PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 7 | 73--86
Tytuł artykułu

Działania kompensacyjne podejmowane przez gminy województwa śląskiego w zakresie zarządzania ryzykiem katastroficznym : wyniki badań empirycznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Compensating Measures Taken by Municipalities of Silesian Province in the Catastrophic Risk Management. The Results of Empirical Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kompensacja szkód katastroficznych prowadzona przez gminy oparta jest na udzieleniu pomocy socjalnej poszkodowanym oraz wypłacie rekompensat za szkody powodziowe. Wypłacane odszkodowania ze środków publicznych nie zaspokajają potrzeb poszkodowanych, dlatego też niezwykle istotna jest potrzeba zbudowania systemowych rozwiązań w ochronie ubezpieczeniowej, zwłaszcza w zakresie ryzyka katastroficznego. Celem podjętych badań była penetracja zaangażowania samorządów gminnych w pomoc bezpośrednią mieszkańcom poszkodowanym w następstwie klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń katastroficznych. Rozpoznano także poziom zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową w badanych jednostkach oraz wśród mieszkańców województwa śląskiego. Materiał badawczy zapewnił przegląd instrumentów kompensacji wybranych rodzajów ryzyka katastroficznego wraz z określeniem stopnia oddziaływania na poszczególne faktory ryzyka. W artykule zostały omówione działania kompensacyjne podejmowane przez gminy śląskie, w zakresie zarządzania ryzykiem katastroficznym.(abstrakt oryginalny)
EN
Compensation of catastrophic damages taken by municipalities is based on the granting of social assistance to victims and on paying compensations for flood damages. Compensations paid from public funds don't meet the needs of victims and therefore the need to build system solutions for insurance coverage, especially for catastrophic risks, is extremely important. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • [1] Bac M., Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach. Rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie, TNOiK, Toruń 2009.
 • [2] Bubiło J., Rola administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego w polskim porządku prawnym, [w:] J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk (red.), Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • [3] Kułakowska-Bicz A., System finansowania strat ludności po zdarzeniach katastroficznych w świetle badań empirycznych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2010, nr 4.
 • [4] Kurkiewicz A., Podstawy prawne zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego - przegląd najważniejszych przepisów. Obowiązki administracji samorządowej, [w:] A. Kurkiewicz (red.), Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno-prawne, Municipium, Warszawa 2008.
 • [5] Lizak K., Ryzyko katastrof, "Rynek Terminowy" 2000, nr 1.
 • [6] Natural catastrophes 2007. Analyses, assessments, positions, Topics Geo, Munich Re, Monachium, 2008.
 • [7] Owczarek L., Paszcza M., Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Planowanie, organizacja, procedury, Municipium, Warszawa 2011.
 • [8] Parszowski S., Serafin T., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2011.
 • [9] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - art. 7, ust. 1, pkt 14.
 • [10] Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 • [11] Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2012.
 • [12] Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2012.
 • [13] www.mswia.gov.pl [stan z 15.05.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.