PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 4 (30) | 161--175
Tytuł artykułu

Development of Organic Farming vs the Support From the RDP 2004-2006 (Rural Development Programme) and RDP 2007-2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rozwój rolnictwa ekologicznego na tle wsparcia w ramach PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono zmiany w rolnictwie ekologicznym obejmujące lata 2004-2010 w powiązaniu ze wsparciem w ramach pakietu rolnictwa ekologicznego finansowanego z PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013. W analizie tych zmian posłużono się danymi źródłowymi pochodzącymi z raportów GIJHARS. Z przeprowadzonej analizy wynika, że system wsparcia w ramach PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013 skutkował wysoką dynamiką wzrostu liczby gospodarstw i powierzchni upraw ekologicznych. Podstawowym czynnikiem stymulującym dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego od 2004 roku jest systemem wsparcia w ramach PROW 2004-2006 i 2007-2013. System ten oparty na wysokich stawkach płatności okazał się skutecznym instrumentem finansowym wzmacniającym atrakcyjność rolnictwa ekologicznego, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście jego ilościowych charakterystyk. W PROW 2004-2006 uprawy sadownicze o największych stawkach płatności i niskich wymaganiach cieszyły się większym zainteresowaniem beneficjentów niż pozostałe uprawy, w rezultacie czego absorbowały one największą część wsparcia przeznaczonego na uprawy ekologiczne. Natomiast skorygowane stawki płatności w PROW 2007-2013 skutkowały pozytywnymi zmianami w rozkładzie kwot wsparcia na poszczególne rodzaje upraw, zwłaszcza wzrostem wypłacanych kwot na uprawy rolnicze i warzywne. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes in organic farming between 2004 and 2010 in relation to the support under the RDP 2004-2006 and RDP 2007-2013 organic farming schemes were presented in the paper. While analysing the changes, the reports on the state of organic farming in Poland published by MAFQI were used. The conducted analysis proves that introducing the support under the RDP 2004-2006 and RDP 2007-2013 resulted in high dynamics of organic farms area and amount growth. The support system under the RDP 2004-2006 and RDP 2007-2013 has been a basic factor stimulating the dynamic organic farming development since 2004. The system based on high payment rates has become an efficient financial instrument strengthening the organic farming attractiveness, which reflected in growth of its quantitative characteristics. Under the RDP 2004-2006, orchards with the highest payment rates and low requirements were more popular than the other crops, which reflected in the fact that they absorbed the biggest part of organic farming support. In turn, the revised payment rates under the RDP 2007-2013 resulted in positive changes in distribution of support quotas for particular crops, especially in growth of quotas paid for agricultural and vegetable crops. One can expect that the change of the rates may cause a growth of supply and improvement of assortment offer on organic food market in future. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
161--175
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • Bołtromiuk A., 2005. Rola wsparcia publicznego w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. In: Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich. IRWiR PAN, Warszawa, 161.
 • Brodzińska K., 2009. Kierunki i perspektywy rozwoju programu rolnośrodowiskowego w Polsce po 2013 roku. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 23(27), 13-16.
 • Dembek W., Dobrzyńska N., Liro A., 2004. Problemy zachowania różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich w kontekście zmian wspólnej polityki rolnej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 11, 24-35.
 • Łuczka-Bakuła W., 2007. Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju. PWE, Warszawa.
 • Maciejczak M., 2009. Rolnictwo i obszary wiejskie źródłem dóbr publicznych przegląd literatury. Zesz. Nauk. SGGW, Ekon. Org. Gospod. Żywn. 75, 4.
 • Marcysiak A., 2006. Zróżnicowanie zakresu rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w układzie terytorialnym. Zesz. Nauk. AR Wroc. 540, 319-126.
 • Mickiewicz B., Zuzek D.K., 2012. Zasady wsparcia rozwoju gospodarstw ekologicznych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 54, 10-11.
 • Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. 2007. Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy.
 • Plan Działań dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2007-2013. 2007. MRiRW, Warszawa.
 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. 2004. MRiRW, Warszawa.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2007. MRiRW, Warszawa.
 • Raport "Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2004 roku". 2005. GIJHARS, Warszawa.
 • Raport o stanie rolnictwo ekologiczne w Polsce w latach 2005-2006. 2007. GIJHARS, Warszawa.
 • Raport o stanie rolnictwo ekologiczne w Polsce w latach 2007-2008. 2009. GIJHARS, Warszawa.
 • Raport o stanie rolnictwo ekologiczne w Polsce w latach 2009-2010. 2011. GIJHARS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawie dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. www.isap.sejm. gov.pl.
 • Szafirowska-Walendzik A., 2007. Uprawa warzyw w rolnictwie ekologicznym. Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 6, 49-56.
 • Żakowska-Biemans S., Gutkowska K., 2003. Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.