PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 11 | nr 2 | 33--42
Tytuł artykułu

Classification of the Tasks of Local Governmental Units in Poland in the Light of Fundamental Legal Acts - Discussion of Selected Aspects

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Klasyfikacja zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w świetle podstawowych ustaw ustrojowych - rozważania nad wybranymi zagadnieniami
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu będzie zwięzłe ukazanie zadań jakie realizują jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, oraz zilustrowanie ich różnorodności i specyfiki. Rozważania dotyczyć będą istoty samorządu, oraz poszczególnych zadań jakie realizują jednostki na każdym szczeblu samorządu. Bezspornie samorząd stanowi niezwykle znaczącą instytucję działającą w większości demokratycznych państw na świecie. Właściwa struktura organów samorządu, jak również zasady ich działania, czy sposób podejmowania decyzji, wspomaga wykonywaniu zadań przez poszczególne jednostki. Problematyka samorządu terytorialnego dotycząca jego zadań jest bardzo rozległa. W zakresie ogólnym, elementy te reguluje Konstytucja RP oraz w bardziej szczegółowym, ustawodawstwo dotyczące samorządu terytorialnego. Samorząd jest najbardziej demokratyczną formą rządów, stanowiąc instrument socjalizacji w wykonywaniu władzy publicznej. Celem pracy, będzie także podkreślenie, iż samorząd terytorialny w państwie prawa stanowi podstawową komórkę w wykonywaniu administracji publicznej. Samorząd terytorialny realizuje zadania w odpowiednich formach, wsparty Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego oraz ustawodawstwem krajowym: Ustawą o samorządzie gminnym, Ustawą o samorządzie powiatowym oraz Ustawą o samorządzie województwa. Będąc podstawowym, powszechnym i obowiązkowym, samorząd terytorialny tworzy wspólnotę. Istotnym będzie uwypuklenie, iż cechą struktury samorządu terytorialnego w Polsce jest wykonywanie część ważnych zadań publicznych na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Zadania samorządu terytorialnego mają charakter dualistyczny. Samorząd ma kompetencje własne, natomiast zadania, które wykonuje są mu przypisane przez prawo i rząd. Ponadto, szczególną częścią pracy będzie podkreślenie, iż samorząd jest formą decentralizacji władzy publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is the presentation of a summary of tasks which local governments in Poland perform and to illustrate their diversity and specificity. The article deals with local government and its specific tasks, which every level of self-government carries out. It is true that self-government is a very important institution operating in most democratic countries in the world. The proper structure of local governmental bodies, as well as the rules of their work and how they make decisions, support the performance of tasks by individual units. The issue of local government concerns its tasks. It is very extensive. These elements are regulated by the Constitution of the Republic of Poland and laws, especially the Act on Commune Self-Government, the Act on County Government and the Act on Voivodship Government. Self-government is the most democratic form of government as an instrument of socialization in the exercise of public authority. Emphasing that local government is a fundamental cell in public administration is one of the aims of this article. Local government carries out tasks in appropriate forms, supported by the European Charter of Local Self Government and national legislation. Being fundamental, universal and compulsory, local government creates a community. Otherwise of an administrative nature, local government is a political phenomenon. The essential feature of the structure of local government in Poland is the fact that local government performs a substantial part of public administration at the level of commune as well as those of district and voivodship. Tasks of local government in Poland are dualistic. Local authorities have powers of their own while performing the tasks assigned to them by law and government. Moreover an important part of this article is about local government as a form of decentralization of public authority. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
11
Numer
Strony
33--42
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
Bibliografia
 • Bigo, T. 1928. Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego.
 • Izdebski, H. 2011. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. 2nd ed, Podręczniki LexisNexis. Prawo i postępowanie administracyjne. Warszawa: LexisNexis Polska.
 • Izdebski, H. 2012. Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw. 2nd ed, Podręczniki LexisNexis. Teoria i filozofia prawa. Warszawa: LexisNexis Polska.
 • Jaworska-Dębska, B. 2009. "Zadania samorządu terytorialnego." In Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, edited by M. Stahl. Warszawa: Difin.
 • Kisiel, W. 2003. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Kisiel, W. 2006. "Zakres działania i zadania gminy." In Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, edited by P. Chmielnicki. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Kulik, A. 2005. "Samorząd terytorialny - co to za struktura?" Wieść Węgrowska no. 1.
 • Niewiadomski, Z. 2002. "Ustrój samorządu terytorialnego." In Prawo administracyjne. Część ustrojowa, edited by Z. Niewiadomski. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Szreniawski, J. 2004. Wstęp do nauki administracji. Lublin: Verba.
 • Wiktorowska, A. 2002. Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Monografie, Prace Zbiorowe/Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Liber.
 • Winczorek, P. 2008. Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 2nd ed. Warszawa: Liber.
 • Zimmermann, J. 2012. Prawo administracyjne. 5th ed, Seria Akademicka. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.