PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 97 | z. 3 | 269--278
Tytuł artykułu

Z badań nad efektywnością szkolnictwa wyższego - efektywność funkcjonowania publicznych uczelni rolniczych w latach 2006-2008

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Research on the Effectiveness of Higher Education - Effectiveness of the Public Universities of Agriculture in 2006-2008
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ustalenie efektywności szkół wyższych w Polsce w latach 2006-2008. Analizie poddano 59 uczelni podlegających nadzorowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni rolniczych. W badaniach zastosowano metodę DEA zorientowaną na VRS. W badaniach zastosowano model uczelni składający się z dwóch wyjść (liczba studentów ogółem, wartość środków uzyskanych na badania) oraz z dwóch nakładów (wartość płac brutto, wartość pozostałych kosztów rodzajowych). Przeciętny współczynnik efektywności VRS w latach 2006-2008 wynosił od 84,0 do 88,6%. Najwyższymi współczynnikami efektywności VRS charakteryzowały się uczelnie techniczne, za. najniższe współczynniki efektywności odnotowano w uczelniach ekonomicznych i rolniczych. Z analizy luk produkcyjnych wynika, że przyczyną nieefektywności uczelni może być nieprawidłowo realizowana kierownicza funkcja organizowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the effectiveness of higher education in Poland in 2006-2008. For the analysis adopted by 59 universities under the supervision of the Ministry of Science and Higher Education, with particular emphasis on agricultural education. The method of oriented VRS DEA. The average coefficients of performance of universities in the years 2006-2008. The university research model was used consisting of 2 outputs (number of students in total, the value of funds raised for research) and two inputs (the value of gross wages, the value of the remaining cost generic). The average VRS efficiency ratio in 2006-2008 ranged from 84% to 88.6%. The highest efficiency ratios were characterized by VRS technical schools and the lowest rates were recorded in the effectiveness of the economic and agricultural universities. An analysis of output gaps that cause inefficiency university can be incorrectly implemented managerial function of organizing. (original abstract)
Rocznik
Tom
97
Numer
Strony
269--278
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Abbott M., Doucouliagos C. 2003: The efficiency of Australia universities: a data envelopment analysis, .Economics of Education Review., nr 22, s. 89-97.
 • Afonso A., Santos M. Students and Teachers: A DEA Approach to the Relative Efficiency of Portuguese Public Universities, http://www.iseg.utl.pt/departamentos/economia/wp/wp072005decisep.pdf (dostęp 30.04.2010).
 • Afonso A., Santos M. 2004: Public Tertiary Education Expenditure in Portugal: a Non-Parametric Efficiency Analysis, http://www.iseg.utl.pt/departamentos/economia/wp/ wp052004decisep.pdf (dostęp 30.04.2010).
 • Ahn T., Charnes A., Cooper W. W. 1988: Some Statistical and DEA Evaluations of Relative Efficiencies of Public and Private Institutions of Higher Learning, .Socio-Economic Planning Sciences., nr 22, s. 259-269.
 • Johnes J. 2006: Data envelopment analysis and its application to the measurement of efficiency in higher education, .Economics of Education Review., nr 25, s. 273-288.
 • Johnes J., Johnes G. 1995: Research Funding and Performance in U.K. University Departments of Economics: a Frontier Analysis, .Economics of Education Review., Vol. 14, No. 3, s. 301-314.
 • Johnes J., Yu L. 2008: Measuring the research performance of Chinese higher education institutions using data envelopment analysis, .China Economic Review., nr 19, s. 679-696.
 • Kania W. 1998: Zastosowanie metody DEA do porównywania efektywności kształcenia w szkołach wyższych, [w:] Ekonometria czasu transformacji, (red.) A. Barczak, Katowice, s. 187-196.
 • Kao C., Hung H.-T. 2008: Efficiency analysis of university departments: An empirical study, Omega 36 .The International Journal of Management Science., s. 653-664.
 • Ng Y.C., Li S. 2009: Efficiency and productivity growth in Chinese universities during the post-reform period, .China Economic Review., nr 20, s. 183-192.
 • Pasewicz W., Słabońska T., Świtłyk M. 2009: Ocena kształcenia w publicznych uczelniach rolniczych w latach 2001-2005, .Zagadnienia Ekonomiki Rolnej., nr 1(318), s. 57-72.
 • Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania, perspektywy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Projekt środowiskowy. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Szkolnictwo wyższe 2006. Dane podstawowe. Informator, MNiSW, Warszawa 2007.
 • Szkolnictwo wyższe 2007. Dane podstawowe. Informator, MNiSW, Warszawa 2008.
 • Szkolnictwo wyższe 2008. Dane podstawowe. Informator, MNiSW, Warszawa 2009.
 • Szuwarzyński A. 2006a: Metoda DEA pomiaru efektywności działalności szkół wyższych, Nauka i Szkolnictwo Wyższe., nr 2/28, s. 78-88.
 • Szuwarzyński A. 2006b: Rola pomiaru efektywności szkoły wyższej w kształtowaniu jej pozycji konkurencyjnej, [w:] Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź, s. 213-224.
 • Założenia do nowelizacji ustawy . Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/73/10/7310/20091030_EEE_zalozenia_po_RM.pdf (dostêp 10.04.2010).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.