PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 | 24--39
Tytuł artykułu

Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Services As a Common Field of Social Policy and Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje zagadnienie usług społecznych - jako obszaru wspólnego dla polityki społecznej i gospodarki społecznej. Celem artykułu jest wskazanie, że usługi społeczne trzeba rozwijać i integrować z obu systemów w taki sposób, aby reintegracja społeczno-zawodowa oraz zatrudnienie wspierane skutkowało wejściem osób defawory- zowanych na otwarty rynek pracy i znalezieniem przez nich stabilnych miejsc pracy w gospodarce niesubsydiowanej. W artykule podjęto trud zdefi niowania usług społecznych i socjalnych, a także zaprezentowano dorobek teoretyczny Unii Europejskiej w tym obszarze, wskazując, że przyszłościowym modelem welfare state może być Social services mix state , gdzie integruje się usługi polityki społecznej i ekonomii społecznej. Scharakteryzowano także wielosektorową i aktywną politykę społeczną jako bazową dla integracji usług. Na zakończenie zaprezentowano katalog usług społecznych z konkluzjami i rekomendacjami na przyszłość. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the question of social services - as a common fi eld of social policy and economy. The article aims to indicate that social services must be developed and integrated from both systems in a way that social and vocational reintegration and supported employment results with entry of defavourised people to an open labour market and with fi nding stable employment in non-subsidised economy. In article the notions of social services was presented as well as theoretical acquis of the European Union in the area was described. It has been indicated that the future model of welfare state can become social welfare mix state , where the social policy and economy services are integrated. The multi-sector and active social policy as a base for services integration was characterised. In the fi nal part, the catalogue of social services was presented and the conclusions as well as recommendations for the future have been put forward. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Bibliografia
 • Auleytner J. [2011], Polityka społeczna w Polsce i w świecie , Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.
 • Auleytner J., Grewiński M. [2003], Budżet socjalny w Niemczech i wnioski dla Polski , [w:] "Polityka Społeczna" 2/2003.
 • Barczyński J. [2008], Koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych , Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa.
 • Brandstaetter A., Herrmann P., O`Connell C. [2010], Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim - od ogółu do szczegółu, WSP TWP, Warszawa.
 • Kuper Bernd O. [2010], Przyszłość służb społecznych w Europie, [w]: A. Brandstaetter, P. Herrmann, C. O'Connell (red.), Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim - od ogółu do szczegółu, WSP TWP, Warszawa.
 • Evers A. i inni (red.) [2013], Lehrbuch Soziale Dienste , Giessen 2011 lub Podręcznik usług społecznych - przykład  Niemiec (red. M.Grewiński, E. Przedecka), WSP TWP, Warszawa.
 • Evers A., Guillemard A.M. [2013], Social Policy and Citizenship , Oxford.
 • Flejterski P. (red.) [2005], Współczesna ekonomika usług , PWN, Warszawa.
 • Giddens A. [2009], Europa w epoce globalnej , PWN, Warszawa.
 • Giermanowska E. (red.) [2007], Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia , Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Green Paper [2003], Green Paper Services on General Interest , EC.
 • Grewiński M. [1999], Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej , Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.
 • Grewiński M. [2009], Wielosektorowa polityka społeczna - o przeobrażeniach państwa opiekuńczego , Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.
 • Grewiński M., Kamiński S. [2007], Obywatelska polityka społeczna , PTPS, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.
 • Grewiński M., Rymsza M. (red.) [2011], Polityka aktywizacji w Polsce - usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej , Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.
 • Grewiński M., Tyrowicz J. (red.) [2007], Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja - o odpowiedzialnej polityce społecznej , Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Grewiński M. [2013], Założenia modelu "Social services mix state" na potrzeby międzynarodowego projektu badawczego Norface z udziałem partnerów zagranicznych , Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.
 • Grewiński M., Lizut J. [2013], Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych, ROPS, Toruń.
 • Herrmann P . [2010], Usługi socjalne jako instrument integracji - z  perspektywy Unii Europejskiej , [w:] A. Brandstaetter, P. Herrmann, C. Connell (red.) Definiowanie usług socjalnych w  kontekście europejskim - od ogółu do szczegółu, WSP TWP, Warszawa.
 • Hudson R. [2004], Whole Systems Working: A  Discussion Paper for the Integrated Care Network.
 • Janoś-Kresło M. [2002], Usługi społeczne w  procesie przemian systemowych w Polsce , SGH, Warszawa.
 • Kahn J., Kamerman S.B. [1980], Social Services in International Perspective, New Brunswick, NJ.
 • Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Dokument uzupełniający do komunikatu dotyczącego jednolitego rynku na miarę Europy XXI wieku Usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie KOM (2007) 725 wersja ostateczna.
 • Kotarbiński T. [1969], Zagadnienia produkcyjności usług , "Prakseologia", nr 33.
 • Lange O. [1959], Ekonomia polityczna , tom 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Lizut J., Kowalczuk P. [2011], Katalog usług społecznych, [w:] M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce - usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.
 • Morel N., Palier B., Palme J. (ed) [2012], Towards a  social investment welfare state? Ideas, policies and challenges , The Policy Press, University of Bristol.
 • Piątek K. [2012], Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej , Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Rymsza M. [2008], Aktywna polityka społeczna w  Polsce -  szanse i  ograniczenia upowszechniania koncepcji, [w:] A. Karwacki, H. Kaszyński (red.), Polityka aktywizacji w Polsce, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Szarfenberg R. [2009], Polityka społeczna - usługi społeczne, Prezentacja na potrzeby projektu "Społecznie odpowiedzialna uczelnia" , Warszawa.
 • Szarfenberg R. [2011], Standaryzacja usług społecznych , publikacja wydana w ramach projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i  integracji społecznej", WRZOS, Warszawa.
 • Szatur-Jaworska B. [2011], Służba społeczna, służby społeczne, usługi społeczne - zagadnienia terminologiczne , prezentacja, cyt. za: R. Szarfenberg [2011], Standaryzacja usług społecznych , publikacja wydana w ramach projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej", WRZOS, Warszawa.
 • Szulc M. (red.) [1998], Popularna Encyklopedia Powszechna , tom XX, Pinnex, Kraków.
 • Wańkowicz W. [2004], Wskaźniki realizacji usług publicznych materiał metodyczny, wersja 5, Program Rozwoju Instytucjonalnego , MSWiA, Warszawa.
 • White Paper [2004], White Paper Services on General Interest , EC.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.