PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 22 | nr 3 | 102--121
Tytuł artykułu

Interesariusze spółek kapitałowych z udziałem państwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Stakeholders of State Owned Companies (SOCs)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel: Celem artykułu jest określenie, kto jest interesariuszem spółki kapitałowej z udziałem państwa.

Metodologia: Badania miały charakter interdyscyplinarny; składały się na nie analiza regulacji prawnych oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród członków zarządów i rad nadzorczych polskich spółek Skarbu Państwa, a także wśród pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP), nadzorujących spółki. Próba badawcza obejmowała całą populację, czyli wszystkie spółki Skarbu Państwa, w których prawa z akcji wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz wszystkich pracowników MSP nadzorujących spółki.

Wnioski: Interesariuszami spółek Skarbu Państwa są członkowie ich zarządów, rad nadzorczych oraz pracownicy spółek. Cechy interesariuszy poosiadają także minister i wiceministrowie Skarbu Państwa oraz pracownicy MSP. Akcjonariusz, czyli Skarb Państwa, nie jest interesariuszem samoistnym (autonomicznym), ponieważ jest reprezentowany przez ministra lub wiceministrów, którzy z kolei są obsługiwani przez pracowników MSP.

Implikacje badawcze: Wnioski wyprowadzone w artykule mogą mieć znaczenie nie tylko w odniesieniu do polskich spółek Skarbu Państwa, lecz także mogą mieć charakter uniwersalny, odnosząc się również do spółek z udziałem państwa w innych krajach. Z uwagi na fakt, iż w reakcji na skutki kryzysu finansowego państwa zwiększają swoją aktywność w gospodarce, także jako akcjonariusze spółek kapitałowych, problematyka interesariuszy spółek z udziałem państwa oraz wpływu czynników politycznych i administracyjnych na te spółki może stanowić istotne pole badań w dziedzinie nadzoru korporacyjnego.

Oryginalność: Badania są pierwszymi badaniami obejmującymi wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa. Ich istotnym walorem jest interdyscyplinarność, co pozwoliło wskazać, jakie są implikacje praktyczne przyjętych rozwiązań regulacyjnych. W badaniach ankietowych udało się uzyskać wysoką stopę zwrotu kwestionariuszy ankietowych, co umożliwiło przeprowadzenie wiarygodnego wnioskowania statystycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The purpose of the article is to indicate and characterize the stakeholder of the State Owned Company (SOC).

Methodology: All findings are based on classic functional research and consists of regulation analysis and large sample analysis conducted among SOCs' management and supervisory boards' members and officials of Polish Ministry of Treasury that supervise SOCs. The research sample contains all the SOCs in which the shareholder's rights are performed by the Minister of Treasury and all the ministry officials that supervise these companies.

Findings: The stakeholders of the SOCs are members of their management and supervisory boards and their employees. Partially (from some perspective), the minister, vice ministers of treasury and the ministry officials can be also regarded as the stakeholders. The shareholder, i.e. the treasury may not be regarded as the independent (autonomous) stakeholder, since it is represented by the minister who is attended by the ministry officials.

Implications: Generally, the article's conclusions may relate not only to the Polish SOCs but to relevant companies in other countries. The problems of SOCs' stakeholders and the influence of political and administrative factors on SOCs may constitute important field of the corporate governance research.

Value: This research is unique due to the fact that it contains all the Polish SOCs. Their interdisciplinary character provides to indicate practical implications of the regulation in force. The high rate of return achieved in the research enables to conduct reliable reasoning. (original abstract)
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
102--121
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Clarke T. (1998). The stakeholder corporation: A business philosophy for the information age. Long Range Planning, 31(2):182- 194, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0024-6301(98)00002-8.
 • Dill W.R. (1958). Environment as an influence on managerial autonomy. Administrative Science Quarterly, 2: 409-443, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2390794.
 • Donaldson T. i Preston L.E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. The Academy of Management Review, 20(1): 65-91, DOI: http:// dx.doi.org/10.2307/258887.
 • Freeman R.E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. London: Pitman.
 • Freeman R.E. i Reed D.L. (1983). Stockholders and Stakeholders: A new Perspective on Corporate Governance. California Management Review, 3: 88-106, DOI: http://dx.doi. org/10.2307/41165018.
 • Freeman R.E., Wicks A.C. i Parmar B. (2004). Stakeholder Theory and "The Corporate Objective Revisited". Organization Science, 15(3): 364-369, DOI: http://dx.doi.org/10.1287/ orsc.1040.0066.
 • Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J. (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. Academy of Management Review, 22(4): 853-886, DOI: http://dx.doi.org/10.5465/ AMR.1997.9711022105.
 • Orts E.W. (1992). Beyond shareholders: Interpreting corporate constituency statues. The George Washington Law Review, 61(1): 14-135.
 • Philips R. (2004). Some key questions about stakeholder theory. Ivey Business Journal, March/April 2004: 1-4.
 • Rudolf S. (2004). Grupy interesu. W: M. Romanowska i in. (red.), Leksykon zarządzania. Warszawa: Difin.
 • Sternberg E. (1997). The defects of Stakeholder Theory, Corporate Governance. Scholar Research and Theory Papers, 5(1): 3-10.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 234 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, Dz. U. z 1995 r. Nr 154, poz. 792 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 492 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 2008r. o służbie cywilnej, Dz.U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.
 • Weiss A.R. (1995). Cracks in the Foundation of Stakeholder Theory. Electronic Journal of Radical Organisation Theory, 1(1), http://merlin.mngt.waikato.ac.nz/ejrot/Vol1_1/weiss.pdf (06.03.2013).
 • Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, załącznik do zarządzenia nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, http://bip.msp.gov.pl/portal/bip/101/8163/Zarzadzenie_ Nr_3_Ministra_Skarbu_Panstwa_z_dnia_28_ stycznia_2013_r.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289061

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.