PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(25) Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego | 385--404
Tytuł artykułu

Autentyczność obiektywistyczna wybranych typów atrakcji w oczach turysty w kształtowaniu doświadczenia turystów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Objective Authenticy of Chosen Types of Tourism Attractions Creating Tourists' Experience
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W coraz większej liczbie publikacji podkreślane jest znaczenie i potrzeba nowego podejścia do dynamicznie zmieniającego się rynku turystycznego, a zwłaszcza szybko ewoluujących potrzeb i zachowań konsumentów. Szczególnie mocno jest to widoczne w pracach, w których podejmowana jest próba opisu rynku turystycznego z punktu widzenia ekonomii doświadczeń. Elementem w istotny sposób determinującym do-świadczenie turysty jest autentyczność konkretnych składowych atrakcyjności tury-stycznej. Jednak na tym stwierdzeniu kończy się zgodność poszczególnych autorów. Zdaniem niektórych z nich to nie autentyczność obiektów, ale sposób ich udostępniania stanowi o ich atrakcyjności turystycznej. Przeciwstawne poglądy prezentują m.in. I. Frochot i W. Batat. Ich zdaniem współczesny turysta jest coraz bardziej wymagający i nie toleruje prób "zbycia" go "podróbkami". W artykule podjęto próbę prezentacji argumentów obu stron. Wydaje się, że możliwe jest pogodzenie tych dwóch stanowisk, gdyż autentyczność trudno jest traktować w kategoriach zero-jedynkowych. W niniejszym artykule stawiana jest teza, że znaczenie autentyczności atrakcji dla doświadczenia turysty jest różne w różnych sytuacjach i zależy m.in. od formy aktywności turystycznej oraz typu atrakcji turystycznej.(fragment tekstu)
EN
More and more publications' authors highlight the necessity of development of a new approach to rapidly changing tourism market, and especially to quickly evolving customers' needs and buyers behavior. This is especially visible in works in which the trial of use of experience economy approach is undertaken. Tourism attraction authen-ticity is the element influencing the tourist' experiences. However at this statement agreement among researchers ends. In accordance to some of them, this is not authentic-ity, but interpretation which is the base of tourism attractiveness. Opposite views are presented by, among the others, Frochot and Batat. According to them, contemporary tourists are more and more demanding and hates being cheated by fakes. The arguments of both sides are presented in the paper. It seems that those view might not be truly contradictory, as authenticity in tourism should not be treated as zero-one category. Developing this statement, in the paper the view that the role of authenticity in different tourism attraction is different.(fragment of text)
Twórcy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Bibliografia
 • Antonidesc G., van Raaij W.F., Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Brylińska M., City break - próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w odniesieniu do polskiego rynku usług turystycznych, "Turystyka Kulturowa" 2009, nr 10.
 • Boorstin D.J., The Image: A Guide to Pseudoevents in America, Harper and Row, New York 1963.
 • Cabiddu F., Lui T., Piccoli G., Managing Value Co-creation in the Tourism Industry, "Annals of Tourism Research" 2013, no. 42 (2).
 • Chhabra D., Healy R., Sills E., Staged Authenticity and Heritage Tourism, "Annals of Tourism Research" 2003, no. 30 (3).
 • Cohen E., Authenticity and Commoditization in Tourism, "Annals of Tourism Research" 1988, vol. 15.
 • Cohen E., Phenomenology of Tourist Experiences, "Sociology" 1979, no. 2.
 • Cohen E., Rethinking the Sociology of Tourism, "Annals of Tourism Research" 1979, vol. 6, no. 1.
 • Cohen E., Zmieniające się oblicza współczesnej turystyki, "Folia Turistica" 2011, nr 25 (2).
 • Frochot I., Batat W., Marketing and Designing the Tourist Experience, Goodfellows Publishers, Oxford 2013.
 • Hayslip T.B., Gallarza M.G., Andreu L., Service-Dominant Logic and Value in Tourism Management: A Qcualitative Study within Spanish Hotels Managers, "Journal of Business Theory and Practice" 2013, no. 1 (2).
 • Holbrook M.B., Hirschman E.C., Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and Proposition, "Journal of Marketing" 1982, no. 46 (3).
 • Holbrook M.B., Hirschman E.C., The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings and Fun, "Journal of Consumer Research" 1982, no. 9 (September).
 • Hughes H., Arts, Entertainment and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford-Burlington 2003.
 • Isański J., Autentyczność przyjemności. Autentyczność pamiątki turystycznej,
 • Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze, red. J. Grad, H. Mamzer, Wyd. UAM, Poznań 2005.
 • de Jager K., Co-creation as a Strategic Element of Tourism Destination Competitive-ness, w: 3rd Advances in Tourism Marketing Conference 2009. Marketing Inno-vations for Sustainable Destinations: Operations, Interactions, Experiences, A. Fyall, M. Kozak, L. Andreu, J. Gnoth, S.S. Lebe, Bournemouth University, Bournemouth 2009.
 • Kaźmierczak M., W poszukiwaniu praktycznej filozofii podróży, "Folia Turistica" 2011, nr 24.
 • Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 • Kotler P., Jain D.C., Maesincee S., Marketing nie stoi w miejscu, Placet, Warszawa 2002.
 • Kowalczyk A., Nowe formy turystyki miejskiej, "Prace i Studia Geograficzne" 2005, nr 35.
 • Kozak M.W., Turystyka i gospodarka polityczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Euroreg, Warszawa 2009.
 • Kubicki R., Postmodernistyczny etos świata?, "Kultura Współczesna" 1993, nr 2.
 • Lusch R.F., Vargo S.L., The Service Dominant Logic of Marketing: Dialog, Debate, and Directions, M.E. Shape, New York 2006.
 • MacCannell D., Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings, "American Journal of Sociology" 1973, no. 79 (3).
 • MacCannell D., The Tourist: A New Theory of the Leisure Class, Schoken Books, New York 1976.
 • MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa 2002.
 • Marciszewska B., Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Mazurek-Łopacińska K., Rola klienta w kreowaniu wartości, w: Marketingowe strate-gie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006
 • Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.6
 • Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
 • Nowacki M., Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja - jako produkt tury-styczny, "Problemy Turystyki" 1999, t. 22, nr 2.
 • Nowacki M., Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych, "Folia Turistica" 2010, nr 23.
 • Nowacki M., Na ile zachowały aktualność opinie o braku rzeczywistej możliwości kon-taktu z tzw. kulturowym autentykiem w turystyczno podróżniczym doświadczeniu, wypowiedź podczas Gnieźnieńskiego Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, "Turystyka Kulturowa" 2010, nr 7.
 • Nowacki R., Rola interpretacji dziedzictwa w zarządzaniu atrakcjami krajoznawczymi, "Problemy Turystyki" 2000, t. 23, nr 3-4.
 • Owsianowska S., Podróż w perspektywie hermeneutyki i semiotyki kultury, "Folia Turistica" 2011, nr 24.
 • Pine B.J, Gilmore J.H., The Experience Economy: Work is the Theatre and Every Business is a Stage, HBS Press, Boston 1999.
 • Podemski K., Socjologia turystyki, UAM. Seria Socjologia nr 40, Poznań 2005.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V., Co-opting Customer Competence, "Harvard Business Review" 2000, January-February.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V., Co-creation Experiences: The Next Practice in Value Creation, "Journal of Interactive Marketing" 2004, no. 3.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
 • van Raaij W.F., Postmodern Consumption, w: European Perspectives on Consumer Behaviour, red. N. Lambkin, G. Foxal, W.F. van Raaij, B. Helbrunn, Prentice Hall, Hemstead 1998.
 • von Rohrscheidt A.M., Na ile zachowały aktualność opinie o braku rzeczywistej możli-wości kontaktu z tzw. kulturowym autentykiem w turystyczno podróżniczym do-świadczeniu, wypowiedź podczas Gnieźnieńskiego Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, "Turystyka Kulturowa" 2010, nr 7.
 • Rogoziński K., Klient jako współtwórca wartości, "Marketing i Rynek" 2006, nr 8.
 • Salamon-Krakowska K., Alpejskie krajobrazy, "Folia Turistica" 2011, nr 24.
 • Shaw G., Bailey A., Williams A., Aspects of Service-Dominant Logic and its Implications for Tourism Management: Examples from the Hotel Industry, "Tourism Management" 2011, no. 32 (2).
 • Skowrońska J., W poszukiwaniu autentyczności kulturowej w relacjach ludności marokańskiej z turystami, "Turystyka Kulturowa" 2010, nr 8.
 • Stasiak A., O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku,
 • Kultura i turystyka: razem czy oddzielnie, red. A. Stasiak, Wyd. WSTiH, Łódź 2007.
 • Vargo S.L., Service-Dominant Logic: Foundations and Perspectives for Travel, 4th Advances in Tourism Marketing Conference, Maribor 2011.
 • Uriely N., The Tourist Experience. Conceptual Developments, "Annals of Tourism Research" 2005, vol. 32, no. 1.
 • Urry J., Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. Wang N., Rethinking Authenticity in Tourism Experience, "Annals of Tourism Research" 1999, vol. 26, no. 2.
 • Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków 2008.
 • Williams P., Soutar G.N., Dimensions of Customer Value and the Tourism Experience: An Exploratory Study, Visioning Marketing for the 21th Century: Facing the Challenge - AZMAC 2001.
 • Zamki na nowo". Moda na (od)budowę starych ruin, wywiad z Tomaszem Ratajczakiem, http://www.bryla.pl/.
 • Ząbkowska-Para J., Tropem autentyczności kulturowej Zakopanego, "Turystyka Kulturowa" 2013, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287549

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.