PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(25) Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego | 265--284
Tytuł artykułu

Przystosowanie wybranych atrakcji turystycznych do obsługi współczesnego ruchu turystycznego w opinii wybranej grupy konsumentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Adaptation of the Selected Tourist Services According to a Specific Group of Consumers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki badań ilościowo-jakościowych dotyczących charakteru i stopnia przystosowania pięciu różnorodnych typologicznie atrakcji tury-stycznych do obsługi współczesnego ruchu turystycznego, a przeprowadzonych z wykorzystaniem opinii respondentów o specjalistycznym przygotowaniu zawodowym w sferze turystyki. Badania wykazały daleko idące dysproporcje w poziomie przystosowania do realizacji funkcji turystycznych wybranych atrakcji, zarówno w wymiarze ich atrakcyjności, zagospodarowania turystycznego, stopnia komercjalizacji, jak i stosowanych technik i narzędzi promocji adresowanych do wybranych segmentów rynku turystycznego. Dokonano także autorskiej próby klasyfikacji obiektów atrakcji jako typów produktów turystycznych w kontekście dotychczasowej historii i kierunków ich dalszego rozwoju.(fragment tekstu)
EN
The research has indicated that there are deep disproportions in the level of ad-justment to tourist functions performance in the selected tourist attractions, both in the perception of their attractiveness by the tourists, as well as in their tourist management, level of commercialization, or used promotional techniques and tools addressed to the selected segments of tourists. It is significant that the identified disproportions (shortag-es, omissions and irregularities) seem to concern more the tourist attractions that have been functioning for dozens of years, or even several decades (Zespół Pałacowo-Parkowy in Pszczyna, Orawski Park Etnograficzny in Zubrzyca Górna). Whereas, better adjustment to modern tourist migrations is clearly visible in the case of relatively new attractions (Browarium Tyskie in Tychy - since 2003, Leśny Park Niespodzianek in Ustroń - since 2002), where the model of development seems to be based on modern principles of commercialization of a tourist product. In the light of these findings it seems necessary to undertake further research on the process of commercialization of tourist attractions in Poland, including definite improvement in the adjustment of the level of the offer to the needs of a contemporary consumer of tourist services. This claim seems to be vital and up-to-date in the light of new forms and types of support from the European Funds in the area of tourism development in the 2014-2020 period.(author's abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Bibliografia
 • Alejziak W., Aktualny stan badań konsumentów usług turystycznych w regionach,
 • Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, red. E. Dziedzic, POT, Warszawa 2010.
 • Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999.
 • Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym wg Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. Raport końcowy, Biostat, Wrocław 2012.
 • Badania rozpoznawalności Polski na rynkach zagranicznych, POT, Warszawa 2008.
 • Banaszkiewicz M., Pamiątki turystyczne - w poszukiwaniu tożsamości, "Turystyka Kulturowa. Czasopismo Naukowe" 2011, nr 4, www.turystykakulturowa.org.
 • Berbeka J., Niemczyk A., Makówka M., Badanie rynkowych zachowań konsumentów, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Buchta K., Skiert M., Postawy studentów AWF wobec turystyki religijnej i ich determi-nanty, w: Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 648, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 66.
 • Byszewska-Dawidek M., Kulesza I., Krajowy rynek atrakcji turystycznych, Instytut Turystyki, Warszawa 2004.
 • Drogi, ścieżki i bezdroża Orawy, Stowarzyszenie Przyjaciele Babiej Góry w Zubrzycy Górnej, Wadowice 2007
 • Janiszewska-Wałowska K., Ocena przystosowania do potrzeb turystów oferty turystycz-nej Międzygórza, "Debiuty Ekonomiczne" 2007, nr 6.
 • Jęczmyk A., Piotrowska A., Oferta wybranych skansenów w opinii zwiedzających, w: Popyt turystyczny. Konsumpcja - segmentacja - rynki, red. A. Panasiuk, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2012, nr 699, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 84.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny. Pomysł - organizacja - zarządzanie, PWE, Warszawa 2010.
 • Kluss M., Kruczek J., Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Przewodnik, Pszczyna 2011.
 • Kowalczyk A., Geografia hotelarstwa, Wyd. UŁ, Łódź 2002
 • Kowalczyk A., Zasoby kulturowe i walory kulturowe - próba ustalenia znaczenia tych pojęć, w: Kultura i turystyka - wspólne korzenie, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, ROTWŁ-Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź 2012.
 • Kotler Ph., Principles of Marketing, Prentice Hall, New York 1980.
 • Musioł M., Gołębicka A., Dotrzeć do wszystkich w B2B, "Marketing w Praktyce" 2006, nr 4, www.marketing.org.pl.
 • Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
 • Oferta muzealna w perspektywie oczekiwań turystyki kulturowej, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, "Turystyka Kulturowa" 1013, nr 7.
 • Panfiluk E., Identyfikacja produktu turystycznego Puszczy Białowieskiej,
 • Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, red. B. Meyer, "Zeszyty Naukowe Uni-wersytetu Szczecińskiego" 2010, nr 590, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 52.
 • Pszczyna, Perła Górnego Śląska, Urząd Miejski w Pszczynie, Pszczyna 2011.
 • Pszczyna wczoraj i dziś, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Pszczyna 2012.
 • Richards B., Marketing atrakcji turystycznych. Jak zwiększyć frekwencje i dochody, POT, Warszawa 1992.
 • Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1977.
 • Rosa G., Turystyka pielgrzymkowa Polaków ze szczególnym uwzględnieniem Lourdes,
 • Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, red. Z. Kroplewski, A. Pana-siuk, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 648, "Ekono-miczne Problemy Usług" nr 66.
 • Satysfakcja turystów 2013. Raport z badania przeprowadzonego przez PBS sp. z o.o. na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, POT, Sopot-Warszawa 2013.
 • Skalska T., Analiza cen polskich produktów turystycznych na wybranych obszarach emisyjnych w kontekście Euro 2012. Raport z badań, POT, Warszawa 2012
 • Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002.
 • Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, Śląska Organizacja Turystyczna, Katowice 2010.
 • Szmatuła P., Zmyślony P., Czy kultura sprzedaje turystykę. Znaczenie walorów kultu-rowych w promocji sprzedaży usług turystycznych w mieście na przykładzie akcji "Poznań za pół ceny", "Turystyka Kulturowa. Czasopismo Naukowe" 2013, nr 1, www.turystykakulturowa.org.
 • "Turystyka Kulturowa. Czasopismo Naukowe" 2013, nr 7, www.turystyka-kulturowa.org.
 • Walas B., Dobór wskaźników i metod dla potrzeb budowy strategii marketingowej destynacji turystycznej,
 • Turystyka w badaniach naukowych - prace ekonomiczne, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2006.
 • Walas B., Ocena wizerunku i standaryzacja regionalnego produktu turystycznego na potrzeby marketingu terytorialnego, "Folia Turystyka. Regiony Turystyczne" 2009, nr 21.
 • Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, seria Horyzonty Nowoczesności: Teoria - Literatura - Kultura, t. LXVI, Universitas, Kraków 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287465

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.