PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 124 | 103--121
Tytuł artykułu

Istota stabilności finansowej

Autorzy
Warianty tytułu
The Idea of Financial Stability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podsumowując, można wyciągnąć wniosek, że postawione w artykule tezy zostały zweryfikowane pozytywnie tj. nie istnieje konsensus w literaturze dotyczący powszechnie akceptowalnej definicji stabilności finansowej, a obecne w literaturze przedmiotu definicje nie obejmują w pełni zjawiska, jakim jest stabilność finansowa, co zostaje dodatkowo utrudnione przez jej wielowymiarową naturę. W analizowanych definicjach zidentyfikowano najczęściej pojawiające się cechy systemu finansowego, które pozwoliły wypracować propozycję autorskiej definicji. Stabilny system finansowy cechuje się prawidłowym wykonywaniem swoich funkcji, jest odporny na szoki, nie narasta w nim ryzyko systemowe i nie są przekazywane negatywne impulsy do sfery realnej. Oprócz tego stwierdzono, że banki centralne w przyjmowanych przez siebie definicjach zbyt małą wagę przywiązują do zagrożenia, jakim jest narastanie baniek na rynkach aktywów i transmisji zaburzeń z systemu finansowego na sferę realną, podczas gdy te czynniki odgrywały istotną rolę w okresie kryzysu subprime. Jednak należy zaznaczyć, że odpowiedzialność za osiągnięcie stabilności finansowej stanowi zadanie całej sieci bezpieczeństwa finansowego, a nie jedynie banku centralnego, co stwarza potrzebę kooperacji i podejmowania spójnych działań w tym zakresie przez wszystkie instytucje tworzące sieć bezpieczeństwa finansowego, nie tylko na poziomie krajowym, lecz także międzynarodowym. Przeprowadzona analiza definicji pozwala również wyciągnąć wniosek, że dylematy związane z brakiem jednoznacznej definicji mogą warunkować zróżnicowane metody i sposoby pomiaru tego zjawiska oraz stanowią przeszkodę w opracowaniu operacyjnej wersji stabilności finansowej - co wciąż stanowi wartościowe pole badawcze, gdyż opracowanie takiej miary miałoby praktyczne zastosowanie w badaniu stopnia przyczyniania się banku centralnego do osiągania stabilności systemu finansowego. Zbadanym w niewystar(fragment tekstu)
EN
The article is aimed at the critical review of the definitions of stability used in the literature as well as those used by the EU member states central banks. The author tries to verify two theses, i.e. there is no single commonly approved definition of financial stability, and the ones used in the literature do not fully depict the phenomenon of financial stability. The analysis results prove that the thesis put forward is right; there is a need for a definition with regard to a comprehensive notional range of the phenomenon. After the identification of defects of the current definitions (for example paying too little attention to the distortions in asset prices), indication of the multitude of factors which determine the financial stability and the comparison of it with price stability, the author presents his own definition. It is the condition of a financial system characterised by the appropriate performance of functions, no rise in systemic risk, high resistance to shocks (both external and internal) as well as no transfer of negative impulses within the system and between financial systems and the real sphere. Further research should focus on the definition operationalisation and treat financial stability as the goal of macro cautious supervision.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
103--121
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Istota stabilności finansowej
Bibliografia
 • Banco de Portugal, Financial Stability Report, 2004.
 • BCBS, An assessment of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity requirements, BIS 2010.
 • Bernanke B., Lecture 4: The Aftermath of the Crisis, George Washington University School of Business, Washington, March 2012, no. 29.
 • Bisias D. et al., A Survey of Systemic Risk Analytics, Office of Financial Research No. 0001, U. S. Department of Treasury 2012
 • Bordo M. et al., Is the Crisis Problem Growing More Severe?, "Economic Policy" April 2001, vol. 16, issue 32.
 • Cecchetti S., How to cope with the too-big-to-fail problem?, comments prepared for the 10th Annual Conference of the International Association of Deposit Insurers, "Beyond the Crisis: The Need for a Strengthened Financial Stability Framework", Warsaw, 19 October 2011.
 • Chmielewski T., Sławiński A., Stabilność finansowa strefy euro. Implikacje dla Polski, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Čihák M., How Do Central Banks Write on Financial Stability?, IMF, Working Paper WP/06/163, IMF, June 2006.
 • Čihák M. et al., Financial Stability Reports: What Are They Good For?, IMF, Working Paper WP/12/1, IMF 2012.
 • Constâncio V., The Governance of Financial Stability in the euro area, speech at the "ECB and its Watchers XIII" conference, Frankfurt am Main, 10 June 2011.
 • Davies H., Green D., Banking on the Future: the fall and rise of central banking, Princeton University Press, Princeton 2010.
 • Dimand R. W., Koehn R. H., Central Bankers in the Minsky Moment: How Different Central Banks Have Responded to the Threat of Debt-Deflation, "The Journal of Economic Asymmetries" Chicago 2008, vol. 5, no. 1.
 • EBC, Financial Stability Review, June 2010.
 • EBC, Recent advances in modelling systemic risk using network analysis, January 2010.
 • Fell J., Schinasi J. G., Assessing Financial Stability: Exploring the Boundaries of Analysis, "National Institute Economic Review" April 2005, no. 192.
 • Flejterski S., Zaufanie do instytucji bankowo-finansowych jako fundament stabilnego systemu finansowego, w: Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. J. Nowakowski, T. Famulska, Studia Finansów i Bankowości, Difin, Warszawa 2008.
 • IMF, Macroprudential Policy: An Organizing Framework - Background Paper, Monetary and Capital Markets Department, IMF 2011.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Definicje i determinanty stabilności finansowej, Część Edukacyjna "Stabilność finansowa od a do z", "Bank i Kredyt" 2011, nr 1.
 • Jurkowska-Zeidler A. M., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Kałuzińska V., Bank centralny wobec kwestii stabilności systemu finansowego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1, Wydział Prawa i Administracji UAM, Poznań 2009.
 • Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
 • Marszałek P., Cele działania banków centralnych po kryzysie subprime, w: Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, red. J. Ostaszewski, KZIF, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Matysek-Jędrych A., Rola banków centralnych w działaniach na rzecz stabilności finansowej - Część I, "Stabilność finansowa od a do z", "Bank i Kredyt" 2011, nr 3.
 • Niedziółka P., Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Ostalecka A., Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa 2009.
 • Roger S., Vitek F., The Global Macroeconomic Costs of Raising Bank Capital Adequacy Requirements, IMF, Working Paper, WP/12/44, IMF 2012.
 • Schinasi J. G., Defining financial stability and a framework for safeguarding it, 12th Annual Conference of the Central Bank of Chile: "Financial Stability, Monetary Policy, and Central Banking", Santiago, 6-7 November 2008.
 • Schinasi J. G., Preserving Financial Stability, "Economic Issues", IMF 2005, no. 36.
 • Sławiński A., Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, w: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. J. Osińki, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Warszawa 2008.
 • Sławiński A., Rynki finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Solarz J. K., Wyzwania stojące przed polskim sektorem bankowym u progu XXI wieku, w: Bankowość na świecie i w Polsce: stan obecny i tendencje rozwojowe, red. L. Oręziak, B. Pietrzak, Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 2001.
 • Sotomska-Krzysztofik P., Szczepańska O., Polityka informacyjna banków centralnych jako instrument wspierania stabilności systemu finansowego, Materiały i Studia nr 200, NBP, Warszawa 2006
 • Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Szczepańska O., et al., Banki centralne wobec kryzysów w systemie bankowym, Materiały i Studia nr 179, NBP, Warszawa 2004.
 • Szulc D., Kryzys finansowy a działania stabilizacyjne Narodowego Banku Polskiego, w: Bank centralny w Polsce: wybrane aspekty, red. J. Świderska, Difin, Warszawa 2010.
 • Taleb N. N., The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, Penguin 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288763

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.