PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 1-4 | 14--23
Tytuł artykułu

Wpływ zarządzania różnorodnością na konkurencyjność przedsiębiorstwa: analiza raportów instytucji finansowych i firm consultingowych- wybrane aspekty

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The impact of diversity management on the enterprise competitiveness: analysis on reports of fi nancial institutions and consulting companies - selected aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja, a w okresie spowolnienia gospodarczego również regionalizacja, oraz wyczerpywanie się "prostych" rezerw wzrostu gospodarczego powodują konieczność zwrócenia większej uwagi na zagadnienia społeczne, środowiskowe i etyczne. Znaczenia nabiera strategia zrównoważonego rozwoju, który zapewnia harmonię między trzema elementami - ekonomią, etyką i ekologią. Ten nurt szczególnie rozwija się w krajach zachodnioeuropejskich, o wysokich wartościach PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jednym z efektów zrównoważonego podejścia do gospodarki jest szersze uwzględnianie przez przedsiębiorstwa aspektów społecznych zarówno w odniesieniu do własnych pracowników (dbałość o równowagę między pracą a życiem prywatnym, zapewnienie możliwości rozwoju, równe traktowanie), jak i innych interesariuszy, czyli m.in. klientów, dostawców, uczelni, mediów, samorządów, a gdy firma ma charakter sieciowy, jak przykładowo firmy z branży transport-spedycja-logistyka, to również gmin, na terenie których znajdują się terminale. Społeczna odpowiedzialność oznacza także dbanie o środowisko przyrodnicze i przestrzeganie standardów prawnych, obowiązujących w danym kraju oraz wynikających z umów międzynarodowych, które ratyfikował dany kraj. Zagadnienie społecznej odpowiedzialności doczekało się regulacji normatywnej, która została zawarta w normie ISO 26000, opublikowanej w listopadzie 2010 r. Zgodnie z tą normą społeczna odpowiedzialność oznacza zobowiązanie organizacji (biznesowej, pozarządowej czy też administracyjnej) do włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces podejmowania decyzji oraz wzięcia odpowiedzialności za ich skutki dla społeczeństwa i środowiska. W niniejszym opracowaniu wskazuje się na różne aspekty związane z zarządzaniem różnorodnością, w tym przede wszystkim na wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa. W analizie wykorzystano raporty instytucji finansowych, aby udowodnić tezę, iż zróżnicowany ze względu na płeć zarząd pozwala na osiąganie wyższych przychodów i zysku, zwłaszcza w okresie stagnacji i recesji gospodarczej.(fragment tekstu)
EN
Globalization, as well as regionalization in the period of economic deceleration, and exhausting of "simple" reserves of economic growth cause the need to pay more attention to social, environmental and ethical issues. The strategy of sustainable development, which ensures equilibrium of three elements - economy, ethics and ecology, is becoming increasingly signifi cant. Development of this tendency is particularly visible in Western Europe countries, with high GNP per capita values. One of the effects of a sustainable approach towards economy is that fact that enterprises take into wider consideration social aspects, in respect to both theirown employees (taking care of the balance between work and private life, ensuring development opportunities, equal treatment), as well as other interested parties, e.g. clients, suppliers, universities, media, local authorities, and in case of network companies, e.g. transport-forwarding tradelogistics, also territorial units where the terminals are situated. Social responsibility also means taking care of natural environment and comply with legal standards obligatory in a particular country, as well as eventuating from international treaties ratifi ed by a particular country. The issue of social responsibility was fi nally regulated. Its normative regulation was included in the ISO 26000 norm, published in November 2010. According to this norm, social responsibility means obliging organization (business, non-governmental or administrative) to implementation of social and environmental aspects into the decision making process and assuming responsibility for their effects on society and environment. The presented paper indicates various aspects of diversity management, mainly the enterprise's fi nancial indicators. The analysis used reports of financial institutions in order to prove the thesis that gender diversifi cation on corporate boards allows obtaining higher proceeds and profi t, particularly during economic stagnation and recession.(fragment of text)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
14--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Barber B.B., Odean T., 2001, Boys will be boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment, "Quarterly Journal of Economics", p. 261-290.
 • Baumeister R.F., 2011, Zwierzę kulturowe. Między naturą a kulturą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Deloitte, 2012, Kobiety i władza w biznesie. Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji?, Warszawa.
 • Diversity Index, 2013, Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, Konfederacja Lewiatan, Warszawa.
 • Gender Equity Index, 2012, www.socialwatch.org
 • Gołębiowska E. (red.), 2013, Zarządzanie XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 • Hausman R., Tyson L.D., Zahidi S., 2012, The Global Gender Gap Report, World Economic Forum.
 • Hoogendoom S., Oosterbeek H., Praag M. van, 2013, The Impact of Gender Diversity on the Performance of Business Teams: Evidence from a Field Experiment, "Management Science", July, No. 59, p. 1514-1528.
 • Institute of Leadership and Management, 2011, Ambition and Gender Report.
 • Kahnemann D., 2012, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 • Raport 2013: Portret finansowy Polki 2013, 2013, Deutsche Bank Private & Business Clients, Warszawa.
 • Sedlacek T., Orrell D., 2012, Zmierzch Homo Economicus, Studio Emka, Warszawa.
 • Sedlacek T., 2012, Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii: od Gilgamesza do Wall Street, Studio Emka, Warszawa.
 • Sustainable development: The right to a future, 2012, Social Watch Report.
 • Wooley A.W. et al., 2010, Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Group, Publisher on-Line, September, Science Magazine, No 330.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.