PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 1 (31) | 133--141
Tytuł artykułu

Zmiany strukturalne w sektorze wieprzowiny w wybranych krajach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Structural Changes in the Pigmeat Sector in Selected European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było określenie zmian strukturalnych w sektorze wieprzowiny w Unii Europejskiej. Analiza objęła kraje unijne o największym udziale w produkcji tego gatunku mięsa. Dokonano oceny aktualnej sytuacji branży pod względem podaży, zamieszczono także dane dotyczące skali chowu i obsady zwierząt w gospodarstwach trzodowych w wybranych państwach w 2010 roku w porównaniu z latami poprzednimi. Na tym tle ukazano wskaźniki efektywności produkcyjno-ekonomicznej. Informacje zawarte w publikacji pozwoliły na sformułowanie wniosków na temat procesów restrukturyzacji sektora. Stwierdzono, że w UE zmienia się struktura geograficzna podaży mięsa wieprzowego, dochodzi bowiem do koncentracji pogłowia w wybranych krajach unijnych. W artykule wykorzystano materiały źródłowe Komisji Europejskiej, Głównego Urzędu Statystycznego, Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych oraz bazy danych Eurostatu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article was to determine the structural changes in the pigmeat sector in the European Union and the analysis covered mainly EU countries with the largest share in the production of this kind of meat. Assessment of the current situation of the industry in terms of supply was made. Moreover, data on the scale of breeding in pig farms in selected countries were indicated, including also the previous years. On this background, the indicators of production and economic efficiency were shown. The information contained in the publication allowed to draw conclusions about the process of restructuring the sector. The main conclusions of publication indicated that the geographic structure of pork supply, as well as the concentration of pigs herd in selected EU countries is changing. The article uses the source materials of the European Commission, the Central Statistical Office, U.S. Department of Agriculture and the Eurostat database. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
133--141
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Dyrektywa Rady 91/676/EEC z 12 grudnia 1991 roku dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, zwana Dyrektywą Azotanową. 1991. Dz.U. L 375 z 31.12.1991.
 • Dyrektywa Rady 96/61/EEC z 24 września 1996 roku dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. 1996. Dz.U. L 257 z 10.10.1996.
 • European Commission, 2012. Short term outlook no 3. Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels.
 • Eurostat, 2013 a. Strona internetowa: epp.eurostat.europa.ec.europa.eu [dostęp: 10.06.2013].
 • Eurostat, 2013 b. Strona internetowa: epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-FK-12-001/EN/KS-FK-12-001-EN.PDF [dostęp: 12.10.2013].
 • Eurostat, 2013 c. Strona internetowa: appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_ lspigaa&lang=en [dostęp: 05.09.2013].
 • Flach B., 2013. EU-28. Livestock and ProductsAnnual. GAIN Report Number NL3026. USDA Foreign Agricultural Service, Washington.
 • http://www.teagasc.ie/pigs/arti cles/irish_farmers_journal/2011/1.International_Cost_Competitiveness_in_Pig_Production-MichaelMartin.pdf [dostęp: 2.10.2013].
 • Kostrzyński P., Siemieńska E., 2013. Rynek mięsa, drobiu, jaj i miodu. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU), Warszawa.
 • Martin M.A., 2011. International Cost Competitiveness in Pig Production, Teagasc Athenry, Oak Park-Carlow.
 • Olszańska A., 2012. Rynek żywca w Polsce - zmiany strukturalne, koncentracja produkcji i wahania podaży. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Park J., 2010. 2009 Pig Cost of Production in Selected Countries. Agriculture and Horticulture Development Board, Kenilworth.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012. 2013. GUS, Warszawa.
 • Stępień S., 2013. Zmienność koniunktury w rolnictwie na przykładzie rynku żywca wieprzowego (materiały niepublikowane). Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030 mająca na celu poprawę funkcjonowania sektora wieprzowiny. 2013. Red. T. Blicharski, A. Hammermeister. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus", Warszawa.
 • Szymańska E., Hamulczuk M., Dziwulski M., 2012. Analiza na temat funkcjonowania sektora w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020. Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.