PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 17 | nr 2 | 55--73
Tytuł artykułu

Od Harmela do Ouimeta - przedsiębiorczość etyczna w praktyce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
From Harmel to Ouimet - Ethical Entrepreneurship in Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule prezentuję zastosowanie metody prakseologii fenomenologicznej do analizy dwóch koncepcji przedsiębiorczości: dziewiętnastowiecznej koncepcji Leona Harmela i współczesnej koncepcji J.-Roberta Ouimeta. Podstawową dyrektywą praktyczną prakseologii fenomenologicznej jest spójność ontologiczno-ontyczna (koherencja) działania. Zgodnie z tą dyrektywą dla zapewnienia wysokiej efektywności i etyczności funkcjonowania przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie spójności ontologiczno-ontycznej zarządzania. Przeprowadzona w artykule analiza ma dać odpowiedź na pytanie, czy koncepcje (filozofie) przedsiębiorczości Leona Harmela i J.-Roberta Ouimeta zapewniają uzyskanie spójności ontologiczno-ontycznej zarządzania i czy mogą służyć za wzorcowe modele przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The article presents an analysis with the method of phenomenological praxeology of two concepts of entrepreneurship: the nineteenth-century concept of Leon Harmel and that of J.-Robert Ouimet. The ontological-ontic coherence functions as the main practical directive of phenomenological praxeology, according to which it is necessary to preserve the ontological-ontic coherence of management in order to ensure the high efficiency of an enterprise and high level of ethics in its command structures. The analysis leads to the conclusion that Harmel's and Ouimet's concepts, based on promoting dignity and servant leadership, ensure the ontological-ontic coherence of management and can be seen as a model (as a paradigm) of ethical entrepreneurship. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
55--73
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Fundacja IPN, Warszawa 1996.
 • Bombała B., Doskonalenie organizacji w personalistycznej koncepcji zarządzania, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2003, t. 6, s. 176-185.
 • Bombała B., Ekonomizm nauk o zarządzaniu a przedsiębiorczość personalistyczna, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2013, t. 16, s. 319-334.
 • Bombała B., Fenomenologia polskiej transformacji, "e-Politikon" 2012, nr 1.
 • Bombała B., Fenomenologia przywództwa: być kimś - czynić coś, "Prakseologia" 2011, nr 151, s. 11-33.
 • Bombała B., Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Difin, Warszawa 2010.
 • Bombała B., In Search of the Sources of Humanity [w:] "Phenomenology of Life from the Animal Soul to the Human Mind. Book I: In Search of Experience (AnalectaHusserliana XCIII)", red. A.T. Tymieniecka, Springer, Dordrecht 2007, s. 385-396.
 • Bombała B., Kreatywność osoby - odkrywanie sacrum [w:] Czy sacrum jest jeszcze święte?, red. Z. Kunicki, Hosianum, Olsztyn 2001, s. 109-120.
 • Bombała B., Personalistyczna filozofia zarządzania jako odpowiedzialność pozytywna, "Prakseologia" 2002, nr 142, s. 131-148.
 • Bombała B., Phenomenology of Management - Didactic Aspects, "Management and Business Administration. Central Europe (MBA.CE)" 2012, nr 3, s. 51-60.
 • Bombała B., Zastosowanie fenomenologii "moralnego wzlotu" Maxa Schelera do analizy przywództwa, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2012, t. 15, s. 325-338.
 • Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
 • Gronbacher G.M.A., Personalizm ekonomiczny, z przedmową Michaela Novaka, tłum. J. Merecki, SDS, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 1999.
 • Grudzewski W., M. Dolińska, Rozwój marketingu relacji, "Organizacja i Kierowanie" 1998, nr 2.
 • Grzywacz W., T. Ochinowski, M. Nawrocki, Tradycja i rozwój. Wybrane koncepcje kultury organizacyjnej jako inspiracja badań w nowych obszarach psychologii organizacji, "Zarządzanie i Edukacja" 2001, nr 1.
 • Harciarek M., Metoda fenomenologiczna w badaniu kapitału ludzkiego i społecznego, "Zarządzanie" 2011, nr 3, s. 118-129.
 • Harmel L., Manuel d'une corporation chrétienne, A. Mame et Fils, Paris 1877.
 • Heidegger M., Bycie i czas, PWN, Warszawa 2008.
 • Imai M., Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2006.
 • Kampka F., Personalistyczny wymiar racjonalności gospodarczej, "Zeszyty Naukowe KUL" 1993, nr 1-4.
 • Klauza K., O. Jan Leon Dehon Założyciel Sercanów - szkic biograficzny, www.duchowosc.scj.pl/dehon1.html.
 • Lauterborn R., New Marketing Litany: 4P's Passe, C-Words Take Over, "Advertising Age" 1st October 1990.
 • Ławicki J., Partnering jako meritum marketingu holistycznego [w:] Marketing przyszłości. Trendy - strategie - instrumenty - media w kreowaniu wizerunku, red. G. Rosa, A. Smalec, Szczecin 2005.
 • Majka J., Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym 1986.
 • Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Ouchi W.G., Theory Z, Avon Books, New York 1981.
 • Ouimet J. -R., Wszystko zostało wam powierzone. Rozmowy z Yves Semen, Wyd. AA, Kraków 2010.
 • Piątek G., Léon Harmel (1829-1915). Przedsiębiorca wierny Bogu i robotnikom, www.duszpasterstwotalent.pl/przedsiebiorca-wierny-bogu-i-robotnikom.
 • Piątek G., Prekursor duszpasterstwa przedsiębiorców, www.duszpasterstwotalent.pl/o-dehon-2.
 • Pollard C.W., Przywódca, który służy [w:] Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997.
 • Semen Y., Wprowadzenie. Między Fryburgiem a Genewą [w:] J. -R. Ouimet, Wszystko zostało wam powierzone. Rozmowy z Yves Semen, Wyd. AA, Kraków 2010, s. 10-12.
 • Sokołowska J., Duchowość w zarządzaniu - wybrane zagadnienia, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2012, vol. 15, s. 345-353.
 • Speare N., K. Wilson, S. Reese, Successful Global Account Management: Key Strategies and Tools for Managing Global Customers, Kogan Page Ltd, London 2002.
 • Spidlik T., Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, Wyd. Księży Marianów, Warszawa 2000.
 • Szafulski A., Cnota przedsiębiorczości w personalistycznej koncepcji ładu gospodarczego, PERSPEC†IVA: Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, Rok V (2006), nr 1.
 • Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288273

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.