PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 874 Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce | 283--295
Tytuł artykułu

Zarządzanie przez cele w polskim sektorze finansów publicznych - diagnoza, problemy i wyzwania w dobie kryzysu

Warianty tytułu
Management by Objectives in the Polish Government Finance Sector - Diagnosis, Problems and Challenges in Times of Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrastające tempo globalizacji, a także przemiany zachodzące we wszystkich dziedzinach gospodarki wymuszają na organizacjach potrzebę dokonywania ciągłych zmian zarówno w odniesieniu do jednostek sektora publicznego, jak i prywatnego. Powoduje to konieczność określania kierunków działania oraz rozwoju organizacji poprzez formułowanie celów działalności w perspektywie krótko-i długookresowej. Z punktu widzenia instytucji należących do sektora prywatnego organizacja i ustanowienie priorytetowych celów funkcjonowania jednostek leżą w gestii zarządzającego nią, a weryfikatorem trafności podjętych decyzji jest rynek. W przypadku instytucji sektora finansów publicznych forma organizacji jest ustanowiona w drodze regulacji prawnych, co z jednej strony ułatwia określanie celów jednostki, z drugiej może ograniczać w działaniu. Każda instytucja publiczna oraz prywatna, aby mogła się rozwijać i funkcjonować w sposób prawidłowy, powinna wyznaczać swoje kierunki działania. Przyjmują one formę celów jednostki, a skuteczność ich realizacji decyduje ojej rozwoju. Celem publikacji jest zaprezentowanie specyfiki funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych z punktu widzenia wyznaczania celów działania tych organizacji. Zarządzanie przez cele to system ukierunkowany na osiąganie rezultatów, w wyniku którego poprzez zespolenie indywidualnych celów organizacyjnych następuje realizacja strategii działania całej jednostki. (fragment tekstu)
EN
Each public agency in order to develop and function properly must set their courses of action. These take the form of individual objectives and the effectiveness of their implementation determines its development. The aim of the publication is to present the specific needs of public sector entities in terms of goal-setting activities of these organi-zations. The paper presents the role and importance of management by objectives, and provides regulatory and tools which provide for the implementation of management by objectives in units belonging to this sector. In addition, an analysis of the functioning of documents that reflect the objectives of the public institutions, and assesses their role and importance in times of economic crisis.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Brzozowski M., Kopczyński T.: Metody zarządzania. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Chrostowski A., Szczepankowski P.: Planowanie, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. Wydawnictwo Ekonomiczne, Kraków 1992.
 • Dylewski M.: Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uregulowania, procedury, modele, Difin, Warszawa 2007.
 • Głuchowski J., Huterski R., Kołosowska B., Patyk J., Wiśniewski J.: Finanse publiczne. Wydawnictwo TNOiK, Toruń, 2005.
 • Koczkodaj R., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Wpływ kryzysu finansowego na zadłużanie się polskich gospodarstw domowych, w: Gospodarka i sektor publiczny po kryzysie, red. M. Dylewski, Studia Zarządzania i Finansów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Marcinkowska M.: Władztwo publiczne - jak wdrożyć zasady Corporate Governance w sektorze publicznym?, w: Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, red. B. Mikołajczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Strąk T.: Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2012.
 • Szostak R.: Planowanie i finansowanie zamówień publicznych. Wydawnictwo Publicus, Warszawa 2007, s. 44.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Zawadzki W.: Zarządzanie strategiczne w realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, w: Gospodarka i sektor publiczny po kryzysie, red. M. Dylewski, Studia Zarządzania i Finansów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Długookresowa strategia rozwoju kraju. Trzecia fala nowoczesności, Polska 2030, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 17 listopada 2011, zds.kprm.gov.pl/ dlugookresowa-strategia-rozwoju-kraju.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289549

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.