PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(25) Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego | 341--365
Tytuł artykułu

Turystyka i rekreacja a jakość życia mieszkańców Leszna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourism and Recreation Development and the Quality of Life of Residents:On the Example of the City of Leszno.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jakość życia jest obecnie jednym z kluczowych problemów badań wielu dyscyplin naukowych. Ze względu na swój złożony charakter jest ona rozpatrywana na gruncie filozofii, psychologii, etyki, medycyny, ekonomii, socjologii, nauk o kulturze fizycznej czy nauk o rodzinie. Pomimo różnic w sposobie definiowania jakości życia badacze są zgodni co do tego, że jej analiza powinna obejmować dwa wymiary: szeroko rozumiane warunki obiektywne oraz dobrobyt subiektywny (dobrostan). Fascynującym i jednocześnie niełatwym polem dla multidyscyplinarnych badań są wzajemne związki jakości życia z turystyką i rekreacją, gdyż jak podkreślają G.I. Crouch i J.R.B. Ritchie1, rozwój tego sektora powinien pociągać za sobą rozwój lokalnej społeczności. Innymi słowy, mieszkańcy obszarów o funkcji turystyczno-rekreacyjnej winni czerpać korzyści z tytułu wzmożonego ruchu turystyczno-rekreacyjnego znajdujące swoje odbicie w obiektywnych warunkach ich życia oraz subiektywnym poczuciu zadowolenia. Przedstawione w artykule rozważania na temat jakości życia oraz próbę opracowania wskaźnika jakości życia mieszkańców miasta o funkcji turystyczno-rekreacyjnej odniesiono do studium przypadku Leszna, którego strategia rozwoju zakłada m.in. rozwój turystyki i rekreacji.(fragment tekstu)
EN
The quality of life (QOL) is currently one of the main fields of study for research-ers around the world. Its complex nature makes it a topic of interest for many different fields, such as philosophy, ethics, medicine, economics, sociology and physical culture sciences. Despite the differences in the way various researches define the QOL, the general agreement is that any measurement of QOL should encompass the following dimensions: objective QOL and subjective QOL (well-being). Particularly noteworthy, for any complex research is the mutual relationship between the QOL and tourism and recreation. The increase of tourism and recreation should entail a simultaneous devel-opment of local communities, as emphasized by Crouch and Ritchie this implies that the inhabitants of an area that serves a function of tourism and recreation should profit from the increased number of tourists. This benefits should be reflected in the objective QOL conditions and the subjective sense of satisfaction of the residents. The city of Leszno and it's tourism and recreation-oriented development strategy were used to form a basis for theoretical study on QOL and to calculate the Tourism-Recreation QOL Index.(fragment of text)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Andereck K., Nyaupane G., Development of a Tourism and Quality of Life Instrument, w: Quality of Life Community Indicators for Parcs, Recreation and Tourism Management, red. M. Budruk, R. Philips, Social Indicators Research Series vol. 43, Springer, New York 2011.
 • Aref F., The Effects of Tourism on Quality of Life: A Case Study of Shiraz, Iran, "Life Science Journal" 2011, vol. 8, issue 2.
 • Campbell A., Converse P.E., Rogers W.L., The Quality of American Life: Perception, Evaluation, and Satisfaction, Russel Sage Fundation, New York 1976.
 • Campbell A., Subjective Measures of Well-Veing, "American Psychologist" 1976, no. 31.
 • Crouch G.I., Ritchie J.R.B., Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity, "Jour-nal of Business Research: 1999, no. 44.
 • Cummins R.A., The Domain of Life Satisfaction: An Attempt to Order Chaos, "Social Indicator Research" 1997, no. 38.
 • Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2013.
 • Dalkey N.C., Rourke D.L., The Delphi Procedure and Rating Quality of Life Factors, University of California, Los Angeles 1972.
 • Dąbrowa M., Badanie poziomu życia - metodologia konstrukcji wybranych wskaźni-ków, "Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie" 2011, nr 1 (17)
 • Drabik J., Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, Wyd. AWF w Gdańsku, Gdańsk 1996.
 • Driver B.L., Brown P.J., Peterson G.L., Benefits of Leisure, Venture Publishing Inc., State College, Pennsylvania 1991.
 • Easterlin R., Does Money Buy Happiness?, "The Public Interest" 1973, no. 30.
 • Easterlin R., Feeding the Illusion of Growth and Happiness: A Reply to Hagerty and Vennhoven, "Social Indicators Research" 2005, no. 74 (3)
 • Easterlin R., The Economy of Happiness, "Daedalus" 2004, no. 133 (2).
 • Farquhar M., Definitions of Quality of life: A Taxonomy, "Journal of Advanced Nurs-ing" 1995, no. 22.
 • Ferrans C.E., Powers M.J., Psychometric Assessment of the Quality of Life Index, "Research in Nursing and Health" 1992, nr 15.
 • Kim K., The Effects of Tourism Impacts upon Quality of Life Residents in the Communi-ty, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia 2002.
 • Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999, http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=9617&from= publication&mbc
 • Kusterka-Jefmańska M., Wysoka jakość życia jako cel nadrzędny lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju, "Zarządzanie Publiczne" 2010, nr 4 (12).
 • Maciąg J., System zarządzania jakością usług: zasady i metody (na przykładzie usług turystycznych i rekreacyjnych), Wyd. AWF w Katowicach, Katowice 2010.
 • Neal J., Sirgy M., Uysal M., The Role of Satisfaction with Leisure Travel/ Tourism Services and Experience in Satisfaction with Leisure Life and Overall Life, "Journal of Business Research" 1999, no. 44.
 • Olfert S., Quality of Life Leisure Indicators, Community-University Institute for Social Research, Saskaaton 2003.
 • Papuć E., Jakość życia - definicje i sposoby jej ujmowania, "Current Problems of Psychiatry" 2011, no. 12 (2).
 • Puczko L., Smith M., Tourism-Specific Quality of Life Index: The Budapest Model, w: Quality of Life Community Indicators for Parcs, Recreation and Tourism Management, red. M. Budruk, R. Philips, Social Indicators Research Series vol. 43, Springer, New York 2011.
 • Quality of Life Community Indicators for Parcs, Recreation and Tourism Management, red. M. Budruk, R. Philips, Social Indicators Research Series vol. 43, Springer, New York 2011.
 • Quality of Life Community Indicators for Parcs, Recreation and Tourism Management, red. M. Budruk, R. Philips, Social Indicators Research Series vol. 43, Springer, New York 2011.
 • Report by The Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, J. Stiglitz, A .Sen, J.P. Fitoussi, 2009, www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf .
 • Ritchie B., Goeldner T.C., Travel, Tourism and Hospitality Research, John Wiley & Sons Inc., New York 1994.
 • Rogala R., Raport z pracy: Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach, Jelenia Góra-Poznań 2009, www.sas.zmp.poznan.pl.
 • Stelmach M., Rola aktywności fizycznej w profilaktyce otyłości oraz innych przewlekłych chorób niezakaźnych, "Człowiek i Zdrowie" 2010, t. IV.
 • Szymańska D., Domin D., Kwiatkowski G., Rogatka K., Ranking miast w Polsce na podstawie warunków życia w świetle różnych metod pomiaru, "Przegląd Geograficzny" 2011, vol. 57, nr 1-2.
 • Śniadek J., Zajadacz A., Promocja produktów turystycznych Regionu Leszczyńskiego, Leszno 2007, www.leszno.pl
 • Śniadek J., Zajadacz A., Strategia rozwoju turystyki w Regionie Leszczyńskim, Wyd. PWSZ w Lesznie, Leszno 2008.
 • Uchwała nr XXIII/253/2008 Rady Miejskiej Leszna z 26 czerwca 2008 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Promocji Miasta Leszna do roku 2020, bip.leszno.pl/dokument/3032, www.bip.leszno.pl.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (DzU z 1995 r., nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
 • Wankel L., Berger B., The Personal and Social Benefits of Sport and Physical Activity, w: Benefits of Leisure, red. B.L. Driver, P.J. Brown, G.L. Peterson, Venture Publishing Inc., State College, Pennsylvania 1991.
 • Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych. Analiza porównawcza, UNICEF, Office of Research-Innocenti, Florencja 2013.
 • Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych. Analiza porównawcza, UNICEF, Office of Research-Innocenti, Florencja 2013.
 • Zajadacz A., Śniadek J., Program rozwoju turystyki w Regionie Leszczyńskim, Leszno 2007, www.leszno.pl.
 • Życie w Lesznie 2009, raport na zlecenie Urzędu Miasta w Lesznie, Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp.z o.o., Leszno 2009, www.leszno.pl.
 • Życie w Lesznie 2013, raport na zlecenie Urzędu Miasta w Lesznie, Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp.z o.o., Leszno 2013, www.leszno.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.