PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 | nr 11 | 28--41
Tytuł artykułu

Specyfika i znaczenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w działalności ubezpieczycieli kredytu kupieckiego

Autorzy
Warianty tytułu
The Specificity and Importance of Technical Provisions for Trade Credit Insurers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Każdy zakład ubezpieczeń, w celu zmniejszenia ryzyka prowadzenia działalności oraz wywiązywania się ze swoich bieżących i przyszłych zobowiązań wobec ubezpieczonych, jest ustawowo zobowiązany do tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Potrzeba tworzenia i rozwiązywania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest konsekwencją specyfiki działalności ubezpieczeniowej, która wymaga rozłożenia przychodów i kosztów oraz obciążenia ich ryzykiem grożącym zakładowi ubezpieczeń na kolejne okresy sprawozdawcze (obrachunkowe) adekwatnie do okresów odpowiedzialności. Ich znaczenie jest szczególne w zakładach prowadzących ubezpieczenia kredytu kupieckiego z uwagi na specyfikę i charakter pokrywanego ryzyka oraz w związku ze znaczną cyklicznością osiąganych wyników.(abstrakt oryginalny)
EN
In order to reduce business risk and meet their current and future obligations towards policyholders, every insurance company is legally obliged to create technical provisions. The need for creating and dissolving technical provisions is a consequence of the nature of the insurance business, which requires distributing revenues and costs as well as the potential risk assigned to them between successive reporting (accounting) periods appropriate to the periods of responsibility. Technical provisions are particularly important in the case of trade credit insurers due to the specific nature of the risk covered and in view of the largely cyclical character of their performance.(original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
28--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bijak, W., Smętek, M., Szymański, G., 2006, Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód, Departament Systemów Informacyjnych i Standardów Nadzoru, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa.
 • Dacorogna, M., Ruettener, E., 2006, Why Time-diversified Equalization Reserves Are Something Worth Having, Insurance Day, in the media, February.
 • Development of Claim Ratios by Line of Business 2006, Investors' day, Swiss Re, 20 November.
 • Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 91/674/EWG z 19 grudnia 1991 roku w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń, Dz.Urz. L 374, z 31.12.1991 r.
 • Ladbury, A., 2005, Equalisation Reserve Debate Should Reopen, Delegates Told, Insurance Day, 6 December.
 • Regulamin tworzenia, rozwiązywania i sposobu wykorzystywania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 2007, KUKE S.A.
 • Regulamin tworzenia, rozwiązywania i sposobu wykorzystywania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 2008, KUKE S.A.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, Dz.U. 2009, nr 226, poz. 1825.
 • Sangowski, T., 1997, Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe - rola i znaczenie oraz rodzaje, zasady i metody ich tworzenia, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Wąsiewicz, A. (red.), t. 3, BRANTA, Bydgoszcz.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity, Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289433

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.