PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3(27) Krajowy i międzynarodowy rynek turystyczny | 23--39
Tytuł artykułu

Problemy rozwoju turystyki społecznej na polskim rynku turystycznym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problems of Development of Social Tourism on the Tourist Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój społeczno-gospodarczy większości krajów europejskich sprzyja wzrostowi liczby podróży turystycznych. Trendy gospodarcze i demograficzne natomiast skłaniają do refleksji nad zmianami zachodzącymi na rynku turystycznym. Duże znaczenie dla tego rynku ma w szczególności wzrost liczby osób starszych oraz osób z niepełno-sprawnością. Podejmowane przez władze państwowe, samorządowe oraz organizacje społeczne działania mają na celu ograniczenie stopnia wykluczenia z udziału w turysty-ce osób z grup słabszych społecznie. Dzięki temu coraz bardziej rozwija się segment turystyki społecznej. Powszechnie twierdzi się, że poszerzanie dostępu do turystyki poprzez włączanie w sferę aktywności turystycznej grup społecznych, które są z niej w jakikolwiek sposób wykluczone bądź mają do niej ograniczony dostęp, przynosi wiele korzyści. W artykule przedstawiono możliwości rozwoju turystyki społecznej w Polsce. Omówiono uwarunkowania jej rozwoju oraz stopień przygotowania wybranych polskich przedsiębiorstw i regionów turystycznych do obsługi tego segmentu rynku. Celem artykułu jest ocena przygotowania wybranych przedsiębiorstw i regionów turystycznych do obsługi segmentu turystyki społecznej.(fragment tekstu)
EN
Socio-economic development of the majority of European countries facilitates the increasing number of tourist trips made. Both economic and demographic trends allow for the reflection regarding the changes occurring at the tourism market. In particular, the growing number of senior citizens and the disabled have vast significance for the tourism market. The activities undertaken by the state and local authorities, as well as social organizations, aim at reducing the level of socially weaker population groups' exclusion from participation in tourism. As a result the segment of social tourism expe-riences advancing development. It is generally claimed that the extension of access to tourism by means of covering these social groups, which are in some way excluded or have limited access, with tourism oriented activities brings about numerous advantages. The article presents the possibilities of social tourism development in Poland. Its devel-opment determinants are discussed along with the level of Polish tourist enterprises and destinations preparation for covering this market segment with their services. The objec-tive of the article is to evaluate the functioning of Polish social tourism market.(fragment of text)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Attitudes of Europeans Towards Tourism Report, http://ec.europa.eu/-public_opinion-/flash/fl_334_en.pdf.
 • Działania na rzecz rozwoju turystyki społecznej w Polsce, raport Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa 2012.
 • International Social Tourism Organisation Statues 2010, http://www.bits-int.org.
 • Kultura w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 • Middleton V.T.V, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: DzU z 2006 r., nr 22, poz. 169 oraz z 2011 r., nr 259, poz. 1553).
 • Urry J., Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa 2007.
 • Włodarczyk B., Turystyka społeczna - próba definicji zjawiska,
 • Turystyka społeczna w regionie łódzkim, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2010.
 • www.niepelnosprawni.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.