PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 874 Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce | 324--333
Tytuł artykułu

Znaczenie mierników osiągania celów w kontroli zarządczej

Warianty tytułu
The Role of Performance Measures and Responsibility in the Management Control
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomiar stopnia osiągnięcia celów stanowi ważny element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Zgodnie ze standardem 6 kontroli zarządczej, zawartym w obszarze B ("Cele i zarządzanie ryzykiem"), "cele i zadania należy określać jasno i w co najmniej rocznej perspektywie, a ich wykonanie należy monitorować za pomocą wyznaczonych mierników'". W komentarzu do Komunikatu nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych pojawia się stwierdzenie, że "kluczowym elementem i węzłowym problemem kontroli zarządczej są mierniki: wskaźniki stopnia realizacji celów, ustalane przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych po konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi prawidłowym funkcjonowaniem organizacji". (fragment tekstu)
EN
The importance of measurement system is an important component of the management control in the public finance sector units. The paper presents the characteristics and requirements of performance measures. The responsibility for the management control is also discussed. The study identifies who can act as a leader and owner of the performance measures in the city.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Filipiak B.: Pomiar dokonań jednostek samorządu terytorialnego przy użyciu mierników finansowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wrocław 2010.
 • Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego. Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku, LGD-4101-036/2011, nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Gdańsk, wrzesień 2011, www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lgd~p_l 0_132_201111151228061321356486-01 ,typ,kk.pdf
 • Kapłan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Praktyka, CIM, Warszawa 2001.
 • Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy. Warszawa 2012, www.mfgov.pl/_files_/audyt_ wewn_i_kontrola_zarz/audyt_wewnetrzny_w_sektorze_publicznym/aktualnosci/20120229_kompendium_final.pdf
 • Michalak J.: Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa 2008.
 • Postuła M.: Wyznaczanie celów i mierników ich realizacji elementem kontroli zarządczej, w: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, red. K. Winiarska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012, DzU nr 21, poz. 108.
 • Sławińska-Tomtała E.: Kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Praktyczne wskazówki wdrożenia systemu, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Szpor A.: Pojęcie kontroli zarządczej (wybrane aspekty). Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW, 2011, www.mfgov.pl/_files_/audyt_ wewn_i_kontrola_zarz/kontrola_zarządcza_w_sektorze_publicznym/metodyka_i_dobre_praktyki/opracowania_nt.J<;z/20120125_pojecie_kontroli_zarzadczej_ wybraneaspekty a.szpor.pdf.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pubhcznych, DzU nr 157, poz. 1240 Z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.