PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz | 43--69
Tytuł artykułu

Początki rozwoju gospodarczego miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz ich rozwój demograficzny

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W okresie początków nowej instytucjonalnej polityki społecznej w Polsce po drugiej wojnie światowej następowały też olbrzymie zmiany gospodarcze. Rozwój ten był co prawda elementem socjalistycznego podziału pracy, ale miał miejsce w rzeczywistości i przyczynił się do powstania określonej struktury gospodarczej Polski. Jednym z najistotniejszych elementów tej Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Zasięg przestrzenny tej jednostki był ustalony i czytelny. Składało się na nią 13 miast na prawach powiatów oraz ich najbliższe otoczenie. Bardzo zbliżony w przestrzennym zarysie był podregion Centralny Śląski, który istniał w latach 2000-2002. Po ostatniej zmianie granic podregionów w województwie śląskim zlikwidowano tę jednostkę przestrzenną, której specyfika predestynowała ją do wyodrębnienia przynajmniej w zbliżonej postaci. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Społeczny obraz Śląska na przełomie wieków. Red. Frąckiewicz L. Katowice 2004.
 • Ludność, zatrudnienie, rynek pracy na Śląsku w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. Red. Rauziński R., Szczygielski K., "Śląsk Opolski", zeszyt 3(56), rok XV. Opole 2005.
 • Społeczne i demograficzne aspekty wdrażania reform na przykładzie Śląska. Red. Rauziński R., Sołdra-Gwiżdż T., "Śląsk Opolski", nr spec. (43), rok XI. Opole 2001.
 • Rączaszek A. : Rozwój ośrodka przemysłowego województwa katowickiego i jego zmiany strukturalne na przestrzeni lat 1946-1970. Katowice 1973 (niepublikowane).
 • Pietrucha J. : Polityka społeczna w regionach przemysłowych. Katowice 1972.
 • Dziewoński K. : Geografia miast i osiedli w Polsce. Warszawa 1953.
 • Pietrucha J. : Społeczny model makroregionu południowego. Katowice 1974.
 • Kochanowski M. : Restrukturyzacja aglomeracji miejskich w Polsce. W : Gra o miasto. Red. Jałowiecki B., Biuletyn PAN KPZK, zeszyt 157, Warszawa 1992.
 • Historia Polski. T. 1. Warszawa 1957.
 • Drabina J. : Historia Tarnowskich Gór. Tarnowskie Góry 2000.
 • Korzeniowska W. : Wielka własność ziemska w województwie śląskim (1922-1939). W : Górny Śląsk po podziale w 1922 roku. T. 2. Red. Kapała Z., Lesiuk W., Wanatowicz M.W., Bytom 1997.
 • Muszalski W. : Ubezpieczenie społeczne. Warszawa 2004.
 • Zasępa B. : Ubezpieczenie społeczne. W : Polityka społeczna. Red. Frąckiewicz L., Katowice 2002.
 • Fertacz S. : Wpływ podziału Górnego Śląska na ubezpieczenia społeczne. W : Górny Śląsk po podziale w 1922 roku. T. 2. Red. Kapała Z., Lesiuk W., Wanatowicz M.W., Bytom 1997.
 • Dzielnice Sosnowca. Muzeum w Sosnowcu 2004.
 • Jałowiecki B. : Społeczna przestrzeń metropolii. Warszawa 2000.
 • Frank M. : Polityka społeczna w zakładzie pracy. W : Polityka społeczna. Red. Rajkiewicz A., Warszawa 1976.
 • Kantor-Mirski M. : Miasto królewskie Będzin. Sosnowiec-Będzin 1996.
 • Błaszczyk W. : Będzin przez wieki. Poznań 1982.
 • Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M. : Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001.
 • Ziemia będzińska. Przeszłość, teraźniejszość, kultura. Red. Wilczek S., Będzin 1970.
 • Dziewięć wieków Bytomia. Red. Ryszka F., Stalinogród 1956.
 • Jasienica P. : Polska Piastów, Warszawa 1996.
 • Szydłowski J. : Bytom, pradzieje i początki miasta. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Archeologia, zeszyt 4. Bytom 1966.
 • Kaczmarczyk Z. : Początki miast polskich. Zagadnienia prawne. "Czasopismo Prawno-Historyczne", 1961, T. XIII, zesz. 2.
 • Bogucka M., Samsonowicz H. : Dzieje4 miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Wrocław 1986.
 • Ładogórski T. : Studia nad zaludnieniem Polski XIV wieku. Wrocław 1958.
 • Bytom. Zarys rozwoju miasta. Red. Długoborski W., Warszawa-Kraków 1979.
 • Stomska J. : Ranga Katowic i Bytomia na podzielonym Górnym Śląsku. W : Górny Śląsk po podziale w 1922 roku. Bytom 1997.
 • Drabina J. : Historia Bytomia. Bytom 1994.
 • Drabina J. : Historia Chorzowa od średniowiecza do 1868 roku. Chorzów 1998.
 • Kantyka J. : Chorzów. Zarys rozwoju miasta. Katowice 1977.
 • Drabina J. : Historia Chorzowa od 1868 do 1945 roku. Chorzów 1999.
 • Niemyska-Rączaszkowa Cz. : Czeladź. Opowieść o mieście. Urząd Miasta w Czeladzi 1993.
 • Tajna historia Mongołów. Red. i tłum. Kałużyński S., Warszawa 2005.
 • Rejdak A. : Miasto Czeladź w Księstwie Siewierskim 1449-1790. Biblioteczka Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi 1996.
 • Sarna K. : Czeladź - zarys rozwoju miasta. Katowice 1977.
 • Starościak W., Ziemba M. : Dąbrowa Górnicza. Szkic monograficzny. Bydgoszcz 1998.
 • Dąbrowa Górnicza. Red. Tubielewicz J.,Bydgoszcz 1994.
 • Dąbrowa Górnicza - zarys rozwoju miasta. Red. Długoborski W., Katowice 1976.
 • Leśniak M. : Analiza demograficzna miasta Dąbrowa Górnicza. Katowice 2002, (niepublikowana).
 • Horwat J. : Gliwice w XVI wieku. Muzeum w Gliwicach, Gliwice 1993.
 • Piotrowska-Andruszków E. : Gliwice. Gliwice 1991.
 • Gajdzik B. : Gliwice i okolice. Katowice 1980.
 • Kwiatek J., Lijewski T. : Leksykon miast polskich. Warszawa 1998.
 • Holzer J.Z. : Demografia. Warszawa 2003.
 • Wieczorek P. : Dzieje Katowic. Katowice 2000.
 • Szaraniec L. : Osady i osiedla Katowic. Katowice 1983.
 • Szaraniec L. : Katowice w dawnej fotografii. Katowice 1996.
 • Starnawska J. : Dzieje Katowic (1299-1945). Katowice 1990.
 • Szaflarski J. : Katowice (1865-1945). Katowice 1977.
 • Moskal J. : Katowice - rozwój w czasie i przestrzeni. Katowice 1993.
 • Piwowarczyk A. : Mysłowice. Roczniki 1295-1995. Mysłowice 1996.
 • Sulik A. : Historia Mysłowic do 1922 roku. Mysłowice 2000.
 • Pochmara W. : Z dziejów Mysłowic. Katowice 1963.
 • Stadle D. : Jeszcze raz nad Przemszę. W : Trójkąt - informator. Mysłowice 1998.
 • Sulik A. : Ludność, terytorium i gospodarka komunalna w XIX i początkach XX wieku. W : Mysłowice.
 • Sroka I. : Stosunki demograficzne, społeczne i narodowościowe. W : Mysłowice.
 • Dworak J., Ratka A. : Ruda Śląska - przewodnik. Ruda Śląska 1985.
 • Szefer A. : Ruda Śląska. Zarys rozwoju miasta. Katowice 1970.
 • Sarna K. : Z najdawniejszej historii. W : Siemianowice. Red. Rechowicz H. Katowice 1969.
 • Jaros J. : Rozwój przemysłu, handlu i rzemiosła. W : Siemianowice. Red. Rechowicz H. Katowice 1969.
 • Janeczek Z. : Od Sancovic do Siemianowic. Szkice z dziejów miasta i okolic. Katowice 1993.
 • Knobelsdorf W. : Niektóre problemy stosunków ludnościowych i społecznych w latach 1871-1918. W : Siemianowice. Red. Rechowicz H. Katowice 1969.
 • Przemsza-Zieliński J. : Historia Zagłębia Dąbrowskiego. Zeszyt nr 3. Sosnowiec 1992.
 • Jaros J. : Narodziny miasta i jego dzieje pod obcym panowaniem. W : Sosnowiec. Zarys rozwoju miasta. Red. Rechowicz H. Warszawa-Kraków 1977.
 • Przemsza-Zieliński J. : Sosnowiec-znany i nieznany. Sosnowiec 1992.
 • Kantor-Mirski M. : Sosnowiec. Sosnowiec 1991.
 • Żmuda S. : Środowisko geograficzne. W : Świętochłowice. Zarys rozwoju miasta. Red. Szefer A., Katowice 1970.
 • Brzozowski E. : Świętochłowickie pamiątki pióra. Świętochłowice 1994.
 • Szefer A. : Świętochłowice. Zarys rozwoju miasta. Katowice 1975.
 • Niemczyk J. : Folder Świętochłowic. 1994.
 • Brzozowski E. : Migawki z przeszłości Świętochłowic. Świętochłowice 1997.
 • Ptak J. : Ludność. W : Świętochłowice. Zarys rozwoju miasta. Red. Szefer A. Katowice 1970.
 • Brzozowski E. : Świętochłowice w okresie powstań śląskich i plebiscytu. "Zwiastun", Świętochłowice.
 • Sieradzka D. : Samorząd komunalny Świętochłowic i powiatu świętochłowickiego (1922-1939). Świętochłowice 1998.
 • Nadolski P. : Zabrze wczoraj - Hindenburg O/S Gestern. Gliwice 1995.
 • Szczech B. : Zabrze w fotografii 1966-1941. Zabrze 1995.
 • Hnatyszyn P. : Kalendarium zabrzańskie. Zabrzański Informator Samorządowy. Zabrze 2000.
 • Kaganiec M. : Herby i pieczęcie miast górnośląskich. Katowice 1992.
 • Rosset E. : Doktryna ludności optymalnej w rozwoju historycznym. Warszawa 1983.
 • Dałek J. : Katowice - centrum wielkoprzemyslowej aglomeracji. Katowice 1976.
 • Łempiński Z. : Przesiedlenie ludności niemieckiej z województwa śląskiego w latach 1945-1950. Katowice 1979.
 • Skowroński A. : Kształtowanie się zasad transferu ludności niemieckiej z Polski. "Sprawy Międzynarodowe" 1970, nr 7.
 • Klafkowski A. : Umowa poczdamska a sprawy polskie 1945-1970. Poznań 1970.
 • Piesowicz K. : Demograficzne skutki II wojny światowej. Warszawa 1987.
 • Kstrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J. : Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku. Warszawa 1978.
 • Runge J. : Zmiany demograficzno-społeczne woj.katowickiego. "Wiadomości Statystyczne" 1997, nr 7.
 • Rączaszek A. : Zmiany w stosunkach ludnościowych w Polsce w okresie transformacji. W : Transformacja systemowa w Polsce. Oceny i perspektywy. Red. Szymla Z., Kraków 2002.
 • Winiarski B. : Polityka gospodarcza. Warszawa 2002.
 • Romański R. : Zasady geografii społeczno-ekonomicznej. Warszawa 1993.
 • Dobosiewicz Z., Olszewski T. : Geogragia ekonomiczna świata. Warszawa 1994.
 • Słodczyk J. : Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast. Opole 2002.
 • Rączaszek A., Wieczorek M. : Zastępowalność pokoleń w Polsce jako bariera rozwoju. W : Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery. Red. Korenik S., Szotek K. Biuletyn PAN KPZK, zesz. 14, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288685

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.