PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 5 | 13--19
Tytuł artykułu

Zarządzanie kapitałem ludzkim a innowacyjność przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Human Capital Management and the Innovativeness of Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja praktyk z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, które wspierają innowacyjność przedsiębiorstw. Artykuł składa się z części literaturowej i empirycznej. W pierwszej z nich dokonano przeglądu definicji i pojęć związanych z innowacyjnością przedsiębiorstw oraz wskazano powiązania pomiędzy obszarem personalnym a wzrostem innowacyjności przedsiębiorstw. Natomiast w części empirycznej zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczących realizowania przez przedsiębiorstwa polityki zarządzania kapitałem ludzkim wspierającej innowacyjność pracowników, tzw. High Involvement Work Practicies / Systems (HIWP/S). W artykule postawiono hipotezę, że brak odpowiednich praktyk wspierających proces zarządzania kapitałem ludzkim może być barierą istotnie ograniczającą innowacyjność przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że przedsiębiorstwa szczególnie te z sektora MSP w niewielkim stopniu stosują praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, które w istotny sposób mogą wspierać innowacyjność tych podmiotów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to identify the practices of Human Capital Management that support innovativeness of enterprise. The article consists of a theoretical and empirical part. In the first one, there is a review of the definitions and concepts related to enterprises' innovativeness. What is more, the relationship between human capital and innovativeness of companies has been explored (new trends). The empirical part of the paper presents the results of research concerning the implementation of the Human Capital Management policies that support employees innovativeness. Such systems are known as the High Involvement Work Practices / Systems (HIWP/S). The authors set the hypothesis that the lack of adequate personnel policy and the use of supportive tools in this field can be a barrier to innovation significantly limiting enterprises. The results of the research confirmed that companies from the SME sector make little use of human capital management tools that may significantly support innovations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • [1] BAL-WOŹNIAK Т., O podmiotowych uwarunkowaniach innowacyjności, czyli pierwotnych przyczynach braku aktywności innowacyjnej, [w:] KALETA A., MOSZKOWICZ K., WOŹNIAK L., Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, Prace Naukowe Nr 1030 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 2004, Nr 1030.
 • [2] BORKOWSKA S. (red.), Rola ZZL a kreowaniu innowacyjności organizacji, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • [3] BOXALL P., PURCELL J., Strategic Human Resources Management, "Journal of Management Review" 2000, Vol. 2(2).
 • [4] COOKE F.L., SAINI D.S., (How) Does the HR Strategy Su- port an Innovation Oriented Business Strategy? An Investigation of Institutional Context and Organizational Practices in Indian Firms, "Human resource Management" 2010, Vol. 49, No. 3.
 • [5] COOKE F.L., SAINI D.S., Diversity Management in India: a Study of Organizations in Different Ownership Forms and Industrial Sectors, "Human Resource Management" 2010, Vol. 49, No. 3.
 • [6] DE LEEDE J., LOOISE J.K., Innovation and HRM: Towards an Integrated Framework, "Creativity and Innovation Management" 2005, Vol. 14, No. 2.
 • [7] DE WINNE S., SELS L., Interrelationship between Human Capital, HRM and Innovation in Belgian Start-ups Aiming at an Innovation Strategy, "The International Journal of Human resources Management" 2010, Vol. 21, No. 11.
 • [8] GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 • [9] JUCHNOWICZ M. (red.), Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim, OW SGH, Warszawa 2011.
 • [10] PANGSY-KANIA S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • [11] Podręcznik Oslo Manual, OECD, EUROSTAT, Paryż, Wydanie polskie, Warszawa 2008.
 • [12] PORTER M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • [13] POZNAŃSKA K, Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, maj, numer specjalny.
 • [14] RYCHTOWSKI S., Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności a sytuacja przedsiębiorstw w Polsce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu 2004, Nr 1045.
 • [15] SCHUMPETER J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1995.
 • [16] TIJDENS K., STEIJN В., The Determinants of ICT Competencies Among Employees. New Technology, "Work and Employment" 2005, Vol. 20, No. 1.
 • [17] The Report: Doing Business, Belgium 2013.
 • [18] WOJTCZUK-TUREK A., Mediatory i moderatory wpływu praktyk z zakresu zzl na innowacyjność przedsiębiorstwa, [w:] KARASZEWSKA H. (red.), Zarządzanie ludźmi. Wybrane problemy, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2013.
 • [19] WOJTCZUK-TUREK A., Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa, 2012.
 • [20] Warunki prowadzenia firm w Polsce, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2013.
 • [21] WOLAK-TUZIMEK A., Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287915

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.