PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych | 45--69
Tytuł artykułu

Renty z tytułu niezdolności do pracy w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z rodzajów ubezpieczenia składającego się na powszechny (pozarolniczy) system ubezpieczeń społecznych jest ubezpieczenie rentowe. Przedmiotem ochrony wskazanego ubezpieczenia są przede wszystkim sytuacje trwałej lub długotrwałej (okresowej) niezdolności do pracy, wynikające z tzw. ogólnego stanu zdrowia albo z wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Należy przy tym zaznaczyć, że sytuacje chronione przez ubezpieczenie rentowe określane mianem "niezdolności do pracy" nie są w swej treści jednolite, ponieważ mogą się różnić zarówno rokowaniami co do ich trwałego charakteru (rokują lub nie rokują poprawy), jak i zakresem utraty zdolności do pracy (całkowita lub częściowa). (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Jędrasik-Jankowska I: Wypadek w drodze do pracy lub z pracy. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 11.
 • Jończyk J.: Ubezpieczenie wypadkowe. "Państwi i Prawo" 2003, nr 6.
 • Sanetra W.: O założeniach nowego systemu świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 3.
 • Koczur W.: Zmiany zasad i trybu orzekania o niezdolności do pracy i stopniu niepełnosprawności. "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1997, nr 1.
 • Jackowiak U.: Kwalifikacje pracownicze w stosunkach pracy. Gdańsk 1987.
 • Jeruszka U.: Kwalifikacje zawodowe. Poglądy teoretyczne a rzeczywistość. Warszawa 2007.
 • Jędrasik-Jankowska I.: Nowe ujęcie ryzyka niezdolności do zarobkowania. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 1.
 • Koczur W.: Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów rentowych. W: Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna. Wybrane zagadnienia. Red. B.M. Ćwiertniak. Opole 1998.
 • Pławucka H.: Niezdolność do pracy w przepisach prawa emerytalno-rentowego. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998.
 • Kowalczyk O.: Rola pomocy osobistej w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach. Wrocław 2003.
 • Koczur W.: Kontrowersje wokół zmiany trybu orzekania o niezdolności do pracy. W: Reformy społeczne i zagrożenia ich realizacji. Red. L. Frąckiewicz, W. Koczur, Katowice 1998.
 • Wieczorek M.: Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów rentowych - uwagi de lege lata i de lege ferenda. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004.
 • Jończyk J.: Prawo zabezpieczenia społecznego. Kraków 2006.
 • Antonów K., Bartnicki M.: Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. Red. G. Szpor. Warszawa 2007.
 • Sanetra W.: Spory na tle prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W: Problemy ubezpieczeń społecznych. W 70-lecie istnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Red. U. Jackowiak, A. Malaka. Wrocław 2004.
 • Kuźniar J.: Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2001.
 • Zieliński T.: Zasady w teorii i prawie ubezpieczeń społecznych. W: Problemy ubezpieczenia społecznego. Wrocław 1988.
 • Kolasiński K.: Prawa socjalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. W: Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy. Red. B. von Maydell, T. Zieliński. Warszawa 1999.
 • Sobczyk A.: Wynagrodzenie za pracę. W: K.W. Baran, B. Ćwiertniak, L. Mitrus, A. Sobczyk: Prawo pracy. Kraków 2005.
 • Szurgacz H.: Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą. W: Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak, H. Szurgacz: Prawo pracy. Zarys wykładu. Wrocław 2005.
 • Pławucka H.: Prawne aspekty ustalania niezdolności do pracy dla celów rentowych. "Orzecznictwo Lekarskie" 2004.
 • Szydziak M.: Zmiana zawodu ze względu na niezdolność do pracy. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003.
 • Sidorko A.: Renta szkoleniowa. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 1999.
 • koczur W.: Renta szkoleniowa jako świadczenie z ubezpieczenia społecznego. W: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Red. A. Rączaszek, W. Koczur. Katowice 2007.
 • Bińczycka-Majewska T.: Charakterystyka i zakres świadczeń w systemie ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003.
 • Babińska R.: Pojęcie i rodzaje błędu organu rentowego lub odwoławczego. "Państwo i Prawo" 2005.
 • Jędrasik-Jankowska I.: Ubezpieczenie społeczne. T. 1. Część ogólna. Warszawa 2003.
 • Koczur W.: Działalność prewencyjna w pracowniczym ubezpieczeniu społecznym. "Polityka Społeczna" 1991.
 • Wierzbińska H.: Problematyka prawna zapobiegania występowaniu ryzyk ubezpieczeniowych. W: Problemy prawa ubezpieczeń społecznych. Red. B. Wagner. Kraków 1996.
 • Golinowska S.: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działań instytucji. Warszawa 2004.
 • Koczur W.: Rehabilitacja w ubezpieczeniu społecznym. Wybrane zagadnienia. "Polityka Społeczna" 2001, nr 4.
 • Kowalczyk O.: System zabezpieczenia społecznego wobec potrzeb osób niepełnosprawnych w Polsce na tle krajów UE. Wrocław 2002.
 • Koczur W.: Zasady i tryb orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych w pozarolniczym ubezpieczeniu społecznym. W: Niepełnosprawni a praca. Red. L. Frąckiewicz, W. Koczur. Katowice 2004.
 • Żukowski M.: Zabezpieczenie społeczne w Polsce. W: Raport społeczny Polska 2005. Red. S. Golinowska. Warszawa 2005.
 • Marczuk B.: Maleje liczba rencistów, czas na niższe składki. "Gazeta Prawna" 2005.
 • Jackowiak U.: Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów rentowych. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1998.
 • Markowska H.: Renty z tytułu niezdolności do pracy. "Ubezpieczenia Społeczne" 2004.
 • Uścińska G.: Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie. Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288697

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.