PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 34 Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji | 143--158
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki a aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw o zróżnicowanym zaawansowaniu technologicznym

Warianty tytułu
Human Capital and Innovative Activity of Small and Medium-Sized Firms Technologically Differentiated
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kapitał ludzki stanowi podstawę nowoczesności oraz innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie czy i w jaki sposób kapitał ludzki wpływa na aktywność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych o zróżnicowanym zaawansowaniu technologicznym. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań empirycznych, uzyskane z 44 przedsiębiorstw reprezentujących branże wysokiej technologii oraz z 73 przedsiębiorstw wywodzących się z tradycyjnych branż przemysłu. Badania współzależności dotyczą lat 2005-2007 i obejmują małe i średnie przedsiębiorstwa z województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Human capital is the base of small and medium - sized enterprise's modernity and innovative image. The aim of the paper is to answer the question about the impact of human capital on innovation activity of these firms having a differentiated level of technological advancement. In the study the results of empirical researches were used to explain the relations between quality of human capital of analyzed firms and their innovative activity. In the study 44 companies representing branches of high technology and 73 companies representing traditional branches of industry have been investigated. Researches on the above mentioned correlations concern the period between 2005 and 2007 and refer to the companies of two Polish voivodships - Wielkopolska and Kujawy-Pomorze. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Chen J., Zhu Z., Xie H.Y., Measuring intellectual capital: a new model and empirical study, "Journal of Intellectual Capital" 2004, vol. 5, nr 1.
 • Coleman J.S., Social Capital in the Creation of Human Capital, "The American Journal of Sociology" 1988, vol. 94, Supplement.
 • Daszkiewicz N., Wasilczuk J., Dominiak P., Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej - teoria i metodologia badań w: Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich, P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz (red.), Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.
 • Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2005-2007 (2008), http://www.stat.gov.pl/gus/45_5032_PLK HTML.htm.
 • European Commission, High-tech SMEs in Europe, Observatory of European SMEs, Luxemburg 2002.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wroclaw 1997.
 • Gaczek W.M., Komorowski J. W., Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w: Innowacje w rozwoju regionu, W.M. Gaczek (red.), Zeszyty Naukowe nr 57, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Grosse T.G., Innowacyjna gospodarka na peryferiach. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Jasiński A.H., Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 • Jemielniak D., Praca oparta na wiedzy: praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Komorowski J., Mizgajska H., Zmiany aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1994-2006 w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, E. Urbańczyk (red.). Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, US, Szczecin 2008.
 • Mizgajska H., Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, Prace habilitacyjne 4, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Mizgajska H., Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 1992-2000, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 1-2.
 • Mizgajska H., Specyfika sposobu zarządzania przedsiębiorstwem przez kobiety. Na przykładzie Wielkopolski, "Organizacja i Kierowanie" 2008, nr 3(133).
 • Mizgajska H., Zmiany aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw po akcesji do Unii Europejskiej na przykładzie Wielkopolski, w: Problemy innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych, H. Mazgajska (red.). Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 131, , Poznań 2010.
 • Newell S., Robertson M., Scarbrough H., Swan J., Managing knowledge work, Palgrave, New York 2002.
 • Podręcznik Oslo, Pomiar działalności naukowej i technicznej. Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, KBN, Warszawa 1999.
 • Przegląd polityk na rzecz innowacji w Polsce. Kluczowe kwestie i rekomendacje, OECD, Warszawa 2007.
 • Przybysz J., Sauś J., Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2004.
 • Sosnowska A., Czynniki kształtujące konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po roku 2004 w: Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, A. Sosnowska i S. Łobejko (red.). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Tura T., Harmaakorpi V., Social Capital Building Regional Innovative Capability, "Regional Studies"2005, vol. 15, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.