PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 124 | 139--168
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność majątkowa farmaceuty w świetle polskiego prawa

Warianty tytułu
Pharmacist's Material Liability in the light of Polish Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie aptek ogólnodostępnych na rynku farmaceutycznym określają przepisy prawne o dużym stopniu komplikacji, których znajomość dla właściciela apteki, a przede wszystkim dla farmaceuty, jest bardzo istotna. Z racji specyfiki zawodu, związanej ze świadczeniem usług farmaceutycznych, farmaceuta podlega złożonej odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone właścicielowi apteki przy wykonywaniu powierzonych obowiązków. Niniejszy artykuł podejmuje bez wątpienia ważny temat odpowiedzialności majątkowej farmaceuty. Przedstawiono w nim specyfikę zawodu przy uwzględnieniu uwarunkowań prawnych wynikających z prawa pracy i prawa cywilnego oraz zaprezentowano problematykę różnorodności podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej w odniesieniu do wskazanych źródeł zobowiązania, w tym form zatrudnienia.(abstrakt oryginalny)
EN
The operation of public pharmacies on the pharmaceutical market is regulated by very complicated laws, whose knowledge is essential for pharmacy owners and first of all for the pharmacists. Due to the specificity of the job, pharmacists are subject to complex legal liability, including material liability for acting to the detriment of the pharmacy owner while performing the assigned duties. The present article undertakes an undoubtedly important subject of pharmacist's material liability. It presents the specificity of the job and legal determinants resulting from the labour or civil codes and presents the diversified compensation liability bases with regard to the specific sources of liability, including employment.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
139--168
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
autor
Bibliografia
 • Barzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy, wyd. 11 (posz. i zaktual.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008
 • Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Florek L., Prawo pracy, wyd. 13 (zm. i zaktual.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.
 • Gardocki L., Prawo karne, wyd. 12 (zm.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006.
 • Grześkowiak A., Prawo karne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007.
 • Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Krekora M., Świerczyński M., Traple E., Prawo farmaceutyczne, wyd. 2, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • Liszcz T., Prawo pracy, wyd. 6, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Nesterowicz M., Prawo medyczne, wyd. 9 (posz. i zaktual.), Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2010.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania - część ogólna, wyd. 9 (rozszerz. i zaktual.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.
 • Radwański Z., Prawo cywilne. Część ogólna, wyd. 8 (zm. i posz.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005.
 • Sadlik R., Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników. Instruktaż, wzory, przykłady, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 • Witczak H., Kawałko A., Zobowiązania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008.
 • Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.
 • Zieliński A., Postępowanie cywilne. Kompendium, wyd. 11 (zaktual. i uzup.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
 • Kondek J. M., Jedność czy wielość reżimów odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie polskim - przyczynek do dyskusji de lege ferenda, "Studia Iuridica", Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 • Krajewski M., Niezachowanie należytej staranności - problem bezprawności czy winy, "Państwo i Prawo", Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Prawnych, Warszawa 1997.
 • Trzaskowski R., Zadośćuczynienie za krzywdę związaną z niewykonaniem zobowiązania, "Przegląd Sądowy", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • http://farmacjainfo.pl/aktualnosci/kanal-2/354/odpowiedzialnosc-cywilna-farmaceutow.html.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz.U. z 1971 r., Nr 12, poz. 14, ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zm.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483, ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz.U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1381, ze zm.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Dz.U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie, Dz.U. z 1996 r., Nr 143, poz. 663, ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu, Dz.U. z 1996 r., Nr 143, poz. 662, ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz.U. z 1996 r., Nr 62, poz. 289, ze zm.
 • Wyrok SN z dnia 30 maja 1975 r., V PZP 3/75.
 • Wyrok SN z dnia 28 maja 1976 r., IV PR 49/76.
 • Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 1979 r., IV PR 123/79.
 • Wyrok SN z dnia 8 października 1981 r., IV PR 301/81.
 • Wyrok SN z dnia 18 kwietnia 1988 r., III PZP 62/87.
 • Wyrok SN z dnia 14 maja 1998 r., I PKN 129/98.
 • Wyrok SN z dnia 9 grudnia 1999 r., I PKN 434/99.
 • Wyrok SN z dnia 14 lutego 2002 r., I PKN 886/00.
 • Wyrok SN z dnia 12 listopada 2003 r., I PK 551/02.
 • Wyrok SN z dnia 20 września 2004 r., IV CK 612/03.
 • Wyrok SN z dnia 11 października 2005 r., I PK 42/05.
 • Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 2008 r., II CSK 618/07.
 • Wyrok SN z 14 października 2009 r., V CSK 103/09.
 • Wyrok SA w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 1993 r., III APr 12/93.
 • Uchwała SN z dnia 29 grudnia 1975 r. V PZP 13/75.
 • Uchwała SN z dnia 7 czerwca 1976 r., III CZP 19/75.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.