PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 34 Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji | 175--186
Tytuł artykułu

Zmiana modelu zarządzania warunkiem rozwoju sektora samorządowego w Polsce

Warianty tytułu
Amending the Real Estate Management Model as a Must for Development of the Local Self-Government Sector in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konieczność udziału jednostek samorządowych w procesach rynkowych i rosnąca konkurencja między tymi jednostkami wymusza zmiany w zakresie sposobu zarządzania sektorem samorządowym. Zmiana ta powinna polegać na tym, że nowy model zarządzania spowoduje oddzielenie polityki od procesów zarządzania na poziomie operacyjnym. Opierać się powinien z jednej strony na wysokiej jakości kapitału ludzkiego, a drugiej strony na efektywnym, racjonalnym i świadomym wykorzystywaniu wszelkich dostępnych zasobów lokalnych danej jednostki. Drogą do dalszego rozwoju sektora samorządowego powinno być wprowadzenie modelu menedżersko-rynkowego, dostosowanego zarówno do aktualnego poziomu rozwoju gospodarczego, systemu prawa gospodarczego i administracyjnego oraz poziomu rozwoju administracji samorządowej. Zmianie sposobu zarządzania musi towarzyszyć także dalsza decentralizacja władzy publicznej i rozwój świadomości lokalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Necessity for local self-government units' participation in the free market economy along with the increasing competition between such units implies changes to management of the self-government sector. Changes in that respect should reflect separation of politics and management processes on an operational level. [Self-government sector] should be based on both: qualified human resource as well as effective, rational and sensible use of all means available to the local self- government unit. Further expansion of the self- government units' sector should be achieved by implementation of a policy based on free market type of management adapted to current economic development level, applicable system of business and administration law as well as the development standards of the self- government itself Changes to the real estate resource management policy must also be followed by further decentralization of the public authority and development of local self-awareness of the local communes. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bugdoł M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2008.
 • Karpiński A., Jak tworzyć długookresową strategię dla kraju i regionu. Elipsa, Warszawa 2002, za Breński W., Oleksiuk A., Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji., Diffin, Warszawa 2008.
 • Lubińska T. (red.). Budżet zadaniowy w Polsce. Difin, Warszawa 2007.
 • Nowa Encyklopedia, PWN.
 • Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administracje publiczną. Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2005.
 • Simon H., A., Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji. Wydanie IV. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
 • Welfe W. (red.). Gospodarka oparta na wiedzy. PWE, Warszawa 2007.
 • Zalewski A., Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Zalewski A., Teoretyczne podstawy zarządzania gminą. H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.