PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 5 | 31--38
Tytuł artykułu

Przesłanki rozwoju koncepcji zielonych łańcuchów dostaw

Warianty tytułu
Reasons of Development of the Green Supply Chains
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problem związany z koncepcją zielonych łańcuchów dostaw. Wyodrębniono w nim podstawowe zadania oraz działania realizowane w ramach zielonych łańcuchów dostaw. Za cele opracowania przyjęto: analizę koncepcji zarządzania zielonym łańcuchem dostaw oraz związaną z nią analizę struktury i dynamiki strumieni odpadowych w Unii Europejskiej i Polsce w latach 2005-2011, ze szczególnym uwzględnieniem 2005 i 2011 roku, w odniesieniu do procesów logistyki zwrotnej, która jest integralną częścią zielonych łańcuchów dostaw. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i Polsce składowanie nadal jest często stosowaną metodą postępowania z odpadami. Coraz częściej jednak odpady poddaje się procesom odzysku, szczególnie w przypadku odpadów opakowaniowych. Przetworzone odpady ponownie wracają do obiegu gospodarczego jako pełnowartościowe materiały i produkty używane w procesach produkcyjnych i konsumpcyjnych. Polska należy do krajów, w których problem odpadów ciągle wymaga poszukiwania odpowiednich rozwiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyses the problem of the concept of green supply chains. The basic tasks and activities within green supply chains were separated. The main objectives of this paper are: the analysis of the concept of green supply chain management and analysis of the structure and dynamics of the waste streams in the European Union and Poland in the years 2005-2011, with particular emphasis on 2005 and 2011, connected with it in relation to the processes of reverse logistics, that is an integral part of the green supply chain. In both the European Union and Poland land filling is often used method of waste treatment. However, the waste is more and more often recovered, especially in the case of packaging waste. Waste whose value in use is restored can be redirected back to the economic cycle as products or materials for consumption or production processes. Poland is among countries which still need to improve their solutions for managing waste. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • [1] BAJDOR P., Comparison between Sustainable Development Concept and Green Logistics - The Literature Review, "Polish Journal of Management Studies" 2012, Vol. 5.
 • [2] Baza danych Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu., data dostępu 3.03.2014 г.
 • [3] BOSE I., PAL R., Do Green Supply Chain Management Initiatives Impact Stock Prices of Firms? "Decision Support Systems" 2012, Vol. 52.
 • [4] CIESIELSKI M. (red. nauk.), Zarządzanie łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • [5] CHAN R.Y.K., HE H" CHAN H.K., WANG W.Y.C., Environmental Orientation and Corporate Performance: The Mediation Mechanism of Green Supply Chain Management and Moderating Effect of Competitive Intensity, "Industrial Marketing Management" 2012, Vol. 41.
 • [6] DIABAT A., GOVINDAN K., An Analysis of the Drivers Affecting the Implementation of Green Supply Chain Management, "Resources, Conservation and Recycling" 2011, Vol. 55.
 • [7] GAVRONSKI I., KLASSEN R.D., VACHON S" MACHADO DO NASCIMENTO L.F., A Resource-Based View of Green Supply Management, "Transportation Research Part E" 2011, Vol. 47.
 • [8] KAUF S., Integracja logistyki i marketingu jako determinanta wzrostu poziomu obsługi klienta, Zeszyty Naukowe Wałbrzyskie) Wyższe) Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Refleksje społeczno - gospodarcze, 2004, nr 5(2).
 • [9] LARGE R.O., GIMENEZ THOMSEN С., Drivers of Green Supply Management Performance: Evidence From Germany, "Journal of Purchasing & Supply Management" 2011, Vol. 17.
 • [10] MIN H., KIM I., Green Supply Chain Research: Past, Present, And Future, "Logistics Research" 2012, Vol. 4.
 • [11] NOWAKOWSKA-GRUNT J., Strategie logistyczne organizacji sieciowych w zapewnianiu dostępności polskich produktów spożywczych na rynku UE, [w:] WITKOWSKI J. (red. nauk), Strategie i logistyka organizacji sieciowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • [12] Ochrona Środowiska, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006-2012.
 • [13] SARKIS J., ZHU Q., LAI K.-H., An Organizational Theoretic Review of Green Supply Chain Management Literature, "International Journal of Production Economics" 2011, Vol. 130.
 • [14] SKOWRON-GRABOWSKA В., Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • [15] SRIVASTAVA S.K, Network Design for Reverse Logistics, "The International Journal of Management Science, Omega" 2008, Vol. 36.
 • [16] STRZELECKA A., Koncepcyjne ramy zintegrowanego zarządzania w globalnym łańcuchu dostaw dla małych i średnich przedsiębiorstw, "Logistyka" 2012, nr 6, s. 185-188, pełny tekst na CD-ROM (CD nr 1).
 • [17] WALKER H., DI SISTO L., MCBAIN D" Drivers and Barriers to Environmental Supply Chain Management Practices: Lessons from the Public and Private Sectors, "Journal of Purchasing & Supply Management" 2008, Vol. 14.
 • [18] WALTON S.V., HANDFIELD R.B., MELNYK S.A., The Green Supply Chain: Integrating Suppliers into Environmental Management Processes, "Journal of Supply Chain Management" 1998, Vol. 34(2).
 • [19] WANG Y.-E, CHEN S.-R, LEE Y.-C, TSAI C.-T., Developing Green Management Standards for Restaurants: an Application of Green Supply Chain Management, "International Journal of Hospitality Management" 2013, Vol. 34.
 • [20] WEE H.-M., LEE M.-C., YU J.C.P., WANG C.E., Optimal Replenishment Policy for a Deteriorating Green Product: Life Cycle Costing Analysis, "International Journal of Production Economics" 2011, Vol. 133.
 • [21] WITKOWSKI J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • [22] YING J., LI-JUN Z., Study on Green Supply Chain Management Based on Circular Economy, "Physics Procedia" 2012, Vol. 25.
 • [23] ZHU Q., SARKIS J., LAI K., Green Supply Chain Management Implications for "Closing the Loop", "Transportation Research Part E" 2008, Vol. 44.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.