PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 1 (31) | 123--131
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie systemu doradztwa rolniczego w opinii rolników województwa opolskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Functioning of a Farm Advisory System According to the Farmers of the Opole Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Doradztwo rolnicze jest unikalną formą ustawicznego kształcenia rolników i mieszkańców wsi. Ten jego atrybut uznano za istotny dla nowej transformacji rolnictwa europejskiego, czego wyrazem jest ustanowienie systemu doradztwa rolniczego w przestrzeni europejskiej (Farm Advisory System). Skuteczność działania tego systemu zależy od wielu czynników, głównie jednak od aktywnego zaufania rolników do wiedzy, która jest im przekazywana. W opracowaniu posłużono się danymi zebranymi metodą wywiadu kwestionariuszowego w towarowych gospodarstwach rolnych województwa opolskiego. Na ich podstawie określono miejsce i rolę doradztwa rolniczego w systemie wiedzy i informacji rolniczej, rodzaje wiedzy poszukiwanej przez rolników oraz przedstawiono ocenę respondentów dotyczącą znaczenia tej struktury instytucjonalnej w rozwoju gospodarstw i rozwoju lokalnym. Rozpatrzono także kwestię wykorzystania regionalnych platform internetowych w realizacji zadań doradztwa rolniczego. Opracowanie kończą wnioski odnoszące się do wyzwań stojących przed regionalnymi strukturami doradztwa rolniczego.(abstrakt oryginalny)
EN
Farm advisory system is a unique form of long-lasting education of framers and rural area dwellers. This attribute is significant as far as a transformation of European agriculture is concerned which resulted in creating a farm advisory system for the territorial scope Europe. The effectiveness of the system depends on many factors mainly, however, on active trust of farmers in the knowledge they acquire. The case study uses a questionnaire data collecting method in the households of the Opole voivodeship. On their basis the place and aim of a farm advisory organisation in the system of both agricultural knowledge and information have been determined as well as kinds of knowledge sought by farmers. The respondents' evaluation of the significance of this institutional structure in the development of households and in the local development has also been presented. A question of the use of regional internet platforms in the realisation of farm advisory system tasks has been considered. The case study ends with conclusions and recommendation referring to the challenges to be faced by the regional structures of a farm advisory system. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
123--131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Bisaga A., Sokołowska S., Szwiec P., 2010. Endogenne i egzogenne warunki trwałego rozwoju towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Brodziński Z., 2013. Uwarunkowania rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w kontekście oczekiwanej współpracy środowisk naukowych z praktykami. W: Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi. Red. J. Kania, L. Leśniak. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kraków, 142.
 • Chyłek E.K., 2012. Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce. Zag. Doradz. Roln. 4, 22-41.
 • Chyłek E.K., 2012. Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej. CPF Agrolinia, Warszawa.
 • Drygas M., 2012. Postulowany system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r. w świetle wymogów Komisji Europejskiej. Biuro Analiz Sejmowych BAS 2255/12, Warszawa.
 • Drygas M., 2013. Przesłanki do rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w Polsce. W: Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi. Red. J. Kania, L. Leśniak. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kraków, 37.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFPROW). 2011. KOM (2011) 627. Wersja ostateczna.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001,(WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1991, (WE) nr 1254/1996, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001. Dz. U. L 270 z 21.10.2003.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (EFPROW). 2005. Dz. U. UE L 277/1 z 21.10.2005.
 • Tomczak F., 2009. Wyzwania i siły rozwojowe wsi i rolnictwa w warunkach globalizacji gospodarki światowej. W: Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa. Red. K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 188.
 • Wiatrak A.P., 2013. Doradztwo rolnicze w literaturze - stan badań krajowych i europejskich nad doradztwem rolniczym. W: Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi. Red. J. Kania, L. Leśniak. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kraków, 21-33.
 • Zawisza S., 2013. Potrzeby doradcze w świetle opinii rolników i przemian systemu doradztwa rolniczego w Polsce. W: Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi. Red. J. Kania, L. Leśniak. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kraków, 82-104.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.