PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 1-4 | 12--17
Tytuł artykułu

Społeczno-zawodowe funkcjonowanie businesswomen

Warianty tytułu
Social and professional functioning of businesswomen
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jak wskazują statystyki, dyskryminacja kobiet ma miejsce na wielu płaszczyznach ich funkcjonowania oraz przybiera różne formy. W tak ważnej dziedzinie życia społecznego, jaką jest polityka, działalność kobiet ogranicza się przeważnie do pełnienia funkcji innych niż kierowanie.Istnienie szklanego sufitu wśród polskich parlamentarzystek osłabia znacznie możliwość decydowania w tzw. kwestii kobiecej, w tym także w zakresie potencjalnych rozwiązań konfliktu związanego z koniecznością godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Kolejną determinantą jakości życia kobiet może być wysokość wynagrodzenia za pracę. Kobiety zarabiają przeciętnie 82% kwoty, którą za taką samą pracę otrzymują mężczyźni , a podczas rozmowy rekrutacyjnej muszą odpowiadać na dodatkowe pytania dotyczące ich sytuacji rodzinnej . Chcąc stworzyć pełną listę czynników wyznaczających specyfikę funkcjonowania kobiet w obszarze życia społeczno-zawodowego należałoby się odnieść do tak wielu czynników zarówno intra- jak i interpersonalnych, iż przekroczyłoby to ramy niniejszego opracowania. W związku z tym podjęto jedynie próbę ich zasygnalizowania skłaniającą do refleksji, że karierę zawodową kobiet można porównać do toru z przeszkodami, po pokonaniu którego doznają one uczucia spełnienia i satysfakcji. (fragment tekstu)
EN
According to statistics, discrimination against women takes place on many fields of their functioning and it assumes various forms. In such important domain of social life as politics, the role of women is usually exclusively limited to non-managerial functions. The existence of glass ceiling among the Polish female members of parliament significantly weakens women's possibility for decision making in the sphere of the socalled women's issue. This is also true in respect to decision making within the range of solutions targeted at emerging conflict related to the necessity of combining professional and family responsibilities. The other determinant of the female life's quality may be remuneration for work. Women earn on average 82% of the amount that men receive for the same work. During a job interview, they have to answer additional questions concerning their family situation . In order to produce a full list of factors determining specifics of women's functioning within the sphere of social and professional life, one should address so many aspects, both intra- as well as interpersonal, which would exceeded the confines of this paper. Therefore, here it is made only an attempt at pointing them out leading to a reflection that that professional careers of women may be compared to a steeplechase course, overcoming of which results in feeling of fulfilment and satisfaction. (fragment of text)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
12--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Balcerzak-Paradowska B., Głogosz D., Czaplicka- Hebda I., Kołaczek B., 2003, Przekształcenia własnościowe a aktywność zawodowa kobiet. Zmiany i uwarunkowania, [w:] Praca kobiet w sektorze prywatnym, red. B. Balcerzak-Paradowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Balcerzak-Paradowska B., 2003, Możliwość godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi, [w:] Praca kobiet w sektorze prywatnym, red. B. Balcerzak- Paradowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
 • Baron R.A., 2003, Markham G.D., Beyond social capital: The Role of entrepreneurs' social compe-tence in their financial success, "Journal of Business Venturing", No. 18.
 • Ben-Yoseph M., Gundry L., Przyszłość pracy: wnioski dla kobiet przedsiębiorców krajów transformacji, "Kobieta i Biznes" 1998, nr 3-4.
 • Budrowska B., Duch D., Titkow A., 2003, Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Duch D., 2002, O władzy w rodzinie. Prace w domu a równość związku, [w:] Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci? red. M. Fuszara, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Duch-Kszystoszek D., 1996, Relacje między pracą domową i zawodową, [w:] Kobiety i ich mężowie. Studium porównawcze, red. J. Sikorska, IFiS PAN, Warszawa.
 • Fuszara M., 2002, Zmiany w świadomości kobiet w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci? red. M. Fuszara, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 • Hoffer W., 1987, Businesswomen: equal but different, "Nation's Business", No. 8 .
 • Mandal E., 2000, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Mandal E., 2007, Kobiety i mężczyźni a praca zawodowa, [w:] W kręgu gender, red. E. Mandal, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice .
 • Przybył I., 2001, Partnerstwo w małżeństwach bez-dzietnych-jego zakres i charakter, [w:] Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • Reszke I., 1998, Stereotypy prywatnych przedsiębiorców w Polsce, IFiS PAN, Warszawa.
 • Strykowska M., 1992, Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Strykowska M., Trzeciakowska A., 1994, Wsparcie społeczne a satysfakcja z pracy i wypalenie się zawodowe kobiet, "Przegląd Psychologiczny", tom 37, nr 3.
 • Wachowiak A., Frątczak J., 2001, Modele życia rodzinnego przedstawicieli klas średnich, [w:] Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • Wachowiak A., 2001, Sytuacja kobiet zamężnych w kontekście pracy zawodowej - w okresie polskiej transformacji, [w:] Współczesne rodziny polskie ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • Weir F., 2005, For Moscow's businesswomen, a power- ful new role, "Christian Science Monitor", No. 71.
 • Wojciszke B., 2002, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Wrochno K., 1996, Kobiety na kierowniczych stanowiskach o sobie, [w:] Kobieta współczesna, red. M. Sokołowska, Książka i Wiedza, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.