PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2(26) | 299--313
Tytuł artykułu

Preferencje seniorów dotyczące wypoczynku na wsi na terenie Lubelszczyzny i Podlasia

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Preferences of Seniors on Vacation in the Countryside in the Lublin and Podlasie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczących preferencji i zachowań osób starszych wypoczywających na wsi. Badania przeprowadzono w okresie letnim 2012 roku na próbie 197 turystów w wieku 55 i więcej lat wypoczywających w skategoryzowanych obiektach wiejskiej bazy noclegowej na terenie Lubelszczyzny i Podlasia. W opracowaniu nakreślono sylwetkę przeciętnego seniora odwiedzającego obszary wiejskie, a także ukazano zachowania osób starszych tam wypoczywających. Omówiono między innymi motywy wyboru tej formy turystyki, a także wyboru konkretnej oferty, wykorzystywane przez turystów źródła informacji o obiekcie, preferowane sposoby spędzania czasu wolnego oraz oczekiwania dotyczące urozmaicenia i udoskonalenia oferty. Rozważania te poszerzono o analizy czynników warunkujących zachowania i oczekiwania turystów, którymi były: poziom wykształcenia oraz sytuacja materialna badanych. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the results of research on the preferences and behavior of older people vacationing in the countryside. The study was conducted in the summer of 2012 on a sample of 197 tourists at the age of 55 and more years vacationing in categorized accommodation facilities in the rural areas of Lublin and Podlasie province. In this study shown the ordinary senior tourist visiting rural areas, and also shown the behavior of people vacationing there. Topics discussed included the reasons for choosing this form of tourism, as well as the choice of a particular offer, used by tourists source of information about the object, the preferred leisure activities and expectations for the diversify and improve the offer. These considerations expanded to analysis of the factors determining the behavior and expectations(fragment of text)
Rocznik
Numer
Strony
299--313
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Balińska A., Sikorska-Wolak I., Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 • Dawidowicz A., Rola różnych ćwiczeń i turystyki pieszej w walce z chorobami cywilizacyjnymi i starzeniu się ludzi, "Kultura Fizyczna"1956, nr 1.
 • Dec L., Rola ćwiczeń fizycznych w zapobieganiu chorobom współczesnej cywilizacji, "Chowanna" 1976, nr 20.
 • Kolczatek R., Jankowski K., Internet - nowoczesne źródło informacji i reklamy w agroturystyce, w: Marketing w agroturystyce, red. M. Plichta, J. Sosnowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
 • Kozłowski S., Aktywność ruchowa człowieka a wydolność fizyczna w starszym wieku, "Kultura Fizyczna" 1969, nr 7.
 • Krzyżanowska K., Wojtkowski R., Rola internetu w promocji usług agroturystycznych, "Studia Ekonomiczne i Regionalne" 2012, t. 5, nr 1.
 • Kubińska Z., Stachyra A., Bergier B., Marketing mix w działalności gospodarstw agroturystycznych południowego Podlasia, "Фізичне виховання,спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, Збірник наукових праць" 2011, nr 4 (16).
 • Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, GUS, Warszawa 2013.
 • Łaciak J., Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2010 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2011.
 • Niedziółka A., Bogusz M., Uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej na przykładzie gminy Istebna, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica" 2011, nr 64 (288).
 • Niedziółka A., Wykorzystanie sieci internet w promocji produktu agroturystycznego na przykładzie województwa małopolskiego, w: Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi, red. N. Semeniuk, R. Mosdorf, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych, Korporacja Badawcza Pretendent, Wrocław 2011.
 • Prochorowicz M., Zastosowanie reklamy elektronicznej w promocji gospodarstw agroturystycznych, w: Marketing w agroturystyce, red. M. Plichta, J. Sosnowski. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
 • Sikorska-Wolak I., Zawadka J., Oczekiwania konsumentów na rynku usług agroturystycznych, "Studia Ekonomiczne i Regionalne" 2012, t. 5, nr 1.
 • Stepaniuk K., Wybrane koncepcje związane z projektowaniem, wdrożeniem i rozwojem działalności e-agroturystycznej na przykładzie województwa podlaskiego, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" 2010, nr 9 (4).
 • Szwarc H., O potrzebie wczesnej profilaktyki chorób cywilizacyjnych, "Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" 1976, nr 1.
 • Szwarc H., Wolańska T., T. Łobożewicz, Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.
 • Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 • Zawadka J., Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.