PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(25) Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego | 327--340
Tytuł artykułu

Atrakcyjność turystyczna miejsc migracji seniorów z województwa śląskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Touristic Attractiveness of Seniors Migration Places
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecny etap rozwoju demograficznego, w jakim znalazło się województwo śląskie, charakteryzuje się spadkiem liczby ludności, a przez to kurczeniem się zasobów pracy. Najpóźniej w 2025 r. cały powojenny wyż demograficzny przejdzie w wiek po-produkcyjny. Wydłużony okres dalszego trwania życia oraz spadek płodności stanowią powszechną przyczynę starzenia się ludności, która ma wpływ zarówno na życie całych społeczeństw, jak i jednostek. Na skutek tego zmienia się proporcja między liczebnością osób starszych a liczbą osób w wieku produkcyjnym. Dodatkowo zjawisko to potęgują migracje seniorów, których skala obecnie nie jest duża, jednak w kolejnych latach będzie przybierała na sile. Celem opracowania jest rozpoznanie prawidłowości migracji seniorów z województwa śląskiego oraz wskazanie atrakcyjności turystycznej miejsc, do których migrują.(fragment tekstu)
EN
A current stage of demographic transition, the Silesia province is in, distinguishes the decrease in the number of population which follows expending the labour resources. It is not later than in 2025, a post-war baby boom shall reach a beyond-retirement age. Among two major causes of aging, which influence the lives of both the societies and the individuals, the prolonged life span and decline in productivity prevail. This leads to a different ratio between the number of elderly people, and those in working age. The said phenomenon is additionally enhanced by migrations of senior citizens, a scale of which is not currently vast; however, it is to extend in the years to come. The aim of the study is to identify the regularity of the migration of senior citizens from the Silesia province and indicate the tourist attractiveness of such places.(fragment of text)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Bean F.D., Myers G.C., Angel J.L., Galle O.R., Geographic Concentration, Migration, and Population Redistribution among the Elderly, red. Marin L.G. Preston S.H., w: Demography of Aging, NAP, Washington 1994.
 • Charles F., Longino Jr., Geographical Distribution and Migration, w: Aging and the Social Sciences, red. R.H. Binstock, L.K. Georg, Oxford 2001. Frątczak E., Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji, Wyd. SGPiS, Warszawa 1984.
 • Halicka M., Kramkowska E., Uczestnictwo ludzi starych w życiu społecznym, w: O sytuacji ludzi starszych, red. J. Hrynkiewicz, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
 • Jerczyński M., Ruchliwość przestrzenna ludności - formy, procesy, w: Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych, Wyd. UMK, Toruń1998.
 • Kałuża D., Migracje seniorów w Polsce,
 • Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, J.T. Kowaleski, Wyd. UŁ, Łódź 2006.
 • Kałuża D., Migracje seniorów, w: Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Wyd. UŁ, Łódź 2008
 • King R., Warners A.M., Wiliams A.M., International Retirement Migration in Europe, "International Journal of Population Geography" 1998, no. 4.
 • Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Kurek W., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • Latuch M., Przyczyny emigracji osób w starszym wieku z największych miast w Polsce, "Studia Demograficzne" 1977, nr 50.
 • Longino Ch.F., Bradley D.E., Geographical Distribution and Migration,
 • Aging and the Social Sciences, R.H. Binstock, L.K. Georg, Oxford 2001.
 • Łajczak A., Środowisko abiotyczne województwa bielskiego. Stan poznania, zagrożenia i ochrona,
 • A. Blarowski, J. Gajczak, A. Łajczak, J. Parusel, Z. Wilczek, Z. Witkowski, Przyroda województwa bielskiego. Stan poznania, zagrożenia i ochrona, Colgraf-Press, Poznań 1997.
 • Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa
 • Quandango J., Aging and the Life Course, Pepper Institute on Aging and Public Policy, Florida State University 2002.
 • Raźniak P., Wpływ poziomu bezpieczeństwa społecznego na migracje ludności w Pol-sce, "Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka" 2012, nr 6 (4).
 • Rosset E., Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, PGW, Warszawa 1959.
 • Stillwell J., Rees P., Boden P., Internal Migration Trends: An Overview,
 • Population Redistribution in the United Kingdom, Belhaven Press, London-New York 1992.
 • Stillwell J., Rees P., Boden P., Population Redistribution in the United Kingdom,
 • Migration Processes and Pattern, Belhaven Press, London-New York 1992.
 • Stolarczyk K., Społeczno-ekonomiczne czynniki warunkujące migracje osób w starszym wieku w Polsce, Monografie i Opracowania, SGPiS, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa 1985.
 • Stolarczyk K., Społeczno-demigraficzne aspekty migracji osób w starszym wieku, w: Społeczno-demoraficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce, red. J. Witkowski, Monografie i Opracowania, SGPiS, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa 1986
 • Szajnowska-Wysocka A., Zachowania przestrzenne ludności konurbacji górnośląskiej. Synteza badawcza, Wyd. UŚ, Katowice 1999.
 • Uren Z., Goldring S., Migration Trends at Older Ages in England and Wales, "Population Trends" 2007, no. 130.
 • Warszyńska J., Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 1974, Prace Geograficzne.
 • Warszyńska J., Wybrane zagadnienia z geografii turyzmu województwa bielskiego, "Folia Geographica" 1984, vol. 16.
 • Winiarczyk-Raźniak A., Raźniak P., Migracje wewnętrzne ludności w polskich obsza-rach metropolitalnych u progu XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.