.
 • Smith S.L., Tourism Analysis: A Handbook, Wiley, New York 1989.
 • Stańczyk E., Identyfikacja elementów organizacji planowania strategicznego w przed-siębiorstwach polskich, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocła-wiu" 1999, nr 825, "Zarządzanie i Marketing", nr 13.
 • Stocki R., Prokopowicz R., Żmuda G., Pełna partycypacja w zarządzaniu, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Supernat J., Techniki decyzyjne i organizatorskie, Kolonia Limited, Wrocław 2003.
 • Vroom V.H., Yetton P.W., Leadership and Decision-Making, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1973.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287459

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.