PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 874 Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce | 41--57
Tytuł artykułu

Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora samorządowego na przykładzie wybranych samorządowych jednostek budżetowych

Warianty tytułu
Organization of the Management Control in the Local Government Units on the Example of Budgetary Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obowiązkiem każdej jednostki sektora finansów publicznych jest zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie adekwatnego do warunków działania danej jednostki systemu kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza jest bowiem specyficznym rozwiązaniem organizacyjnym, które wprowadza się w praktyce działania danego podmiotu, aby zapobiec problemom zakłócającym działalność jednostki i osiąganie zakładanych rezultatów. Kontrola zarządcza jest systemem procedur, instrukcji, zasad i mechanizmów, które wspomagają zarządzanie, zmierzając do uzyskania - przez kierownictwo - pewności, że cele jednostki zostaną osiągnięte. Kontrola zarządcza oznacza szczególny reżim prawny, tj. zespół norm prawnych znajdujących zastosowanie w różnych sytuacjach działania danej jednostki. Wprowadzenie do polskiej administracji publicznej, w tym samorządowej, unormowań kontroli zarządczej wywołało i nadal wywołuje krytykę samej idei i dysonans poznawczy zarówno u teoretyków, jak i praktyków administracji publicznej. Jednak o ile dla teoretyków pierwszoplanowym problemem są zakresy pojęciowe i zbieżność terminów: "kontrola", "kontrola finansowa", "kontrola wewnętrzna" i "kontrola zarządcza", oraz zasadność implementacji do polskiego sektora publicznego krytykowanych coraz szerzej idei zarządzania publicznego (fragment tekstu)
EN
Each unit of public sector is required to design and implement an appropriate system of management control. The system of management control is the specific organizational solution that is introduced to the practice to prevent interference in the activities of individuals, and to avoid disruptions in achieving the intended outcomes. This paper presents the results of the analysis of models of management control, which was implemented in selected public sector entities. Results of the study are an attempt to answer the ąuestion is it possible to incorrectly implement management control? A review of the management control models shows that in many units, this system includes a set of unrelated tools and procedures (original abstract)
Twórcy
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu wybranych zagadnień kontroli zarządczej. Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa 2012, www.mfgov.pl/_files_/audytwewn_i_kontrolazarz/kontrola_zarzadcza_w_sektorze_publicznym/metodyka_i_dobre_praktyki/opracowania_nt._kz/20120525_ analiza_ankiet_jst.pdf
  • Gawroński H.: Kontrola zarządcza w samorządach terytorialnych (VIII) - dokumentacja systemu, www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/kontrola-zarzadcza-w-samorzadach-terytorialnych-viii-dokumentacja-systemu.
  • Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, NIK, Delegatura w Gdańsku, Gdańsk, wrzesień 2011 r. LGD-4101-036/2011, nr ewid. 140/2011/P10132/LGD.
  • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
  • Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. U.
  • Płoskonka J., Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, "Kontrola Państwowa" 2006, nr 2.
  • Rydzewska-Włodarczyk M.: Problemy zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego. Wyniki badań, w: Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 53, WNUS, Szczecin 2012.
  • Szpor A.: Kontrola zarządcza a mediacja w administracji publicznej, "Kontrola Państwowa" 2011, nr 5.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.