PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2(40) Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego ; Contemporary Determinants of Economic Development | 315--336
Tytuł artykułu

Współczesne uwarunkowania organizacyjne i infrastrukturalne funkcjonowania stajni jako elementu "biznesu końskiego"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Contemporary Organizational and Infrastructural Determinants of Functioning of a Stable as an Element of Horse Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
"Przemysł koński" może stanowić istotny element rozwoju gospodarczego, tworzący nowe miejsca pracy, pobudzający różne formy przedsiębiorczości. Jego podstawowym elementem jest stajnia, będąca specjalnym magazynem. Jest to miejsce pracy i realizacji zadań gospodarczych oraz ogniwo w przepływie dóbr fizycznych oraz usług. W działalności tej wykorzystuje się zarówno ofertę lokalnych i regionalnych podmiotów, jak i przedsiębiorstw międzynarodowych. Rozwój "przemysłu końskiego" i jego poszczególnych podmiotów wymaga stworzenia długofalowej polityki państwa oraz rozwoju działalności badawczej i informacyjnej. Ograniczenia dostępu do informacji wpływają zniechęcająco na inicjatywy podmiotów indywidualnych w tym obszarze. Wpisanie hodowli koni nie tylko w historię Polski, ale przede wszystkim w system gospodarczy stanowić może istotny czynnik rozwojowy. Procesy związane z hodowlą koni wymagają stworzenia specyficznego systemu przepływów dóbr i usług. Szczególną rolę pełnią tu informacje warunkujące działalność zgodną z prawem, m.in. w sferze inwestycyjnej oraz właściwe adaptowanie rozwiązań globalnych do potrzeb i warunków rynku lokalnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The horse industry is an important part of development creating new jobs, stimulating various forms of regional entrepreneurship. A stable is its basic element being a special warehouse. It is a place of employment and completion of tasks as well as a link in the flow of physical goods and on services. In its operations it uses both local and regional offers of entities as well as international and global enterprises. The development of the horse industry and its various entities requires a long-term state policy and development of the research and information system. Restrictions on access to information negatively influence individual initiatives in this area. Placing horse breeding not only in the Polish history, but mainly in the economic system may be an important factor in development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bird J., Hodowla konia w zgodzie z naturą, Interpet Publishing Ltd., England 2003.
 • Borcz Z., Infrastruktura terenów wiejskich, Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Fedorski J., Poradnik dla hodowców i miłośników koni, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 2003.
 • Gohl Ch., Koń. Porady koniuszego, Delta, Warszawa 2006.
 • Grodzki H., Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
 • Grzybowski M., Przemyśl koński, czyli ekonomiczne i społeczne wartości jeździectwa, www.hpp. org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=143
 • Hawcroft Т., Koń. Rasy. Pielęgnacja. Wychowanie. Tresura, Wydawnictwo ANIA, Warszawa 1996.
 • Łojek J., Przemysł koński w Polsce, www.konie.biz/modules.php?name=News&file=article-&sid=428
 • Prawo budowlane, Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120, poz. 1268,z 2001 r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, nr 129, poz. 1439 i nr l54, poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676.
 • Prawocheński R., Hodowla koni, Powszechne Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa 2010.
 • Pruski W., Grabowski J., Schuch S., Hodowla koni, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2006.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Roczniki Branżowe, GUS, Warszawa 2012.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz.690 z późn. zm.
 • Szulc Т., Chów i hodowla zwierząt, Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Ustawa o ochronie zwierząt, Dz.U. z 1997 r. nr 111, poz. 724 z późn. zm.
 • Ustawa o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2010 r. nr 47, poz. 278.
 • Wincewicz-Bosy M., Sieci podmiotów gospodarczych w biznesie końskim, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • www.defra.gov.uk
 • www.horsecouncil.org
 • www.hpp.org.pl
 • www.ifhaonline.org
 • www.konie.biz
 • www.merriam-webster.com
 • www.przemysl-spozywczy.pl
 • www.pzhk.pl
 • www.pzj.pl
 • www.stst.gov.pl
 • Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289691

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.