PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 97 | z. 3 | 147--158
Tytuł artykułu

Wykorzystanie instrumentów PROW 2007-2013 w aspekcie realizacji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich województwa dolno śląskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Using Instruments of Rural Areas Development Plan 2007-2013 in Aspects of Sustainable Development of Rural Areas in Lower Silesia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po roku 2006 przyjęte zostały nowe priorytety rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Obszary priorytetowe ustalone na poziomie UE pokrywają się z ustalonymi dla Polski w Krajowym Planie Strategicznym. Działania priorytetowe wspierające zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przeniesione zostały na poziom regionalny. Wdrażane są przez dwie instytucje, a mianowicie: terenowe oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMIR) oraz Urząd Marszałkowski. Instrumenty wsparcia finansowego wspólnej polityki rolnej (WPR) kierowane do rolników i pozostałych mieszkańców wsi za pośrednictwem ARiMR związane są przede wszystkim z działaniami osi 1. (gospodarczej) oraz osi 2. (środowiskowej). Samorząd wojewódzki jest zasadniczym ogniwem transmisji środków unijnych umożliwiających realizację celu społecznego, ponieważ wdraża działania osi 3. (społecznej) i osi 4. (Leader). Poziom wsparcia rolnictwa i wsi dolnośląskich jest zróżnicowany w poszczególnych regionach funkcjonalnych oraz powiatach. (abstrakt oryginalny)
EN
After the year 2006 the new priorities of agriculture and rural areas development were enforced. Prioritized areas on the level of the EU are equal with settled for Poland in the National Strategic Plan. Preference actions supporting sustainable development of country areas were transferred on regional level. These actions are initiated by two institutions: Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture and Marshall's Office. The instruments of CAP directed to farmers and remaining occupants of rural areas are connected first of all with actions of axis 1.- economic and axis 2. -environmental. The Province Council is the principal link of the broadcast of the EU centers enabling the realization of the social aim, initiating workings of axis 3 and axis 4. The level of agriculture and Lower Silesians villages support - is differentiated in individual functional regions and administrative districts. (original abstract)
Rocznik
Tom
97
Numer
Strony
147--158
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamowicz M. Dresler, E. 2006: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin woj. lubelskiego, .Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo LXXXVII, nr 540, Wrocław, s. 17-24.
 • Czudec A. 2009: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Monografie i Opracowania, nr 6, s. 15-90.
 • Dybowski G. 2009: Możliwości prowadzenia narodowej polityki rolnej przez Polskę w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Raport nr 133. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 29-39.
 • Hardt Ł. 2009: Implikacje reformy WPR dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, INE PAN na zlecenie KIE, www.cie.gov.pl
 • Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2007. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, s. 3-84.
 • Kutkowska B. 2009a: Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich Dolnego Śląska po 2004 r. [w:] Współczesne problemy rozwoju wsi i rolnictwa w Europie Środkowo-Wschodniej, (red.) W. Musiał, E. Tyran, Wyd. Wie. Jutra, Warszawa, s. 125-131.
 • Kutkowska B. 2009b: Regionalne wykorzystanie instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing., nr (1) 50, s. 33-45.
 • Kutkowska B., Łabędzki H. 2008: Finansowe wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich Regionu Dolnośląskiego z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 1, s. 226-232.
 • Kutkowska B., Parylak D., Patkowska-Sokoła B., Kordas L. 2007: Diagnoza stanu i kierunki rozwoju rolnictwa na Dolnym Śląsku, Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Politechnika Wrocławska. Prace Naukowe. Seria konferencje, Wrocław, s. 55-60.
 • Mickiewicz A., Wawrzyniak B. M. 2009: Analiza wybranych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(12), s. 127-137.
 • Oleszko-Kurzyna B. 2009: Wspólna polityka rolna wobec nowych funkcji rolnictwa . z perspektywy Polski, Roczniki Naukowe SERIA, t. XI, z. 2, s. 174-179.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2010, MRiRW, Warszawa, s. 333.
 • Rocznik statystyczny województwa dolnośląskiego, 2009: WUS Wrocław.
 • Rowiński J. 2009: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013), Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr (1) 50, s. 57-72.
 • Sroka W. 2009: Instrumenty finansowego wsparcia obszarów wiejskich w Polsce i w Bawarii - analiza porównawcza, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 3, s. 49-57.
 • Strategia rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego, 2001: Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, z. 5 (12), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, s. 3-60.
 • Ściański P. (oprac.) 2010b: Przegląd unijnych programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007- 2013, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiMW, Warszawa, s. 2-16.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. 2003.229.2273 z pó.n. zm.).
 • Wieliczko B. 2006: Polityka Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich, Wyd. IERGiŻ-PIB. Studia i Monografie, nr 134, Warszawa, s. 24-30.
 • Wieliczko B. 2009: Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej [w:] Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, (red.) K. Duczkowska-Młysz, A. Szymecka. Wyd. SGH w Warszawie, s. 49-67.
 • Wilkin J. 2009: Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalność zjawiska, Wieś i Rolnictwo, nr 4(145), s. 9-28.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288889

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.