PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6 (CD) | 835--849
Tytuł artykułu

Ocena strat i marnotrawstwa żywności w obiektach handlowych a działania strategiczne handlu - wyniki badań

Warianty tytułu
Assessing of losses and food waste in retail process, a strategic action of retail - research results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niekorzystnym zjawiskiem towarzyszącym procesom rozwoju rynku produktów żywnościowych oraz wzrostowi skali tego rynku jest zjawisko zwiększenia poziomu marnotrawstwa oferowanych produktów i strat związanych z nieracjonalnym gospodarowaniem tymi produktami w łańcuchu żywnościowym. Jednym z ważniejszych ogniw tego łańcucha jest sfera handlu, gdzie obserwowane straty stanowią zaledwie ok. 5% całkowitego poziomu strat w łańcuchu, ale w skali UE szacowane są one na 4,5 mln ton żywności rocznie. Na takie procesy szczególnie narażone są nietrwałe produkty mleczarskie, wrażliwe na warunki sprzedaży w sferze handlu. Celem przeprowadzonych badań było określenie sposobu postępowania z produktami mleczarskimi w obiektach handlowych, szczególnie niesprzedanymi, w odniesieniu do procesów marnotrawstwa. Zjawisko to analizowano w kontekście postaw konsumentów oraz realizowanych przez handel strategii marketingowych, które często sprzyjają procesom marnowania żywności. Badania przeprowadzono w 117 obiektach handlowych w dwóch województwach - mazowieckim i podkarpackim, z wykorzystaniem specjalnie opracowanego kwestionariusza wywiadu bezpośredniego. Do analizy przyczynowo-skutkowej miejsc i przyczyn zjawiska marnotrawstwa wykorzystano model Ishikawy, definiując najczęściej występujące opcje zagospodarowywania niesprzedanej żywności w obiektach handlowych. Określono miejsca strat i sposoby zagospodarowania niesprzedanych produktów mleczarskich, stwierdzając brak powiązania tych procesów z realizowanymi przez handel strategiami marketingowymi oraz niski poziom prowadzonych przez handel działań w kontekście ich uwarunkowań ze strony etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. (abstrakt oryginalny)
EN
The negative phenomenon associated the processes of food development and the scale of market growth is the increasing scale of waste products and losses associated with the non-rational management of these products in the food chain. One of the most important links of the food chain is the sphere of trade, where losses are observed only in about 5% of total level of losses in the chain, but in fact the EU are estimated at 4,5 million tonnes of food per year. Unstable dairy products which are sensitive to conditions in the sphere of trade are especially vulnerable at this processes. The aim of this study was to determine how to deal with dairy products especially unsold for process waste in trade. This phenomenon was analyzed in the context of consumer behavior and implemented by trade, marketing strategies, which often favor the processes of food waste. The study was conducted in 117 shopping centers in two provinces of Mazowieckie and Subcarpathian. The specially developed questionnaire of direct interviews and the Ishikawa model for the analysis of cause and effect of food waste were used. The most common options of managing unsold food in retail were defined. The locations of losses and ways of unsold dairy products using were developer. No connections between these processes and the objectives of the business and marketing strategies carried out by the low level of trade activities in the context of the circumstances of the ethics and social responsibility were stated. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
835--849
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach; Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Bibliografia
 • Białecka, B. (2008). Gospodarka odpadami z przemysłu rolno-spożywczego w województwie śląskim. Problemy Ekologii, 12, 28-32.
 • Bylok, F. (2011). Konsumeryzm jako ideologia współczesnych konsumentów. W: W. Bojar (red.), Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (69-78). Wyd. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. http://www.pszw.edu.pl (11.09.2013).
 • Chlipała, P. (2011). Społeczeństwo konsumpcyjne w świetle dorobku Zygmunta Baumana. W: W. Bojar (red.), Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (79-91). Wyd. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. http://www.pszw.edu.pl (11.09.2013).
 • Daniel, Z. (2012). Metoda szczegółowej klasyfikacji odpadów z sektora rolniczego i rolno-spożywczego. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Wyd. PAN.
 • European Commission. (2010). Preparatory study on food waste across EU 27. http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/database (10.08.2013).
 • FAO. (2011). Global food losses and food waste. Extent, causes and prevention. Study conducted for the International Congress Save food at Interpack. Düsseldorf.
 • Federacja Polskich Banków Żywności. (2012). Marnowanie żywności w Polsce i Europie. http://www.fpbz.pl (13.11.2013).
 • http://www.fooddrinkeurope.eu (18.09.2013).
 • http://www.mobruk.pl (20.10.2013).
 • http://www.tesco.pl/o-nas/biuro-prasowe/tesco-jako-pierwsza-siec-sklepow-w-polsce-wdraza-program-niemarnowania--i-przekazywania-zywnosci (18.10.2013)
 • Schneider, F. (2008). Wasting food - an insistent behaviour. Waste the social context 2008. Shaw conference Centre Edmond, Kanada
 • Smolnik M. (2013). Zwolnienie z VAT darowizny żywności. Gazeta Podatkowa, 30 (967) z dnia 15.04.2013.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1027).
 • Wróbel, M. (2011). Konsumpcjonizm a etyczna konsumpcja jako alternatywne formy kształtowania społeczeństw. W: W. Bojar (red.), Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Wyd. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą (103-117). http://www.pszw.edu.pl (13.09.2013).
 • Wrzosek, M. Kołożyn-Krajewska, D. i Krajewski K. (2012). Nieracjonalne wykorzystanie żywności - perspektywa globalna i odpowiedzialności społecznej. Prace Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, 4, 59-72.
 • Ziętek-Varga J. (2009). Żywność będąca odpadem. Fresh & Cool Market, 8, 30-31.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288515

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.