PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 97 | z. 3 | 218--230
Tytuł artykułu

Produkcja i dochody gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim po akcesji polski do Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Production and Incomes of Farms in the Kujavian-Pomeranian Province After Polad'S Accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego, które nieprzerwanie prowadziły rachunkowość Polski FADN w latach 2004-2008. Analizowano sytuację produkcyjnodochodową oraz możliwości rozwoju gospodarstw zakwalifikowanych do następujących typów rolniczych: uprawy polowe, krowy mleczne, zwierzęta żywione systemem wypasowym, trzoda chlewna i gospodarstwa mieszane. Z przeprowadzonych badań wynika, że największe dochody uzyskały gospodarstwa trzodowe. We wszystkich analizowanych typach gospodarstw wskaźnik przyrostu środków trwałych był dodatni i wynosił średnio 4%, najwyższy był w gospodarstwach utrzymujących krowy mleczne (6,7%), a najniższy w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w systemie wypasowym (2,7%). Wyniki przeprowadzonych badań wykazały ponadto, że analizowane gospodarstwa można zaliczyć do gospodarstw rozwojowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to analyze how, after the accession to the European Union, the production and income situation of farms as well as the development opportunities of farms in the Kujavian-Pomeranian province developed after the accession to the European Union. In the article, there are presented results of studies of farms that ceaselessly run accountancy in frames of Polish FADN in the years 2004-2008. There are analyzed production and income activity and the development opportunities of farms classified to the following agrarian types: agriculture, milk cows., animals fed with pasturing system, pigs and mixed farms. From the conducted studies it results, that swine farms gained the highest incomes. Moreover, in all the analyzed types of farms the rate of fixed assets increment was positive and amounted on average 4,0%. The highest one was at farms breeding milk cows (6,7%), and the lowest at farms breeding animals in pasturing system (2,7%). The results of the conducted studies showed, that the analyzed farms may be rated among the developing farms. (original abstract)
Rocznik
Tom
97
Numer
Strony
218--230
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Bibliografia
  • Bocian M., Malinowska B. 2010: Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku, część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB Warszawa, s.12.
  • Józwiak W. 2009: Konkurencyjność polskich gospodarstw, .Nowe Życie Gospodarcze., nr 23-24, s.5-7.
  • Jóźwiak W. 2005: Dochody różnych grup polskich gospodarstw na tle dochodów gospodarstw starej Unii, [w]: Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarstw różnych grup polskich gospodarstw rodzinnych. Wstępne wyniki badań, IERiGŻ-PIB. Zeszyt nr 7, Warszawa, s. 10-23.
  • Karwat-Woźniak B. 2005: Możliwości rozwojowe chłopskiego rolnictwa na przykładzie gospodarstw wysokotowarowych. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB. Zeszyt nr 10, Warszawa, s.13-16.
  • Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2005a: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw korzystających z kredytów preferencyjnych MR, [w:] Gospodarstwa niekonwencjonalne na tle bazy produkcyjnej rolnictwa w Polsce, Urząd Statystyczny w Kielcach. Kielce, s. 235-247.
  • Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2005b: Dochody z tytułu zarządzania i ryzyka wybranych typów rolniczych gospodarstw w zależności od skali produkcji, Zeszyty Naukowe BTN, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, XLIV, Seria B Nr 58. Bydgoszcz, s. 326-336.
  • Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2005c: Organizacja i wyniki gospodarstw bydlęcych i trzodowych, Prace Naukowe nr 1070 AE Wrocław, t. 2, 67-74.
  • Sass R. 2004: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka, Roczniki Naukowe SERiA, t. VI, z. 1, s.189-194.
  • Sass R. 2007: Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, Roczniki Nauk Rolniczyc, Seria G., t. 93, z. 2, s.71- 78.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289121

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.