PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 97 | z. 3 | 301--312
Tytuł artykułu

Kategoria optymalności w rozwoju rolnictwa współczesne wyzwania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Category of the Rural Development Optimum. the Present Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono problem rozbieżności pomiędzy optimum prywatnym i społecznym w rozwoju rolnictwa. To pierwsze wynika z kierowania się racjonalnością mikroekonomiczną, za. drugie - makroekonomiczną. Rozbieżność przedmiotowa wynika z pomijania efektów zewnętrznych w decyzjach gospodarczych podejmowanych przez rolników. Zadaniem polityki jest doprowadzenie do zgodności obu kategorii optymalności. To zadanie współcześnie staje się bardziej skomplikowane ze względu na proces globalizacji, który z jednej strony wnosi na wokandę kwestię racjonalności na poziomie globalnym, z drugiej zaś - zmniejsza możliwości działania państw narodowych, bez tworzenia skutecznych instytucji politycznych o zasięgu globalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the problem of divergence between private and social optimum of agricultural development. The private optimum is the effect of microeconomics rationality, whereas the social optimum is developed by macroeconomics rationality. The subjected divergence is caused by passing over side effects during the process of taking agricultural decisions by farmers. The policy objective is balanced this two categories of the optimum. Presently, the policy objective is becoming more complicated on account of the process of globalisation. On the one hand, the process of globalisation underlines global rationality, but on the other hand, it reduces possibility of national states activity, without forming effective political institutions in global range. (original abstract)
Rocznik
Tom
97
Numer
Strony
301--312
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Bohlen P.J., House G. (eds.) 2009: Sustainable Agroecosystem Menagement. CRC Press. Boca Raton, London, New York.
 • Baumol W.J., Oates W.E. 1998: The Theory of Environmental Policy, Cambridge Univ. Press, Cambridge.
 • Beinhocker E.D. 2006: The Origin of Wealth, Harvard Business School Press. Boston, Massachusetts.
 • Benedykt XVI 2009: Encyklika Caritas in Veritas, Liberia Editrice Vaticana.
 • BLI et al. 2009: Proposal for a new EU Common Agricultural Policy. BirdLife International, European Environmental Bureau, European Forum on Nature and Conservation and Pastoralism, IFOAM EU Group, WWF, December.
 • Bougrine H. 2004: The World Trade Organization, free trade areas, and the distribution of wealth, [w:] Global Political Economy and the Wealth of Nations, P.A. O. Hara (red.). Routledge, USA and Canada.
 • Boulding K.E. 1996: The economics of the coming spaceship earth, [w:] Environmental Quality in a Growing Economy, Jarret H. (ed.),. John Hopkins University Press, s. 3-14.
 • Boyle D., Simms A. 2009: The New Economics. A Bigger Picture, New Economic Foundation, London, UK.
 • Brandt H., Otzen U. 2007: Poverty Orientated Agricultural and Rural Development, Routledge, London and New York.^ Byrden J., Bollman R. 2000: Rural employment in industrialized countries, Agricultural Economics, vol. 22, no 2, s. 185-197.
 • Cooper T., Hart K., Baldock D. 2009: Provision of public goods through agriculture in the European Union, IEEP, London (http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/report_en.pdf).
 • Cornes R., Sandler T. 1996: The Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods, Cambridge Univ. Press, Cambridge.
 • Czy¿ewski A., Grzelak A., Matuszczak A. 2006: Integracja versus globalizacja . jako problem polityki rolnej, Roczniki Naukowe SERiA T. VIII, z. 4, Warszawa-Poznań.
 • Daily G. (ed.) 1997: Nature Services, Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington DC.
 • Daly H. 2007: Ecological Economics and Sustainable Development, Selected Essays of Herman Daly, Edward Elgar. Cheltenham, UK*Northampton, MA, USA.
 • Eckersley R. 2004: The green state: Rethinking democracy and sovereignty, MIT Press, Cambridge. ENRD 2009a: Public goods and public intervention. Overview of RDP screening exercise and member state survey (Tasks 1.1. and 1.2. of the TWG 3 Work Plan). European Network for Rural Development. Thematic Working Group 3 (Materiał wmienny 21/12/2009).
 • ENRD 2009b: A Pan European Overview of how Member States Approach the Delivery of Environmental and Social Public Goods through the 2007-13 Rural Development Programmes (Task 2.1. of the TWG3 Work Plan). European Network for Rural Development. Thematic Working Group 3.
 • Esty D., Ivanova M. 2005: Globalisation and Enviromental Protection: A Global Governance Pewrspective, [w:] A Handbook of Globalisation and Enviromental Policy. National Government Interventions in Global Area. Edward Elgar, Cheltensham, Uk-Northamption*MA, USA, s. 627-651.
 • Herleman H-H., Stamer H. 1963: Rolnictwo w dobie technizacji, PWRiL, Warszawa.
 • MEA 2003: Ecosystem and Human Wellbeing: a Framework for Assessment. Island Press, washington DC.
 • Naeem S., Bunker D.E., Hector A., Loreau M., Perrings Ch. (eds.) 2009: Biodiversity, Ecosystem Functioning and Human Wellbeing. An Ecological and Economic Perspective. OxfordUniversity Press, Oxford, New York.
 • Nef 2009: The Great Transition. A tale of how it turned out Wright, Written by: Stephen Spratt, Andrew Simms, Eva Neitzert and Josh Ryan-Collins. Ed. by Mary Murphy, New Economic Foundation. London, UK.
 • Polak E. 2009: Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa.
 • Polanyi K. 1944: The Great Transformation, Beacon Press, Beacon Hill.
 • Robertson J. 2005: The New Economics of Sustainable Development. A briefing for policy makers, A Report for the European Commission (http://europa.eu.int/comm/cdp/cahiers/index_en.htm).
 • Runowski H. 2004: Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rolnych w Polsce, Postępy Nauk Rolniczych, nr 3, s. 145-165.
 • Samuelson P. A. Nordhaus W. D. 1995: Ekonomia, t. 2, WN PWN, Warszawa.
 • Scheele M. 1999: Environmental services provided by agriculture: The setting of environmental targets and reference levels, Conference Paper, Gran, Norwey.
 • Schuh G.E. 1976: The New Macroeconomics of Agriculture, American Journal of Agricultural Economics, vol. 58, s. 802-811.
 • Sobiecki R. 2007: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Stankiewicz W. 2000: Historia myśli ekonomicznej, Wyd. 2, PWE, Warszawa.
 • Szymański W. 2007: Czy globalizacja musi być irracjonalna? SGH, Warszawa.
 • The Royal Society 2009: Reaping the benefits. Science and the sustainable intensification of global agriculture, The Royal Society, October, London.
 • Woś A., Zegar J. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa, [www.rainforestcoalition.org].
 • Xu X. 1999: Do Stringent Environmental Regulations Reduce the International Competitiveness of Environmentally Sensitive Goods? A Global Perspective, .World Development., vol. 27, no. 7, s. 1215-1226.
 • Zegar J. St.: 2007a: Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, s. 5-27.
 • Zegar J. St. 2007b: Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego, WSBiF, Bielsko-Biała.
 • Zegar J. St.: 2008: Konkurencyjność rolnictwa w dobie globalizacji, Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 1, s. 503-514.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.