PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 17 | nr 1 | 23--34
Tytuł artykułu

Ekonomia narodowa a etyka w ujęciu Stanisława Głąbińskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
National Economics and Ethics according to Stanisław Głąbiński
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Twórczość naukowa Stanisława Głąbińskiego rozwijała się równolegle z jego działalnością polityczną i była w dużej mierze przez tą działalność inspirowana. W pracach powstałych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej Głąbiński zmierzał do wypracowania szkoły narodowej w nauce ekonomii. Myśl ta przewijała się arówno w jego głównym dziele Ekonomika narodowa, jak i w artykule z r. 1937 pt. "Idea szkoły narodowej w ekonomice", opublikowanym na łamach poznańskiego "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego". Punktem wyjścia szkoły narodowej miały stać się naród i idea narodowa. Tę ostatnią Głąbiński rozumiał jako naturalny, historyczny łącznik pomiędzy jednostkami, warstwami społecznymi, różnego typu organizacjami a społeczeństwem świadomym swej jedności duchowej, swej przeszłości i swych ideałów, czyli "narodem". Potęga idei narodowej, zespolonej z uczuciami religijnymi i etycznymi jest tak wielka, ma przy tym tak szeroki zasięg, że, zdaniem Głąbińskiego, może ona spełnić rolę paradygmatu będącego kompromisem między ideą interesu osobistego a interesem zbiorowym. W sile idei narodowej należy więc doszukiwać się obiektywnej, teoretycznej podstawy poznawczej szkoły narodowej. (fragment tekstu)
EN
Stanisław Głąbiński (1862-1941), professor of Lviv University and the author of the two-volume 'National Economics ('Ekonomika narodowa'), was one of the main representatives of the historical-national approach in Polish economics. The study of national economics which he created was divided into general economics, i.e. economic theory, and practical economics, referred to as economic and social policies. Głąbiński emphasizes that there is a close relationship between the latter and ethics. Before the development of economic theory, economic thought was normative, because of its close relationship to ethics. However, it was not the history of economic theory, but the history of the notion of economic politics and of its practical application. Due to the social nature of ethics, there are also specific relations between it and theoretical economics. In modern countries finding a solution to the so-called social question has become a common task of economics and ethics. Ethical topics are also contained in the content of the category 'social resources', in which the social determinants of human economic activity find their fullest reflection. This applies in particular to the category of moral resources, which illustrates the functioning of state bodies and public institutions, the state of education, the prevailing habits and the customs and the character of the nation. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
23--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Bibliografia
 • Głąbiński S., Idea szkoły narodowej w ekonomice, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1937, vol. XVII, nr 3, s. 405-406.
 • Głąbiński S., Teoria ekonomiki narodowej, Towarzystwo Wydawnicze "Ateneum", Lwów 1927.
 • Głąbiński S., W cieniu ojca, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2001.
 • Głąbiński S., Wspomnienia polityczne, Drukarnia i księgarnia Pelplin 1939.
 • Kornaś J., Naród i państwo w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1995.
 • Lityńska A., Idea narodowa w pracach Stanisława Głąbińskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1995, nr 450.
 • Maj E., Stanisław Głąbiński - poseł Związku Ludowo-Narodowego (1919-1927), [w:] Rola posła i senatora w II Rzeczypospolitej, red. J. Jachymek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1989, s. 227-254.
 • Maj E., Związek Ludowo-Narodowy 1919-1928. Studia z dziejów myśli politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
 • Piątkowski W., Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Od Ksenofonta do fizjokratów, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010.
 • Rybarski R., Idea gospodarstwa narodowego, Nakład Akademii Umiejętności, Kraków 1919.
 • Simonde de Sismondi J.C.L., Nowe zasady ekonomii politycznej czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, PWN, Warszawa 1955, t. I.
 • Spychalski G.B., Zarys historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź 1999.
 • Szymański Z., Etyczny i ekonomiczny aspekt kategorii zasoby społeczne Stanisława Głąbińskiego, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2010, vol. 13, nr 2, s. 49-57.
 • Szymański Z., Józefa Supińskiego teoria rozwoju społeczno-gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.
 • Szymański Z., Koncepcja ekonomii narodowej Stanisława Głabińskiego, [w:] Idee gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, red. R. Orłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.
 • Szymański Z., Poglądy agrarne Stanisława Głąbińskiego, [w:] Z dziejów gospodarki i myśli ekonomicznej Drugiej Rzeczypospolitej, red. R. Orłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
 • Szymański Z., Stanisław Grabski i jego poszukiwanie paradygmatu dla nauki ekonomii w Polsce, "Zamojskie Studia i Materiały" 2010, Seria: Administracja, Ekonomia, Informatyka, vol. XII, nr 3 (33).
 • Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, Wydawnictwo Delfin, Lublin 1991, t. I.
 • Wereszycki H., Historia polityczna Polski 1864-1918, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288013

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.