PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6 (CD) | 426--442
Tytuł artykułu

Zarządzanie kategorią żywnościowych produktów tradycyjnych - perspektywa strategiczna

Autorzy
Warianty tytułu
Category management of traditional food products - strategic perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Produkty tradycyjne stanowią specyficzną kategorię rynkową produktów żywnościowych, ważną dla rynków lokalnych w wielu krajach UE, którą także w Polsce wyodrębnia się z uwagi na tradycyjną formę organizacji dostępu do rynku, a jednocześnie brak zarządzania tą kategorią, co w perspektywie strategicznej stanowi zagrożenie dla ich rozwoju i pozycji rynkowej. Jak wynika z analiz i wcześniejszych badań własnych, podstawowe znaczenie dla pozycji strategicznej i dostępności tych produktów mają procesy dystrybucji i odpowiednie warunki sprzedaży. Oznacza to potrzebę doboru metod zarządzania dla całej kategorii w ujęciu mikro i makro. Wyniki badań własnych wskazują, że większość produktów tradycyjnych była oferowana na rynku żywnościowym z wykorzystaniem bazarów i targowisk jako głównego kanału dystrybucji, a w dalszej kolejności poprzez sklepy tradycyjne. Z uwagi na warunki rozwoju tego segmentu rynku żywnościowego w walce konkurencyjnej produkty tradycyjne, jako odrębna kategoria, powinny być także pozycjonowane w nowoczesnych kanałach dystrybucji jako innowacyjna, atrakcyjna kategoria produktów o znacznym potencjale rozwojowym i atrakcyjnych atrybutach rynkowych. Wymaga tego perspektywa strategiczna rozwoju tych produktów rynkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Traditional products are a specific category of food products market, important for local markets in many EU countries, which in Poland was isolated also because of the traditional form of the organization of access to the market, while the lack of management of this category, which threatens the strategic perspective for their development and market position. As shown in previous research studies to the strategic position and availability of these products have distribution processes and appropriate conditions of sale. This implies the choice of management for the entire category at micro and macro levels. Our results indicate that most traditional products being offered on the food market using the bazaars and markets - as the main distribution channel, followed by traditional shops. In view of the conditions for the development of this segment of the food market in competition, traditional products as a separate category should also be positioned in the modern distribution channels, as an innovative, attractive product category with significant growth potential and attractive market attributes. This requires a strategic perspective of products on the market. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
426--442
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie
Bibliografia
 • Bilska, B. (2008). Perspektywy rozwoju produktów regionalnych i tradycyjnych. W: J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (34-50), 102. Warszawa: Wyd. IERiGŻ.
 • Bilska, B. i Szymańska-Radecka, M. (2010). Wybrane aspekty rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych na przykładzie Warszawy i Radomia. Roczniki Naukowe SERiA, 12 (4), 29-33.
 • Figiel, A. (2004). Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne. Warszawa: PWE.
 • Grębowiec, M. (2010). Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce. Problemy Rolnictwa Światowego, 10 (25), 2, 22-31.
 • Gutkowska, K. Żakowska-Biemans, S. i Sajdakowska, M. (2009). Preferencje konsumentów w zakresie możliwych do zastosowania innowacji w produktach tradycyjnych. Żywność. Nauka Technologia Jakość, 3 (64), 115-125.
 • Krajewski, K. (2008). Dystrybucja i jej znaczenie w organizacji rynku produktów tradycyjnych i lokalnych w Polsce. Warszawa: Kancelaria Senatu RP, Wyd. BID. Opracowania tematyczne, 543.
 • Krajewski, K. (2008). Ocena sytuacji w zakresie dystrybucji produktów tradycyjnych. W: K. Krajewski i D. Kołożyn-Krajewska (red.), Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowych produktów regionalnych i tradycyjnych - diagnoza, ocena, kierunki zmian (78-96), maszynopis. Warszawa: PTTŻ/Fundusz Współpracy.
 • Krajewski, K. (2007). Produkty regionalne jako szansa dla małych przedsiębiorstw na rynku żywnościowym w warunkach konkurencji na rynku europejskim. W: B. Nogalski i J. Rybicki (red.), Kształtowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (213-222). Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Krajewski, K. (2008). Warunki kanałów dystrybucji tradycyjnych produktów żywnościowych a zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego. W: M. Wiśniewska i E. Malinowska (red.), Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym. Kierunki rozwoju (111-122). Sopot: Wyd. FRUG.
 • Krajewski, K. (2013). Zarządzanie produktem żywnościowym. W: Górska-Warsewicz, H. Świątkowska, M. i Krajewski, K., Marketing żywności (183-189). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Krajewski, K. i Ozimek, I. (2008). Organizacja kontroli i nadzoru nad produktami tradycyjnymi w Polsce a zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego. W: M. Wiśniewska i E. Malinowska (red.), Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym. Kierunki rozwoju (37-49). Sopot: Wyd. FRUG.
 • Krajewski, K. i Skrzecz, A. (2010). Problemy zarządzania procesami logistycznymi dla produktów tradycyjnych i lokalnych na Mazowszu. W: P. Palich (red.), Metody inżynierskie w zarządzaniu (315-332). Gdynia: WNT, JAST.
 • Krajewski, K. Tul-Krzyszczuk, A. i Kołakowska-Paszkiewicz, A. (2003). Produkty i potrawy regionalne jako dziedzictwo kulturowe i szansa rozwoju polskiej turystyki. Problemy Turystyki i Hotelarstwa, 3 (7), 103-106.
 • Krajewski, K. i Zabrocki, R. (2008). Rynek produktów tradycyjnych - szanse, potrzeby, możliwości. W: Z.J. Dolatowski i D. Kołożyn-Krajewska (red.), Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka (101-121). Kraków: Wyd. Naukowe PTTŻ.
 • Krajewski, K. i Zabrocki, R. (2007). Zarządzanie kategorią produktów tradycyjnych. Referat wygłoszony na: Rynek tradycyjnej żywności o uznanej jakości. Ożarów Mazowiecki, 10-11.12. 2007. Warszawa: Wyd. Agro-Smak, 28-40.
 • Tul-Krzyszczuk, A. i Krajewski, K. (2003). Potrawy i produkty regionalne jako szansa rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Żywność. Nauka Technologia Jakość, 3 (36), suplement, 16-21.
 • Sajdakowska, M. i Żakowska-Biemans, S. (2009). Postrzeganie żywności tradycyjnej przez polskich konsumentów na podstawie badań jakościowych. Żywność. Nauka Technologia Jakość, 3 (64), 95-104.
 • Watson, J.J. (2000). Consumer ethnocentrism and attitudes toward domestic and foreign products. European Journal of Marketing, 34, 1149.
 • Żakowska-Biemans, S. (2012). Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów. Żywność. Nauka Technologia Jakość, 3 (82), 5-18.
 • Żakowska-Biemans, S. i Kuc, K. (2009). Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów. Żywność. Nauka Technologia Jakość, 3 (64), 105-114.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.