PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 12 | nr 1 | 79--88
Tytuł artykułu

Perception-Based Valuation of Landscape in the Area Around Lake Rusałka in Poznań, Poland, Using Wejchert's Impression Curve Method

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Percepcyjna waloryzacja krajobrazu obszaru jeziora Rusałka w Poznaniu (Polska) przy zastosowaniu metody krzywej wrażeń Wejcherta
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule zostały przedstawione badania dotyczące percepcyjnej analizy krajobrazu. Do badań została wybrana opracowana przez Kazimierza Wejcherta metoda waloryzacji. Polega ona na punktacyjnej ocenie wnętrz krajobrazowych danej przestrzeni. Oceniany był teren rekreacyjny, zlokalizowany w centrum miasta, wokół jednego z najbardziej znanych akwenów Poznania. Eksperyment objął badanie sześciu grup specjalizacyjnych kierunku Ogrodnictwo i trwał pół roku. W tym czasie studenci oceniali poszczególne wnętrza badanego obszaru. Celem przeprowadzonych badań było wychwycenie różnic w odbiorze krajobrazu rekreacyjnego w zależności od różnych czynników (specjalizacji studiów, płci, pogody) jak również możliwość opracowania wytycznych projektowych dotyczących kształtowania terenów rekreacyjnych wchodzących w skład klinów zieleni miasta Poznania. Analiza statystyczna zebranych danych pozwoliła na dokładniejsze sformułowanie wniosków. Stwierdzono wyraźne różnice w odbiorze krajobrazu, w zależności od płci. Najbardziej atrakcyjnym miejscem okazał się teren bezpośrednio przy jeziorze, natomiast najmniej atrakcyjnym strefa przejścia pomiędzy ekosystemami, strefa ekotonowa. Stwierdzono także niewielkie różnice w odbiorze krajobrazu w obrębie badanych specjalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents studies concerning perception -based analysis of landscape by means of the valuation method developed by Kazimierz Wejchert. This method consists in the scoring of landscape interiors of a given space. Evaluation concerned a recreation area located in the city centre around one of the best known water reservoirs in the city of Poznań. The experiment comprised investigations conducted by students of 6 specialisation groups, the field of study Horticulture, and lasted for 6 months. In that period students evaluated individual interiors of the study area. The aim of the analyses was to indicate differences in the perception of recreational landscape depending on different factors (specialisation within the field of study, gender, weather) as well as to potentially develop design guidelines for the management of recreational areas within the green wedges in the city of Poznań. Statistical analysis of the collected data facilitated formulation of more specific conclusions. Marked differences were found in the perception of landscape, depending on gender of respondents. The most attractive site was the area located immediately at the lake, while the ecotone zone, transition zone between ecosystems, proved to be least attractive. Slight differences were also found in the perception of landscape within the investigated specialisations within the field of study. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
79--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • Arriaza, M., J.F. Canas-Ortega, J.A. Canas-Madueno, and P. Ruiz-Aviles. 2004. "Assessing the Visual Quality of Rural Landscapes." Landscape and Urban Planning no. 69 (1): 115-125. doi: 10.1016/j.landurbplan.2003.10.029.
 • Bartkowski, T. 1983. "O pojęciu krajobrazu." In Dyskusja nad pojęciem ekologii krajobrazu. Materiały do dyskusji na konferencji naukowej Poznań, listopad 1983, edited by T. Bartkowski. Poznań: PTPNoZ.
 • Bogdanowski, J., M. Łuczyńska-Bruzda, and Z. Novák. 1981. Architektura krajobrazu. 3rd ed. Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bożętka, B. 2008. "Systemy zieleni miejskiej w Polsce - ewolucja i problemy kształtowania." Problemy Ekologii Krajobrazu (22): 49-63.
 • Brown, G., and L. Brabyn. 2012. "An Analysis of the Relationships Between Multiple Values and Physical Landscapes at a Regional Scale Using Public Participation GIS and Landscape Character Classification." Landscape and Urban Planning no. 107 (3): 317-331. doi: 10.1016/j.landurbplan.2012.06.007.
 • Cloquell-Ballester, V.A., A.D. Torres-Sibille, V.A. Cloquell-Ballester, and M.C. Santamarina-Siurana. 2012. "Human Alteration of the Rural Landscape. Variations in Visual Perception." Environmental Impact Assessment Review no. 32 (1): 50-60. doi: 10.1016/j.eiar.2011.03.002.
 • de Val, G.D.L.F., J.A. Atauri, and J.V. de Lucio. 2006. "Relationship between Landscape Visual Attributes and Spatial Pattern Indices. A Test Study in Mediterranean-Climate Landscapes." Landscape and Urban Planning n o. 7 7 (4): 3 93-407. d oi: 1 0.1016/j.landurbplan.2005.05.003.
 • DeLucio, J.V., M. Mohamadian, J.P. Ruiz, J. Banayas, and F.G. Bernaldez. 1996. "Visual Landscape Exploration as Revealed by Eye Movement Tracking." Landscape and Urban Planning no. 34 (2): 135-142. doi: 10.1016/0169-2046 (95)00208-1.
 • Fahrig, L. 2005. "When is a Landscape Perspective Important? " In Issues and Perspectives in Landscape Ecology, edited by J.A. Wiens and M.R. Moss, 3-9. Cambridge-New York: Cambridge University Press.
 • Kowalczyk, A. 1992. Badanie spostrzegania krajobrazu multisensorycznego - podstawą kształtowania obszarów rekreacyjnych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
 • Marcucci, D.J. 2000. "Landscape History as a Planning Tool." Landscape and Urban Planning no. 49 (1-2): 67-81. doi: 10.1016/S0169-2046 (00)00054-2.
 • Morin, K.M. 2009. Landscape Perception. In International Encyclopedia of Human Geography, edited by R. Kitchen and N. Thrift. Oxford: Elsevier, Ltd.
 • Palmer, J.F. 1997. "Stability of Landscape Perceptions in the Face of Landscape Change." Landscape and Urban Planning no. 37 (1/2): 109-113. doi: 10.1016/S0169-2046 (96)00375-1.
 • Palmer, J.F. 2004. "Using Spatial Metrics to Predict Scenic Perception in a Changing Landscape: Dennis, Massachusetts." Landscape and Urban Planning no. 69 (2-3): 201-218. doi: 10.1016/j.landurbplan.2003.08.010.
 • Ryan, R.L. 1998. "Local Perceptions and Values for a Midwestern River Corridor." Landscape and Urban Planning no. 42 (2-4): 225-237. doi: 10.1016/S0169-2046 (98)00089-9.
 • Senetra, A., and I. Cieślak. 2004. Kartograficzne aspekty oceny i waloryzacji przestrzeni. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Urbański, P., B. Szpakowska, and E. Raszeja. 2008. "Walory rekreacyjne zieleni Poznania." Nauka Przyroda Technologie no. 2 (4): 1-9.
 • Wejchert, K. 1974. Elementy kompozycji urbanistycznej. Warszawa: "Arkady".
 • Yamashita, S. 2002. "Perception and Evaluation of Water in Landscape. Use of Photo-Projective Method to Compare Child and Adult Residents' Perceptions of a Japanese River Environment." Landscape and Urban Planning no. 62 (1): 3-17. doi: 10.1016/S0169-2046 (02)00093-2.
 • Yu, K.J. 1995. "Cultural Variations in Landscape Preference - Comparisons among Chinese Subgroups and Western Design Experts." Landscape and Urban Planning no. 32 (2): 107-126. doi: 10.1016/0169-2046 (94)00188-9.
 • Zube, E.H., J.L. Sell, and J.G. Taylor. 1982. "Landscape Perception - Research, Application and Theory." Landscape Planning no. 9 (1): 1-33. doi: 10.1016/0304-3924 (82)90009-0.
 • Żarska, B. 2005. Ochrona krajobrazu. 3rd ed. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287617

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.