PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 97 | z. 3 | 205--217
Tytuł artykułu

Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych w Polsce po akcesji do UE i jej determinanty jako przesłanka rozwoju rolnictwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Condition of Polish Farms After the Integration with the EU and its Determinants as a Premise of Agricultural Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba identyfikacji wybranych determinant i wyników uzyskiwanych przez sektor rolny w Polsce oraz ocena ich wpływu na możliwości rozwojowe rolnictwa. W okresie poakcesyjnym przeważały w polskim rolnictwie czynniki sprzyjające wzrostowi dochodów rolniczych, a zatem rozwojowi sektora. Korzystny wpływ wywierały zarówno uwarunkowania endogeniczne (wzrost wolumenu produkcji, poprawa technicznej efektywności wytwarzania), jak i egzogeniczne (przewaga pozytywnego wpływu subwencji dla rolnictwa nad negatywnymi skutkami pogorszenia relacji cenowych). (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to identify chosen determinants and results achieved by the agricultural sector in Poland and an assessment of their impact on the development possibilities of agriculture. Since the integration with the EU, the Polish agriculture has been prevailed by the factors favoring growth of agricultural incomes and the same development of the agricultural sector. One can distinguish positive impact of both endogenous (growth of production volume, improvement of technical efficiency of production) and exogenous determinants (excess of positive effects of subsidies for agriculture over negative results of price relation deterioration). (original abstract)
Rocznik
Tom
97
Numer
Strony
205--217
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Józwiak W. 2009: Efektywność polskich gospodarstw rolnych, .Wieś i Rolnictwo., nr 1.
 • Józwiak W., Mirkowska Z. 2008: Polskie gospodarstwa rolne w pierwszych latach członkostwa, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2.
 • Majewski E., Ziętara W. 2009: Wpływ zmian we WPR na wyniki ekonomiczne gospodarstw towarowych w Polsce w perspektywie do 2014 roku, praca zbiorowa, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Poczta W. 2009: Wpływ integracji z UE na sytuację strukturalną, produkcyjną i ekonomiczną polskiego rolnictwa, [w:] Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Raport 6 (synteza), Zeszyt 145 (red.) R. Urban. IERiGŻ-PIB Warszawa.
 • Poczta W. 2001: Sytuacja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w aspekcie integracji z Unią Europejską, .Roczniki Naukowe SERiA., t. III, z. 5, s. 30-36.
 • Poczta W., Czubak W., Pawlak K. 2009: Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE, .Zagadnienia Ekonomiki Rolnej., nr 4, s. 40-52
 • Poczta W., Hardt Ł. 2005: Skutki integracji Polski z UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich . próba oceny. UKIE, Warszawa.
 • Siemiński P. 2008: Konkurencyjność rolnictwa polskiego po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Maszynopis rozprawy doktorskiej, UP w Poznaniu . SGGW w Warszawie.
 • Zegar J. S. 2004: Dochody chłopskie w latach transformacji oraz po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Wie., rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, (red.) A. Kowalski, E. Mazurkiewicz, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, IERiGŻ, Warszawa.
 • Zegar J. S. 2008: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289119

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.