PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2(26) | 215--232
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie udziału sektora społecznego w rynku turystycznym i sportowo-rekreacyjnym podmiejskich gmin Dolnego Śląska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Non Governmental Sector' Share Diversity in Tourist and Leisure Market of Suburban Municipalities in Lower Silesia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W prezentowanym artykule przedstawiono cząstkowe i rozwinięte wyniki badań obejmujących wybrane aspekty realizacji polityki turystycznej w gminach podmiejskich okolic Wrocławia. W oparciu o dotychczasowy stan wiedzy, w głównej mierze odnoszący się do najnowszych wyników badań nad między innymi gospodarką turystyczną oraz kooperacją międzysektorową w zakresie turystyki i rekreacji, dokonano analiz i określenia udziału sektora społecznego w rynku turystycznym i okołoturystycznym wybranych gmin dolnośląskich, stanowiących bezpośrednie otoczenie Wrocławia. Rezultaty przeprowadzonych analiz potwierdzają istotną skalę i znaczenie organizacji pozarządowych, zarówno w społecznościowym, ale i coraz częściej infrastrukturalnym oddziaływaniu na rozwój i indywidualny charakter rynku turystycznego i sportowo- -rekreacyjnego w specyficznych obszarach stref podmiejskich dużych miast. (fragment tekstu)
EN
The paper shows the results of partial and developed analysis concerning selected aspects of tourist policy in suburban communes of Wrocław city. On the basis of a cur-rent state of research, in particular regarding to the latest results of research on the tour-ist economy and cooperation between sectors in the field of tourism and recreation, the analysis was conducted as regards the social sector share in tourist market in selected communes of Lower Silesia, in direct surroundings of Wrocław. The results of research confirmed significance of non- governmental organizations, in both social and industrial aspect concerning influence on the development and the nature of tourism and sports-recreation market in specific areas of suburban zones of big cities.(fragment of text)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
215--232
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bosiacki S., Basińska-Zych A., Rola samorządu lokalnego w rozwoju turystyki w wa-runkach kryzysu ekonomicznego - na przykładzie województwa wielkopolskiego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2012, nr 258, Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, red. A. Rapacz.
 • Kizielewicz J., Partnerstwo na rzecz rozwoju polityki turystycznej w województwach nadmorskich w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2012, nr 258, Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, red. A. Rapacz.
 • Marciszewska B., Współpraca międzysektorowa przedsiębiorstw a innowacyjność pro-duktu turystycznego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 157.
 • Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminach Czernica, Długołęka, Kobierzyce, Wisznia Mała na lata 2010-2012, materiały sprawozdawcze, maszynopis.
 • Sołtysik M., Toczek-Werner S., Modele kooperacji międzysektorowej wspierające rozwój turystyki w gminach podmiejskich. Handel wewnętrzny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.
 • Sołtysik M., Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia, "Studia i Monografie" 2013, nr 116, AWF we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sprawozdania z wykonania budżetów gmin: Czernica, Długołęka, Kobierzyce, Wisznia Mała - za 2012 r., materiały sprawozdawcze, maszynopis.
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU nr 96, poz. 873 z późn. zm.
 • Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, DzU nr 16, poz. 95 z późn. zm. www.stat.gov.pl.
 • Zmyślony P., Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Poznaniu, Poznań 2008.
 • Żabińska T., Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie, w: Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288225

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.