PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6 (CD) | 370--385
Tytuł artykułu

Znajomość polskich produktów tradycyjnych i regionalnych zarejestrowanych w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Knowledge of Polish traditional and regional products registered in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy zbadano i oceniono postawy polskich konsumentów wobec polskich produktów tradycyjnych zarejestrowanych przez Komisję Europejską jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności. Badania przeprowadzono w kwietniu 2012 roku na 200-osobowej grupie ankietowanych. Wyniki wykazały niski poziom wiedzy i jej powierzchowność wśród konsumentów. Prawie każdy badany słyszał o produktach tradycyjnych, lecz większość nie potrafiła podać nazw przyznawanych oznaczeń ani kilku przykładów produktów zarejestrowanych. Zdecydowana większość (80%) ankietowanych przyznaje się do braku jakiejkolwiek wiedzy na temat przyznawanych certyfikatów. Wyższy stopień znajomości zagadnienia wykazały osoby z wykształceniem wyższym oraz w wieku powyżej 50 lat. Rozpoznawalność poszczególnych polskich produktów zarejestrowanych w UE jest również bardzo mała. Jedynie oscypek znany jest wszystkim badanym. Z pozostałych produktów najczęściej wskazywano kabanosy i kiełbasę jałowcową. Głównymi zaletami produktów tradycyjnych, wymienianymi przez konsumentów, jest ich smakowitość, brak konserwantów i powszechna opinia o tym, że są zdrowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The study examined and assessed attitudes of Polish consumers towards Polish traditional products registered as Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Traditional Speciality Guaranted by the European Commission. The study was conducted in April 2012 to 200 person group surveyed. The results showed a low level of knowledge and its appearance among consumers. Almost every respondent has heard of traditional products, but most cannot give the names or designations conferred give a few examples of products registered. The vast majority (80%) of respondents admit to the absence of any knowledge about certificates awarded. A higher degree of knowledge showed people with higher education and at the age of 50 years. Recognition of individual Polish products registered in the EU is also very small. Only sheep cheese is known all considered. Most of the other products pointed to the juniper smoke sausage and sausage. The main advantages of traditional products determined by consumers is their flavor, no preservatives and common opinion that they are healthy. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
370--385
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • B.a. (2013). Produkt tradycyjny i lokalny: wytwarzanie, promocja, budowa marki, dystrybucja,- kompendium dobrych praktyk. W: Zeszyt 2. Warszawa: Społeczny Instytut Ekologiczny Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura.
 • Borowska, A. (2008). Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 72, 145-159.
 • http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Produkty-zarejestrowane-jako-Chronione-Nazwy-Pochodzenia-Chronione-Oznaczenia-Geograficzne-oraz-Gwarantowane-Tradycyjne-Specjalnosci (30.10.2013).
 • Jeżewska-Zychowicz, M. i Babicz-Zielińska E. (2011). Zachowania polskich konsumentów na rynku żywności etnicznej i ich uwarunkowania. W: J. Witek (red.), Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (52, 63-75), Bydgoszcz: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą.
 • Kauf, S. i Tłuczak, A. (2010). Marka produktów regionalnych jako narzędzie promocji obszarów wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego). Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (18), 61-72.
 • Korzeniowska-Ginter, R. (2009). Polska żywność tradycyjna i regionalna w świadomości młodych konsumentów. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2, 70-71.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.
 • Rybowska, A. i Chełstowska, K. (2007). Postawy konsumentów w stosunku do żywności regionalnej. Roczniki Nauk. Stow. Ekon. Roln. Agrobiz., 8, 166-168.
 • Sajdakowska, M. (2003). Etnocentryzm konsumencki - czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów na rynku żywności. Acta Scientiarum Polonorum, 2 (1), 177-184.
 • Sajdakowska, M. i Żakowska-Biemans, S. (2009). Postrzeganie żywności tradycyjnej przez polskich konsumentów na podstawie badań jakościowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (64), 95-104.
 • Witek, L. (2013). Postawy etnocentryczne konsumentów - uwarunkowania i rozwój. Інституціональний вектор економічного розвитку, Вип. 3 (2) 1. http://inst-vector.com.ua/wp-content/uploads/2013/07/3_23-33.pdf (30.10.2013).
 • Żakowska-Biemans, S. (2012). Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (82), 5-18.
 • Żakowska-Biemans, S. i Kuc, K. (2009). Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (64), 105-114.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288153

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.