PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 874 Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce | 309--323
Tytuł artykułu

Wartości poznawcze i pragmatyczne oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Warianty tytułu
Cognitive and Pragmatic Values of Statement of Management Control State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podmiotami badawczymi są ministrowie kierujący działami. Przedmiotem badania są zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej (dział I na poziomie B). Z badań wyłączono oświadczenia ministrów deklarujących najwyższą ocenę kontroli zarządczej (dział I na poziomie A) ze względu na ograniczoną wartość poznawczą i pragmatyczną tych dokumentów (tj. ministrowie: Skarbu Państwa, Rozwoju Regionalnego, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gospodarki oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wyjątek w tej grupie stanowi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które jest objęte badaniem). Okres objęty badaniem to lata 2010-2012. Do przeprowadzenia badań zastosowano analizę porównawczą i analizę opisową. Badanie obejmuje weryfikację zastrzeżeń zgłoszonych w oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej z uwzględnieniem szczegółowych celów i standardów kontroli zarządczej (13 oświadczeń). Zastrzeżenia zgłoszone w badanych ministerstwach w latach 2010-2012 zaprezentowano w tabelach 1-13. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article was to present cognitive and pragmatic values contained in statements of management control state. The article was elaborated based on researches of statements of management control state. The subjects of researches were restrictions concern management control function. Research contains verification of restrictions declared in statements of management control state taking into consideration particular aims and standards of management control. In researches comparative analysis and descriptive analysis were using. Results of the researches tells that form of statement of management control state doesn't give full cognitive and pragmatic values because doesn't allow to exchange of good practices between subjects declared restrictions in area of management control function.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • bip.men.gov.pl/images/stories/Kontrola/oswiadczenie%20o%20stanie%20kontroli%20zarzadczej%202013.pdf
 • bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/kontrola-zarzadcza/
 • bip.msit.gov.pl/portal/bip/142/1094/Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_Ministra_Sportu_i_Turystyki_za_rok_201.html.
 • bip.msw.gov.pl/portal/bip/228/22161/Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_Ministra_Spraw_Wewnetrznych_za_rok_201.html?search=30689083.
 • bip.transport.gov.pl/pl/bip/dokonania_zamierzenia/kontrola_zarzadcz/osw_stan_kontroli_zarzadczej_2012/px_oswiadczenie_ministra_o_stanie_kz_23_04_13.pdf.
 • Drucker P.F.: Classic Drucker, Harvard Business Press, MT Biznes, Warszawa 2010.
 • Hejduk K.: Systemy monitoringu i kontrolingu w przedsiębiorstwie przyszłości, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 • Kuc B.R.: Kontroła jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa 2009.
 • mac.bip.gov.pl/kontrola-zarzadcza/oswiadczenie-o-stanie-kontroli-zarzadczej-oraz-sprawozdanie-z-wykonania-planu-dzialalnosci.html
 • Sawicki K.: Relacje między kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym, kontrolą zarządcza i rewizją finansową. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 53, WNUS, Szczecin 2012.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Winiarska K.: Samoocena jako forma oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 684, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 45, WNUS, Szczecin 2012.
 • www.bip.mon.gov.pl/pliki/file/kontrole/Oswiadczenie.pdf
 • www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/23/79/23799/20130430_Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_2012_r.pdf.
 • www.mf.gov.pl/documents/764034/3349878/20130307 4 orange_book_pl_-_zarzadzanie ryzykiem .pdf
 • www.mfgov.pl/documents/764034/3350650/20130307_03_analiza_oswiadczen_2011. pdf
 • www.mfgov.pl/documents/764034/3350650/20130307_04_analiza_oswiadczen_2010. pdf
 • www.mfgov.pl/documents/764034/3970066/20130507_OKZ_MF_2012.pdf
 • www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/kontrola-zarzadcza-w-sektorze-publicznym/standardy-i-inne-komunikaty-ministra-finansow.
 • www.mos.gov.pl/g2/big/2013_04/8b6a298114f490f0c9dldb2574184f9c.pdf
 • www.mpips.gov.pl/bip/kontrola-zarzadcza/
 • www.mpips.gov.pl/bip/kontrola-zarzadcza/za-rok-2012/
 • www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/oswiadczenie_kontrola_29042013.pdf
 • Zachorowska A.: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289553

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.